© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord
Welkom Het nieuws uit onze buurt en omstreken … ---------------------------------------------- 15.04.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Secundair Freinetonderwijs officieel erkend Het Freinet-studieaanbod van de tweede graad van Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum met onderzoeksmogelijkheden in de studiedomeinen Latijn, economische wetenschappen, humane wetenschappen, natuurwetenschappen en sportwetenschappen én met ruimte om zich te focussen op kunst, vreemde talen en internationalisering werd officieel erkend door de Vlaamse regering. Eerder gebeurde dit al voor de eerste graad. Voor de school betekent dit veel. De Freinetpedagogie wordt hierdoor uit de grijze zone gehaald. Het was in 2008 dat men er in het oude koetshuis startte met secundair Freinetonderwijs. Daar waar er het eerste jaar 10 leerlingen waren heeft men en momenteel 570. Campus Caputsteen is in de Mechelse regio de enige secundaire school die deze vorm van onderwijs aanbiedt. Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen in de tweede graad op het BA Campus Caputsteen kiezen uit de bovenstaande studierichtingen. Voor meer info kan men terecht op de website van de school: https://busleydenatheneum.be/campuscaputsteen of tel. 015 20 21 74  Crowdfunding Gumm cohousing Enkele jaren terug, in 2016, werd er op de site -waar vroeger de Sint-Gummarusschool, de Sint-Gummaruskerk en de pastorie stonden aan de Kerkhoflei- gestart met een samenwoonproject Gommarushof met ecologische en sociale ambities. ( www.gumm-cohousing.be/ ) Ondertussen zijn de werken, die in 2020 net voor de eerste lockdown van start gingen, reeds ver gevorderd en tegen het einde van dit jaar zullen er een 25-tal gezinnen er hun nieuwe thuis vinden. Centraal gelegen is er een bio-diverse tuin, die onder de bewoners gedeeld wordt met aangrenzend de oude Sint-Gummaruskerk. Dit vroegere kerkgebouw willen men graag helemaal doen heropleven tot een ontmoetingsplek waar niet alleen zijzelf, maar ook ondernemers en gemeenschappen uit de buurt hun ding kunnen doen. De focus ligt daarbij op activiteiten die de sociale cohesie tussen de bewoners, de buurt en Mechelen zullen stimuleren. Men is alvast begonnen met een aantal aanpassingswerken uit te voeren maar er zijn nog heel wat infrastructurele ingrepen nodig om dit gebouw om te bouwen tot een multifunctionele plek met veel mogelijkheden. Om dit alles, dat toch allemaal wel wat kost, een duwtje in de rug te kunnen geven, heeft men een crowdfunding-campagne opgestart. Hiermee hoopt men om sneller aan dit project te kunnen beginnen. Intussen werd er al een € 4000 van de beoogde € 6500 bijéén gebracht. Het project steunen kan vanaf € 10. Voor meer info over het project of deelname aan de crowdfunding kan men terecht op hun website www.growfunding.be/nl/projects/gumm . Hen contacteren kan ook altijd op info@gumm-cohousing.be . ---------------------------------------------- 31.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Caputsteenpark wordt uitgebreid Maandagavond keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een perceel grond van circa 25 are dat grenst aan het Caputsteenpark. Het perceel is gelegen aan de kant van de Populierendreef en het was de eigenaar zelf die het aan de stad had aangeboden. De stad was al langer geïnteresseerd en met de aankoop ervan kan het park merkelijk uitgebreid worden. Hoe de invulling van het bijkomende stuk park zal gebeuren is nog niet geweten maar de stad wil dit samen met de buurt bekijken. Het Caputsteenpark zal dit jaar vijf jaar geopend zijn en wordt, zeker bij mooi weer, druk bezocht. Tijdens deze coronapandemie is het in ieder geval een welgekomen afwisseling om met de kinderen een bezoek te kunnen brengen aan het park. Het nieuwe gedeelte zou met zijn toch al grotere bomen een rustige plek kunnen worden om tijdens warme zomerdagen te kunnen genieten van de schaduw en eventueel te kunnen picknicken daar waar er voor de rest in het park toch weinig schaduw te vinden is. En als de komende zomers beloven te worden zoals de twee voorbije zomers zal dit meer dan welkom zijn. ---------------------------------------------- 14.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Verdienstelijke Mechelaar Bob Peeraer overleden Zaterdagochtend is E.H. Bob Peeraer op 91-jarige leeftijd overleden. In 1954 kwam hij als onderpastoor terecht in de O.-L.-Vrouwparochie alwaar hij tot aan zijn 75 levensjaar priester was. Na zijn pensioen ging hij nog regelmatig voor in vieringen en verzorgde hij uitvaartdiensten. In 1996 werd hij door het Kon. Verbond der Mechelse Geburenkringen uitgeroepen tot ‘Verdienstelijke Mechelaar’ dit voor zijn verdienste als oprichter van het O.