© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt en omstreken …

Werkzaamheden in de Populierendreef : bericht !

Building & Partners meldt ons i.v.m. hun bouwwerf in de Populierendreef 44-46 dat de ruwbouw van het kleine

gebouw zo goed als afgerond is.

Volgende week zal vanaf 18 maart het 1 ste  deel van de graafwerken aanvangen van de kelder. Er is dus een mogelijkheid dat er veel vrachtverkeer in de straat passeert. Het 2 de  deel zal plaatsvinden in de week vanaf 1 april. Om de graafwerken te kunnen doen hebben zij een bronbemaling (droogzuiging) geplaatst om het te veel aan water af te voeren. Deze pompen zullen dag en nacht draaien waardoor dit wat overlast zou kunnen bezorgen aan de buurtbewoners. Jammer genoeg kan men  daar heel weinig aan veranderen. De machines die hiervoor gekozen zijn worden in steden gebruikt daar ze zo weinig mogelijk lawaai maken. Op 19 april zal de Populierendreef deels afgesloten worden voor de montage van de torenkraan, maar hiervan zullen de bewoners nog met een brief verwittigd worden.

RONDOM PRISON

Binnenkort (maandag 18/3) starten de inschrijvingen voor de volgende reeks Rondom Prison, via www.vormingplus-regiomechelen.be Men kan gratis deelnemen, maar inschrijven is enkel mogelijk voor de hele reeks !!
De muren van een gevangenis roepen vragen op. Meestal maken we kennis met de gevangenis via
media, literatuur en films. Het beeld dat hierdoor wordt voorgesteld van het leven achter de tralies is
niet altijd even realistisch. De gevangenis en haar cliënteel roepen bij de ‘vrije medemens’ vaak
spontane gevoelens van angst en onveiligheid op. Ook de gedetineerden leven dagelijks met angsten
en onzekerheid: omtrent hun gevangenschap, hun relatie, hun re-integratie of een mogelijke
invrijheidstelling.
Kortom, het onbegrip en de onwetendheid tussen beide werelden is groot.
Daarom wil het project Rondom Prison het dagelijkse leven binnen en buiten de gevangenis met
elkaar verbinden. Doorheen de verschillende stappen van het project maken geïnteresseerde
burgers, gevangenispersoneel en gedetineerden kennis met elkaar en met elkaars denkbeelden over
misdrijf, straf en gevangenschap. Hoe een (gevangenis)straf er moet uitzien is immers niet alleen een
vraag voor justitie.
Historische wandeling: zaterdag 27 april 2019 van 14u tot 17u
Enkele jaren geleden werden in Mechelen de restanten van de middeleeuwse gevangenis ‘Het Steen’
opgegraven. Het archeologische onderzoek leverde heel wat boeiende informatie op over het
dagelijkse leven in zo'n middeleeuwse gevangenis. Via een historische wandeling doorheen Mechelen
vertelt een gids van Mechelen binnenstebuiten ons meer over het leven in Het Steen.
Rondleiding in de gevangenis van Mechelen: donderdag 2 mei 2019 van 17u30 tot 20u
Via een rondleiding maken we kennis met de infrastructuur en het regime van de Mechelse
gevangenis.
Ontmoetingsmoment: donderdag 16 mei 2019 van 17u30 tot 20u
Omdat een echte kennismaking verder gaat dan het bekijken van gebouwen en beluisteren van
getuigenissen, gaan we met gedetineerden en gevangenispersoneel in gesprek tijdens een
ontmoetingsmoment. Je krijgt de gelegenheid om in kleine groepjes een gesprek te hebben met één
of enkele gedetineerden en bewakers. Deze gesprekken worden begeleid door een vormingswerker.
Na de ontmoeting praten we na in de vroegere directeurswoning.
Getuigenis: donderdag 23 mei 2019 van 17u30 tot 20u
Tijdens de slotavond luisteren we naar het verhaal van een ex-gedetineerde, een slachtoffer of een
familielid. Uiteraard is er tijd en ruimte voor vragen, bedenkingen en discussie.
Terugkom moment: dinsdag 28 mei 2019 van 19u tot 21u
Lokalen Vormingplus regio Mechelen, Adegemstraat 79, 2800 Mechelen
Een moment om bij te praten over je ervaring van het project.
Rondom Prison is een samenwerking tussen Vormingplus regio Mechelen, de Mechelse gevangenis,
De Rode Antraciet, Mechelenbinnenstebuiten, CAW Mechelen Boom Lier.

Werkzaamheden

Na heel wat (kleine) aanpassingen begint de nieuwe website er leuk uit te zien. Sommige pagina’s zijn nog wel in opbouw. Maar de oude website blijft is nog steeds bereikbaar !
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt

en omstreken …

Werkzaamheden in de Populierendreef :

bericht !