-L.-Vrouwkoor. E.H. Bob was een bezielende priester met een groot hart die een nieuwe wind deed waaien in de Kerk. Meer over E.H. Bob Peeraer kan je lezen op www.mechelenblogt.be ---------------------------------------------- 2.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Vernieuwing Liersesteenweg Van de vernieuwing van de Liersesteenweg is al veel langer sprake maar dit lag altijd moeilijk daar de weg een gewestweg was en onder de bevoegdheid lag van de Vlaamse Regering. Sinds juli vorig jaar werd de bevoegdheid van het beheer ervan overgeheveld naar de stad Mechelen. Zo konden er door de stad Mechelen plannen gemaakt worden voor de heraanleg van de Liersesteenweg en de nodige budgetten voorzien worden. In haar meerjarenplanning heeft de stad 3,5 miljoen ingeschreven om de steenweg onder handen te nemen. Op de gemeenteraad van maandagavond werd het ligt op groen gezet om te starten met een studie voor de heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersesteenweg tussen de vesten en de Ieperleestraat. Dit omvat de volledige herinrichting ervan en de aanleg van nieuwe riolering. In het ontwerp moet er plaats zijn voor verhoogde fietspaden langs beide kanten van de straat, veilige oversteekplaatsen en toegankelijke haltes voor het openbaar vervoer. Belangrijke aandachtspunten zijn het beperken van verhardingen en het maximaal behoud van de bestaande bomen. Waar mogelijk wil de stad vergroenen. Natuurlijk zal deze vernieuwing zijn voor- en nadelen hebben. Positief is dit naar de zwakke weggebruiker/fietsers toe maar negatief is dit dat er ontegensprekelijk parkeerplaatsen zullen moeten verdwijnen. Er zal dus moeten uitgekeken worden naar alternatieve parkeerruimte. Als alles volgens plan verloopt zal er midden 2022 kunnen gestart worden met de werken. ---------------------------------------------- 1.03.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Avontuurlijke wandelzoektocht Vanaf 1 maart kan iedereen op om het even welke dag op speurtocht met de avontuurlijke wandelzoektocht van de GO! basisschool Lyceum. Tijdens de wandeling gaat men op zoek naar een geheim woord. Ondertussen ontdekt men interessante weetjes en kunnen er leuke opdrachten uitgevoerd worden. De wandelzoektocht loopt doorheen gans Mechelen en er kan gekozen worden voor een lange of een korte tocht. De wandeling vol avontuur kan ieder op zijn eigen tempo -alleen of in gezinsbubbel- doen. Het gevonden geheim woord dient uiterlijk tegen 18 april ingezonden te worden. Hierbij ken men één van de drie prijzen winnen. De prijsuitreiking heeft plaats op 23 april. Door deel te nemen aan de wandelzoektocht kan men ook ‘Kom op tegen Kanker’ steunen. Men kan het Team Chemsedine (100 km Run) steunen door een vrije bijdrage te storten op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met de mededeling ‘ACTIE 340082650’. Voor deelname aan de wandelzoektocht stuurt men een mailtje naar wandelingzoektochtkotk@bslyceum.be of men kan terecht op de website van de school www.bslyceum.be . Het zoektochtboekje kan men in een papieren of digitale versie aanvragen. ---------------------------------------------- 21.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Nieuwe voorrangsborden De wet, die toelaat dat fietsers in sommige gevallen het rode of oranjegeel licht voorbij mogen rijden, hetzij om rechts af te slaan, hetzij om rechtdoor te rijden, bestaat al langer maar werd pas sinds 2020 ingezet op gewestwegen. Vele fietsers zullen het gemakshalve op bepaalde plaatsen reeds toegepast hebben maar officieel kon het nog niet daar de nodige verkeersborden ontbraken. Het gaat om de voorrangsborden B22/B23 (rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers). Op 13 kruispunten, die belangrijke invalswegen vormen naar de stad, heeft Mechelen gekozen voor een opstelling van deze voorrangsborden. Zo mogen fietsers op die plaatsen door het oranje of rode licht rijden om hun weg voort te zetten maar wel met in acht name van het voorrang verlenen aan overstekende voetgangers. Zo wordt vermeden dat fietsers onnodig voor het rode licht moeten wachten en zo dus tijd winnen bij hun verplaatsing. Dit moet het fietsen efficiënter en aantrekkelijk maken. 3 aangepaste kruispunten liggen op de Liersesteenweg waarvan er 2 in onze wijk. Deze zijn het kruispunt Liersesteenweg met de Caputsteenstraat en Liersesteenweg met de Gasthuisveldstraat/Kerkhoflei. De nieuwe verkeersborden zullen er geen negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Mechelen wil hiermee als fietsstad op lokaal niveau de doorgang voor fietsers op bepaalde plaatsen versoepelen. Na een jaar zal de stad evalueren of de borden een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid Mechelse gevangenis overvol Mechelse gevangenis aan de Liersesteenweg zit propvol. Cipiers en de directie heeft hiervoor aan de alarmbel getrokken en het Gevangeniswezen zou aan een oplossing werken. De overbevolking in de Mechelse gevangenis is al langer een probleem maar de laatste tijd is het zorgwekkend. Zou zouden gedetineerden met een matras op de grond moeten slapen omdat er gewoon geen plaats meer. Normaal gezien heeft men er plaats voor 85 gedetineerden, maar die maximumcapaciteit wordt op dit moment ruim met het dubbele overschreden. De coronacrisis maakt het er ook niet gemakkelijker op door de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Komt daarbij dat de gevangenis van Mechelen ook een arresthuis is waar gedetineerden in opgesloten worden in afwachting van hun proces. De laatste week was er dan nog eens een stijging van binnenkomende gedetineerden met zo’n 10 procent ten opzichte van andere weken. De overbevolking in de gevangenis heeft niet enkel gevolgen voor gedetineerden, maar ook voor de cipiers. De situatie zorgt uiteraard voor extra werkdruk bij de penitentiair bewakingsassistenten. Het Gevangeniswezen zal proberen de situatie zo goed en zo snel mogelijk op te lossen. ---------------------------------------------- 16.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Nieuwe invulling Nekkerspoelstation Nadat eerder werd bekend gemaakt dat in de loop van dit jaar de loketten in het gerestaureerde station van Nekkerspoel zullen dichtgaan, werd vandaag bekend gemaakt wat de nieuwe invulling zal worden van het gebouw. Uitgeverij Baeckens, die momenteel haar burelen heeft in de gebouwen van het Pastoraal Centrum in de Fr. de Merodestraat, heeft het station gehuurd en neemt er vanaf half april de intrek in haar nieuwe burelen. De uitgeverij, bekend van populaire kinder- en tienerboeken, zoals Geronimo Stilton en Warrior Cats, heeft echter nog meer plannen met het gebouw. In de historische stationshal wil Baeckens volop inzetten op leesbevordering en de jeugd motiveren om te lezen. Zo wil men er op termijn vertelmomenten, kleine expo’s, kinderanimatie en andere activiteiten op touw te zetten. De stationshal kan dan vooral tijdens vakantieperiodes omgevormd worden tot een leesparadijs en een hotspot voor culturele activiteiten. Voor haar activiteiten wil de uitgeverij ook intens samenwerken met buurtbewoners. Een impressie van de mogelijke invulling kan men bekijken op de foto. Uitgeverij Baeckens is een door en door Mechels familiebedrijf dat opgericht werd in 1990 door Jos Baeckens onder de naam Bakermat. Hun focus ligt vooral op kinder- en jeugdliteratuur. Naast de jaarlijkse uitgave van zo’n tweehonderd titels hebben zij ook een klein aanbod speelgoed en dvd’s. Hun verkooppunt op de IJzerenleen ‘kinderboekhandel Pardoes’ verhuist niet mee naar Nekkerspoel en blijft behouden in het stadscentrum. ---------------------------------------------- 10.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Activiteitenpagina aangepast !!---------------------------------------------- 08.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Deze mannetjes mogen nog eens buitenkomen Het is weer even geleden maar het huidige winterweer, dat de komende week nog even zal aanhouden, zorgt ervoor dat de sneeuwmannetjes nog eens kunnen buitenkomen. Dit exemplaar werd gespot in het Caputsteenpark en is maar wat blij en euforisch dat hij erbij mag zijn. Lourdesgrot De uitzending van Reizen Waes waarin TomWaes in Vlaams-Brabant een bezoek bracht aan een Lourdesgrot in een privétuin was dit weekend de aanleiding om in de rubriek ‘Weekendverhalen’ van de Gazet van Antwerpen een artikel te vinden over Lourdesgrotten in Vlaanderen. De oorsprong van al deze grotten vinden we in het Franse stad Lourdes in het departement Hautes-Pyrénées. Op 11 februari 1858 ging een 14-jarig meisje Bernadette Soubirous met haar zusje Toinette en vriendin Jeanne hout sprokkelen. Toen ze de rivier de Gave wilden oversteken, zag ze aan de overkant in de grot van Massabielle een in het wit geklede dame met een rozenkrans verschijnen. Tussen dan en 16 juli waren en 18 verschijningen aan haar. Naderhand groeide Lourdes uit tot het grootste Mariale bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. Traditioneel is 11 februari nog steeds de herdenkingsdag van de eerste verschijning aan Bernadette. Ook uit ons land trokken/trekken vele gelovigen op bedevaart naar Lourdes waardoor er in de loop der jaren talrijke Lourdesgrotten verschenen in ons land. Ook in onze stad vinden we er een aantal terug. Eén van de merkwaardigste