Building & Partners meldt ons i.v.m. hun bouwwerf in de Populierendreef 44-46

dat de ruwbouw van het kleine gebouw zo goed als afgerond is.

Volgende week zal vanaf 18 maart het 1 ste  deel van de graafwerken aanvangen van de kelder. Er is dus een mogelijkheid dat er veel vrachtverkeer in de straat passeert. Het 2 de  deel zal plaatsvinden in de week vanaf 1 april. Om de graafwerken te kunnen doen hebben zij een bronbemaling (droogzuiging) geplaatst om het te veel aan water af te voeren. Deze pompen zullen dag en nacht draaien waardoor dit wat overlast zou kunnen bezorgen aan de buurtbewoners. Jammer genoeg kan men  daar heel weinig aan veranderen. De machines die hiervoor gekozen zijn worden in steden gebruikt daar ze zo weinig mogelijk lawaai maken. Op 19 april zal de Populierendreef deels afgesloten worden voor de montage van de torenkraan, maar hiervan zullen de bewoners nog met een brief verwittigd worden.

RONDOM PRISON

Binnenkort (maandag 18/3) starten de inschrijvingen voor de volgende reeks Rondom Prison, via www.vormingplus-regiomechelen.be Men kan gratis deelnemen, maar inschrijven is enkel mogelijk voor de hele reeks !!
De muren van een gevangenis roepen vragen op. Meestal maken we
kennis met de gevangenis via media, literatuur en films. Het beeld dat
hierdoor wordt voorgesteld van het leven achter de tralies is niet altijd
even realistisch. De gevangenis en haar cliënteel roepen bij de ‘vrije
medemens’ vaak spontane gevoelens van angst en onveiligheid op. Ook
de gedetineerden leven dagelijks met angsten en onzekerheid: omtrent
hun gevangenschap, hun relatie, hun re-integratie of een mogelijke
invrijheidstelling.
Kortom, het onbegrip en de onwetendheid tussen beide werelden is
groot.
Daarom wil het project Rondom Prison het dagelijkse leven binnen en
buiten de gevangenis met elkaar verbinden. Doorheen de verschillende
stappen van het project maken geïnteresseerde burgers,
gevangenispersoneel en gedetineerden kennis met elkaar en met
elkaars denkbeelden over misdrijf, straf en gevangenschap. Hoe een
(gevangenis)straf er moet uitzien is immers niet alleen een vraag voor
justitie.
Historische wandeling: zaterdag 27 april 2019 van 14u tot 17u
Enkele jaren geleden werden in Mechelen de restanten van de
middeleeuwse gevangenis ‘Het Steen’ opgegraven. Het archeologische
onderzoek leverde heel wat boeiende informatie op over het dagelijkse
leven in zo'n middeleeuwse gevangenis. Via een historische wandeling
doorheen Mechelen vertelt een gids van Mechelen binnenstebuiten ons
meer over het leven in Het Steen.
Rondleiding in de gevangenis van Mechelen: donderdag 2 mei 2019
van 17u30 tot 20u
Via een rondleiding maken we kennis met de infrastructuur en het
regime van de Mechelse gevangenis.
Ontmoetingsmoment: donderdag 16 mei 2019 van 17u30 tot 20u
Omdat een echte kennismaking verder gaat dan het bekijken van
gebouwen en beluisteren van getuigenissen, gaan we met
gedetineerden en gevangenispersoneel in gesprek tijdens een
ontmoetingsmoment. Je krijgt de gelegenheid om in kleine groepjes een
gesprek te hebben met één of enkele gedetineerden en bewakers. Deze
gesprekken worden begeleid door een vormingswerker. Na de
ontmoeting praten we na in de vroegere directeurswoning.
Getuigenis: donderdag 23 mei 2019 van 17u30 tot 20u
Tijdens de slotavond luisteren we naar het verhaal van een ex-
gedetineerde, een slachtoffer of een familielid. Uiteraard is er tijd en
ruimte voor vragen, bedenkingen en discussie.
Terugkom moment: dinsdag 28 mei 2019 van 19u tot 21u
Lokalen Vormingplus regio Mechelen, Adegemstraat 79, 2800
Mechelen
Een moment om bij te praten over je ervaring van het project.
Rondom Prison is een samenwerking tussen Vormingplus regio
Mechelen, de Mechelse gevangenis, De Rode Antraciet,
Mechelenbinnenstebuiten, CAW Mechelen Boom Lier.

Werkzaamheden

Na heel wat (kleine) aanpassingen begint de nieuwe website er leuk uit te zien. Sommige pagina’s zijn nog wel in opbouw. Maar de oude website blijft is nog steeds bereikbaar !