grotten die in het artikel terug te vinden was, is een grot die zich in onze wijk bevindt. Het moment dus om er even bij stil te staan. Deze Lourdesgrot bevindt zich op de Liersesteenweg tussen de huisnummers 143 en 145 en staat boven een garagepoort. Het is de huidige buurman, de 92-jarige Désiré Meel, die nog heel wat weet over het ontstaan van de grot. Het huis waarin hij woont werd gebouwd in 1896 door Jozef Diedens, die agent was van de Antwerpse Hypotheekkas. In 1906 bouwde hij ernaast ook nog een statig herenhuis en die later dienst zou doen als dokterswoning. Tussen de twee woningen was er een toegang, met een smeedijzeren poort, naar de achterliggende tuin. Het was in 1910 dat het Mariabeeld, dat aangekocht werd met giften van de parochianen, ingezegend werd. Dit gebeurde ter gelegenheid van een missieprediking in de Sint-Janskerk door de paters Passionisten. Een oude foto van deze inhuldiging op de Liersesteenweg is terug te vinden in het boek “Memoires van een stad “ van Frans Vermoortel. Een jaar later, in 1911, werd dan de grot gebouwd en werd het beeld in een smeedijzeren bloemenkrans gezet. De grot bevond zich toen boven de smeedijzeren toegangspoort. Later toen de toenmalige dokter een garage wou is de smeedijzeren poort vervangen door een garagepoort waardoor de grot zich nu boven op een garage bevindt. Wie de grot bouwde is niet geweten. Ze is er in ieder geval gekomen in opdracht van de familie Diedens maar het zou, volgens familieverhalen, ene zekere meester-metser Petrus Joannes De Groen (1862-1949) en toen wonende op de Liersesteenweg zijn die de grot gebouwd heeft. De Lourdesgrot is wel niet beschermd als monument, maar staat wel op de lijst van onroerend erfgoed. Een merkwaardig weetje is dat er zit een stukje rots uit Lourdes in verwerkt is, aangeduid met een gouden ster. Vroeger stond er in oktober ook altijd een rustaltaar onder de grot ter gelegenheid van de jaarlijkse parochieprocessie. Maar deze processie is ondertussen reeds jaren verdwenen. De grot zou wel een opkuisbeurt kunnen gebruiken. Buurtbewoners die eventueel nog iets zouden afweten van de geschiedenis van deze grot of oude foto’s bezitten mogen dit steeds laten weten via ons info-adres.  ---------------------------------------------- 02.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Proficiat Georges ! Op 9 februari mag oud-burgemeester Georges Joris 100 kaarsjes uitblazen. Van geboorte was hij afkomstig van de Maurits Sabbestraat. Heden woont hij al sinds enige jaren in het WZC Zonneweelde in Rijmenam. Nadat hij vier jaar schepen van onderwijs geweest was, werd hij in 1986 burgemeester van onze stad tot aan de verkiezingen van 1988. Boven de partijbelangen uit heeft hij altijd getracht om burgemeester te zijn van ‘alle’ Mechelaars. Langs deze weg willen wij hem dan ook feliciteren met zijn honderdste verjaardag! Wie meer wil weten over Georges Joris verwijzen we graag naar een interview van Jan Smets op Mechelen-blogt: www.mechelenblogt.be/2015/09/oud-burgemeester-joris-ik-heb-mooi-leven-gehad ---------------------------------------------- 02.02.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Nekkerspoelstation….. Op de dag dat de treintarieven ook de hoogte ingaan maakt de NMBS bekend dat zij in 44 van hun stations de loketten gaan sluiten en in 37 stations de openingsuren van de loketten drastisch gaan terugschroeven. Volgens de NMBS gaat het over een noodzakelijke ingreep en gaat het vooral om kleinere stations die slechts 5 procent van de ticketverkoop vertegenwoordigen. Als argumentatie wordt aangehaald dat alsmaar meer tickets via digitale weg worden verkocht en de NMBS als openbare dienstverlener haar financiële middelen efficiënt en juist moet inzetten. Begrijpen wie kan maar Nekkerspoelstation is één van de 44 stations waar de loketten worden gesloten. Vorig jaar werd nog met veel blijdschap de opening aangekondigd van het vernieuwde station aan Nekkerspoel en dat meer dan twintig na sluiting. Na een restauratie en renovatie van het gebouw gedurende vier jaar was er terug een volwaardig station voor de reizigers. Er werden de afgelopen jaren miljoenen euro’s in de aankoop en de restauratie van het stationsgebouw geïnvesteerd. En met meer dan 2000 reizigers per dag kan men in Nekkerspoel toch ook niet spreken van een klein stationnetje. Het is misschien wel zo dat de digitalisering ervoor gezorgd heeft dat de ticketverkoop drastisch is afgenomen en er door corona veel minder met de trein gereisd werd maar is het niet opportuun dat er nog enige dienstverlening behouden blijft wanneer er straks, als alles terug wat genormaliseerd is, weerom meer zal gereisd worden. Volgens woordvoerder Bart Crols blijft het reizigersgedeelte van het station -wachtzaal en toiletten- wel open. De rest van het gebouw moet nog een invulling krijgen. Camera’s en Securail-personeel moeten de veiligheid van de reiziger in de lege stations garanderen. Maar is dit voldoende? Een loketbediende is trouwens toch meer dan een ticketverkoper. Hij zorgt er mee voor dat de reizigers terecht kunnen voor informatie en er terwijl ook voor zorgt dat er bij de reizigers een veiligheidsgevoel heerst in de stations. Is het geen verkeerd signaal van de spoorwegmaatschappij om eerst miljoenen uit te geven aan een nieuw station -Nekkerspoel is hierbij geen alleenstaand geval- en daarna de loketten te sluiten? Het zijn nu inderdaad moeilijke tijden waarbij besparingen zich opdringen maar moet dit ten koste gaan van de dienstverlening? Niet iedereen is thuis in de digitalisering, zeker niet de generatie die nu meer dan ooit verplicht is in zijn kot te blijven.   ---------------------------------------------- 16.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- Buurtnieuws uit de Kalkovenstraat In 2020 was het 20 jaar geleden dat de huizen in de Kalkovenstraat gebouwd werden. Dat er toch wat leeft bewijzen de jaarlijkse activiteiten zoals de organisatie een straatbarbecue in de zomer en een winterdrink. Men had gehoopt om van 2020 een feestjaar te maken om dit jubileum te vieren. Om het wat feestelijker te maken had men in gedachte om t.g.v. de jaarlijkse straatbarbecue het aperitief te nuttigen tijdens een ‘Plezante boottocht’ op de Binnen-Dijle van onze prachtige stad. De coronapandemie stak er echter een stokje voor. Zo ook diende de jaarlijkse winterdrink, in het begin van de maand, vervangen te worden door een alternatief. Zo werd er met de buren vanop afstand, ieder in zijn eigen bubbel en met zijn eigen glas, geklonken op het nieuwe jaar 2021. Zo hoopt men er dit jaar in de zomer terug een feest van te kunnen maken in een ongedwongen, coronavrije sfeer. Men kijkt er alvast naar uit. ---------------------------------------------- 13.01.2021 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 22.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- ‘Warmste Wens Wall’ langs fietsostrade Langs de fietsostrade werd door de leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen een ‘Warmste Wens Wall’ opgehangen. Initiatiefneemster was leerkracht Sofie Merckx die haar leerlingen de opdracht gaf om twee doe-wensen op te stellen. Eentje voor zichzelf en eentje voor andere mensen. De muur werd gecreëerd langs de fietsostrade zodat de wensen door alle voorbijgangers kunnen gelezen worden met de hoop dat ze eveneens kunnen verwezenlijkt worden. Aan het project was ook nog een actie gekoppeld waarbij aan de ouders van de leerlingen gevraagd werd om een geschenk voor kwetsbare kinderen te doneren in het kader van de actie ‘Mechelen houdt je warm’.---------------------------------------------- 22.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Namens de basisschool van het Lyceum stuurde juf Evi de beste wensen aan hun buurtbewoners….. ---------------------------------------------- 7.12.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Licht in donkere dagen Nu Sinterklaas terug naar Spanje vertrokken is, is het hoopvol uitkijken naar de aankomende kerstdagen. De coronapandemie zorgt er echter voor dat het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar niet zal kunnen gebeuren zoals we dat andere jaren gewoon zijn te doen. Het is nu ook meer dan ooit belangrijk dat we in deze dagen onze verbondenheid kunnen tonen met anderen. En … kunnen we deze verbondenheid niet beter uitdrukken door het niet alleen bij ons binnen maar ook buiten gezellig te maken. Daarom willen wij als buurtcomité een oproep doen om licht te brengen in deze donkerste dagen van het jaar. Kerstmis is trouwens ook het feest van het ‘Licht’. Laten we hiermee ook uitkijken naar het licht aan het einde van de tunnel waar we nu door moeten.  Breng lichtjes en andere versiering aan in je voortuin, aan je gevel of voor je raam. Je kan eveneens sterren aanbrengen zodat, tijdens de kerstvakantie, de kinderen tijdens een wandeling met hun ouders door de wijk het aantal sterren kunnen tellen dat zij tegenkomen. Wellicht komen er zelfs gezellige gesprekken van tijdens zo’n wandeling. Kinderen kunnen ook een mooie tekening maken met een Kerst- en/of een Nieuwjaarswens op geschreven en deze voor het raam hangen of bak samen met je kinderen lekkere kerstkoekjes en deel ze met uw buren. Zo ontstaan er zeker enkele leuke bezigheden voor de kinderen tijdens de aankomende kerstvakantie. Laat ons de warmte en gezelligheid van Kerstmis uitdragen naar buiten toe en vergeet zeker niet aan hen te denken die het nu wat moeilijker hebben of eenzaam zijn. ---------------------------------------------- 1.11.2020 ----------------------------------------------------------------------------- #ZORGVOORLICHT De coronapandemie is aan zijn tweede golf toe en zet de zorgsector andermaal onder grote druk. In navolging van de witte lakens bij de eerste uitbraak lanceren Het Laatste Nieuws en VTM-Nieuws een nieuwe actie om de mensen die het nu moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. De actie heeft de passende naam meegekregen van “Zorg voor licht”. Nu de dagen volop aan het korten zijn en het reeds vroeg donker wordt nodigen zij iedereen uit om licht te brengen in deze donkere dagen! Steek elke avond tussen 18u en 22u een lichtje aan voor of achter je raam, in je tuin of op je terras. Dit licht staat dan symbool als een teken van hoop en verbondenheid, voor de zorg en de anderen. Dit kan gebeuren door een kaarsje te plaatsen op de stoep – vensterbank of aan de deur, een lampje achter je raam te hangen, een vuurkorf in de tuin te zetten of zelf de kerstverlichting al boven te halen. Maak het op een creatieve manier heel gezellig maar hou het uiteraard (brand)veilig in of rond je eigen kot. Bekijk het filmpje op: https://www.hln.be/video/zorgvoorlicht-lichtaart-maakt-licht-in-donkere-dagen~p177260 Met #ZORGVOORLICHT brengen we licht voor de zorg en voor elkaar.---------------------------------------------- 29.10.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Tips en tricks om de huidige moeilijke coronatijd door te brengen : Wij hebben doorvoor een aantal leuke ideeën samengezet op onze AGENDA-pagina !!Klik dus bovenaan op “Activiteiten” en veel plezier !! ---------------------------------------------- 28.10.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Voortaan ook parkeerschijf verplicht op zaterdag Om te voorkomen dat bezoekers en shoppers de parkeerplaatsen van bewoners inpikken wordt het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone voortaan op zaterdag overal verplicht in Mechelen. De blauwe zones liggen veelal rond het stadscentrum en de zones voor het betalend parkeren. Shoppers en langdurige bezoekers maakten vooral op zaterdag gebruik van de blauwe zones om langdurig te parkeren buiten de betalende zones. Dit leidde vaak tot een gebrek aan parkeerplaatsen in de woonwijken en dat leidde dan weer tot klachten van de buurtbewoners. Daarom heeft het stadsbestuur de beslissing genomen om het verplicht gebruik van de parkeerschijf uit te breiden naar de zaterdagen, telkens van 8 tot 20u. Bewoners kunnen nog altijd met hun bewonerskaart in de blauwe zone onbeperkt parkeren. De nieuwe regeling gaat van start van zodra de verkeersborden in een straat zijn aangepast. Voor shoppers en bezoekers zijn er tijdens het weekend de ondergrondse parkings en de gratis randparkings om langdurig hun wagen te parkeren.. De gemeenteraad keurde de aanpassing van het reglement, maandagavond tijdens de gemeenteraad, goed om het overal in de stad door te voeren. Dus ook in de blauwe zones van onze wijk zal het nieuwe reglement binnenkort in voege treden. ----------------------------------------------- 24.10.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Nieuwe bijkomende coronamaatregelen !! Naast de nieuwe nationale coronamaatregelen met o.a. de sluiting van de horeca en het instellen van een nachtklok heeft Mechelen nog een aantal bijkomende maatregelen. Zo is vanaf zaterdag 24 oktober tot maandag 8 november het dragen van een mondneusmasker binnen de muren van alle begraafplaatsen op het Mechelse grondgebied verplicht. Verder zal men de contacttracing opschalen in de strijd met het coronavirus. Centraal in die aanpak staat het belang van een menselijke benadering, de cruciale rol van sensibilisering en aandacht voor de doelgroepen die moeilijker kunnen worden bereikt. Wat de verhuur van stedelijke ruimten en infrastructuur betreft kunnen kernactiviteiten van officiële verenigingen en koffietafels -conform de geldende protocollen- nog steeds worden georganiseerd, maar met maximaal 40 personen. Private initiatieven zijn volgend op de maatregelen niet meer mogelijk. De stad schakelt ook opnieuw over op 100% digitaal vergaderen en waarbij thuiswerken de norm wordt. In samenspraak met Mechelen Meemaken en Horeca Mechelen wordt het platform ‘Hamsteren in Mechelen’ opnieuw actief gepromoot. Belangrijk blijft om de lokale handel en de getroffen horeca-ondernemers ten volle te steunen. Aangezien de horeca terug gesloten is zullen net zoals in de eerste golf vanaf zaterdag 24 oktober opnieuw twee sanitaire units geplaatst worden in het handelscentrum. Alle info i.v.m. de coronamaatregelen is terug te vinden op www.mechelen.be/coronavirus. ----------------------------------------------- 20.10.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Reveil 2020 Over een 10-tal dagen is het 1 november en wordt er aan onze overledenen extra aandacht besteed. Op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen worden die dag, onder de noemer “Reveil”, ingetogen concerten georganiseerd. Zo ook op het stedelijke kerkhof in Mechelen. Maar waar staat “Reveil” eigenlijk voor? Het begon allemaal in 2012 toen in de West-Vlaamse gemeente Deerlijk onverwacht een paar jonge gasten in een heel korte periode na elkaar overleden. Eén van hen was muzikant bij de band Highway Jack. Een collega-muzikant schreef een lied voor zijn overleden muziekmaat en wilde dit op 1 november op het kerkhof spelen als herdenking aan zijn overleden vriend. Maar muziek spelen op een kerkhof was dit wel respectvol? Het idee kon echter op zoveel bijval rekenen dat het jaar na jaar groeide. Daarom werd er besloten om het idee verder uit te dragen. Zo ontstond “Reveil”. Met “Reveil” wil men de Vlaamse rouwcultuur de 21e eeuw in loodsen. Reveil wil samen met ieder van ons de rouwcultuur warmer maken. Dat doet men op verschillende manieren waaronder de verhalenbank, het jaarlijkse Reveil Verhalenboek, conferenties en concerten. Met muziek, poëzie, beeld, dans en levensverhalen brengt men onder andere op Allerheiligen ingetogen Reveilmomenten op ondertussen meer dan 100 Vlaamse begraafplaatsen. Reveil Vlaanderen is intussen dan ook een naam geworden in Vlaanderen. In 2019 organiseerde 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen hun Reveilmoment met lokale muziek, poëzie en levensverhalen. In Mechelen werd in 2015 voor de eerste maal een Reveilmoment georganiseerd op het stedelijke kerkhof.Ook in covid-jaar 2020 is er nood aan muziek en verhalen, misschien nog meer dan anders. Reveil20 Mechelen breidt de affiche uit en verhuist naar de aula van het stedelijke kerkhof. Daar worden aan alle bezoekers gratis én veilig mooie momenten aangeboden. Verspreid over de hele dag kan men vanaf 10 u. tot 18.30 u. luisteren naar 9 muzikale acts van een half uur. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht in de aula. PROGRAMMA Mechelen 10u: Pauline KaczmarekCovers van een veelzijdige artieste, met muzikale ondersteuning van haar leerlingen en Maartje Emmers. 11u: VillaBEen eigenzinnig groepje met eigenzinnige covers en een eigenzinnig geluid. 12u: The FABs Acoustic2 gitaren en 1 stem brengen covers en eigen werk in de taal van de muziek. Soms klinkt dat Nederlands, soms Engels. 13u: Devil’s AdvocateGitaar en zang, covers en eigen werk. Songs met een verhaal. Wat betekenen ze voor hem of voor u? 14u: Houses Of The HolyVier vrienden met veel passie voor woord en muziek brengen een combinatie van beide werelden. 15u: HassurbanipalSoms instrumentaal, soms met zang. Soms iets dat je kent, soms iets dat je nog moet keren kennen. Maar altijd met hart en ziel. 16u: Patricia Van CutsemAmbient artiest met een unieke natuurstem als hoofdinstrument, verrijkt met loopstation en akoestische instrumenten. 17u: Tinne GoossensJazzy covers van bekende nummers, in de versie van Eva Cassidy. Een engelenstem die zich laat begeleiden op gitaar. 18u: RoekieRoekie sluit de dag af en stuurt je naar huis met troostende woorden. Rust en schoonheid in het Nederlands  Meer info over “Reveil” kan men vinden op www.reveil.org----------------------------------------------- 12.10.2020 ----------------------------------------------------------------------------- Kleuterschool Lyceum gesloten door corona !! Nadat vorige week de school De Puzzel tijdelijk de deuren sloot was het vandaag 12 oktoberde beurt aan de kleuterafdeling van het Lyceum. Ondanks het zeer nauwgezet opvolgen van alle coronamaatregelen en de vele inspanningen die gedaan werden om de school coronaproof te maken is de kleuterafdeling van de basisschool Luceum gesloten t.e.m. woensdag 14/10. Deze beslissing werd genomen doordat bij een kleuterjuf een coronabesmetting werd vastgesteld. Bij de andere kleuterjuffen en kleuters zijn nog geen symptomen vastgesteld maar toch gaan alle leerkrachten van de kleuterafdeling in afwachting van de testresultaten in quarantaine. Alle ouders werden intussen persoonlijk op de hoogte gebracht. Normaal gezien zal de kleuterafdeling donderdag weer open gaan. De lagere afdeling blijft wel gewoon open daar deze volledig afgescheiden is van de kleuterafdeling. De besmetting in de kleuterafdeling heeft daardoor ook geen consequenties op de werking van de lagere afdeling.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt

en omstreken …

---------------------------------------------- 15.04.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Secundair Freinetonderwijs officieel

erkend

Het Freinet-studieaanbod van de tweede graad van Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum met onderzoeksmogelijkheden in de studiedomeinen Latijn, economische wetenschappen, humane wetenschappen, natuurwetenschappen en sportwetenschappen én met ruimte om zich te focussen op kunst, vreemde talen en internationalisering werd officieel erkend door de Vlaamse regering. Eerder gebeurde dit al voor de eerste graad. Voor de school betekent dit veel. De Freinetpedagogie wordt hierdoor uit de grijze zone gehaald. Het was in 2008 dat men er in het oude koetshuis startte met secundair Freinetonderwijs. Daar waar er het eerste jaar 10 leerlingen waren heeft men en momenteel 570. Campus Caputsteen is in de Mechelse regio de enige secundaire school die deze vorm van onderwijs aanbiedt. Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen in de tweede graad op het BA Campus Caputsteen kiezen uit de bovenstaande studierichtingen. Voor meer info kan men terecht op de website van de school: https://busleydenatheneum.be/campuscaputsteen of tel. 015 20 21 74

Crowdfunding Gumm cohousing

Enkele jaren terug, in 2016, werd er op de site - waar vroeger de Sint-Gummarusschool, de Sint- Gummaruskerk en de pastorie stonden aan de Kerkhoflei- gestart met een samenwoonproject Gommarushof met ecologische en sociale ambities. ( www.gumm-cohousing.be/ ) Ondertussen zijn de werken, die in 2020 net voor de eerste lockdown van start gingen, reeds ver gevorderd en tegen het einde van dit jaar zullen er een 25-tal gezinnen er hun nieuwe thuis vinden. Centraal gelegen is er een bio-diverse tuin, die onder de bewoners gedeeld wordt met aangrenzend de oude Sint-Gummaruskerk. Dit vroegere kerkgebouw willen men graag helemaal doen heropleven tot een ontmoetingsplek waar niet alleen zijzelf, maar ook ondernemers en gemeenschappen uit de buurt hun ding kunnen doen. De focus ligt daarbij op activiteiten die de sociale cohesie tussen de bewoners, de buurt en Mechelen zullen stimuleren. Men is alvast begonnen met een aantal aanpassingswerken uit te voeren maar er zijn nog heel wat infrastructurele ingrepen nodig om dit gebouw om te bouwen tot een multifunctionele plek met veel mogelijkheden. Om dit alles, dat toch allemaal wel wat kost, een duwtje in de rug te kunnen geven, heeft men een crowdfunding- campagne opgestart. Hiermee hoopt men om sneller aan dit project te kunnen beginnen. Intussen werd er al een € 4000 van de beoogde € 6500 bijéén gebracht. Het project steunen kan vanaf € 10. Voor meer info over het project of deelname aan de crowdfunding kan men terecht op hun website www.growfunding.be/nl/projects/gumm . Hen contacteren kan ook altijd op info@gumm-cohousing.be .

---------------------------------------------- 31.03.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Caputsteenpark wordt uitgebreid

Maandagavond keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een perceel grond van circa 25 are dat grenst aan het Caputsteenpark. Het perceel is gelegen aan de kant van de Populierendreef en het was de eigenaar zelf die het aan de stad had aangeboden. De stad was al langer geïnteresseerd en met de aankoop ervan kan het park merkelijk uitgebreid worden. Hoe de invulling van het bijkomende stuk park zal gebeuren is nog niet geweten maar de stad wil dit samen met de buurt bekijken. Het Caputsteenpark zal dit jaar vijf jaar geopend zijn en wordt, zeker bij mooi weer, druk bezocht. Tijdens deze coronapandemie is het in ieder geval een welgekomen afwisseling om met de kinderen een bezoek te kunnen brengen aan het park. Het nieuwe gedeelte zou met zijn toch al grotere bomen een rustige plek kunnen worden om tijdens warme zomerdagen te kunnen genieten van de schaduw en eventueel te kunnen picknicken daar waar er voor de rest in het park toch weinig schaduw te vinden is. En als de komende zomers beloven te worden zoals de twee voorbije zomers zal dit meer dan welkom zijn.

---------------------------------------------- 14.03.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Verdienstelijke Mechelaar Bob Peeraer

overleden

Zaterdagochtend is E.H. Bob Peeraer op 91-jarige leeftijd overleden. In 1954 kwam hij als onderpastoor terecht in de O.- L.-Vrouwparochie alwaar hij tot aan zijn 75 levensjaar priester was. Na zijn pensioen ging hij nog regelmatig voor in vieringen en verzorgde hij uitvaartdiensten. In 1996 werd hij door het Kon. Verbond der Mechelse Geburenkringen uitgeroepen tot ‘Verdienstelijke Mechelaar’ dit voor zijn verdienste als oprichter van het O.-L.-Vrouwkoor. E.H. Bob was een bezielende priester met een groot hart die een nieuwe wind deed waaien in de Kerk. Meer over E.H. Bob Peeraer kan je lezen op www.mechelenblogt.be

---------------------------------------------- 2.03.2021 -----------------------------------------

------------------------------------

Vernieuwing Liersesteenweg

Van de vernieuwing van de Liersesteenweg is al veel langer sprake maar dit lag altijd moeilijk daar de weg een gewestweg was en onder de bevoegdheid lag van de Vlaamse Regering. Sinds juli vorig jaar werd de bevoegdheid van het beheer ervan overgeheveld naar de stad Mechelen. Zo konden er door de stad Mechelen plannen gemaakt worden voor de heraanleg van de Liersesteenweg en de nodige budgetten voorzien worden. In haar meerjarenplanning heeft de stad 3,5 miljoen ingeschreven om de steenweg onder handen te nemen. Op de gemeenteraad van maandagavond werd het ligt op groen gezet om te starten met een studie voor de heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersesteenweg tussen de vesten en de Ieperleestraat. Dit omvat de volledige herinrichting ervan en de aanleg van nieuwe riolering. In het ontwerp moet er plaats zijn voor verhoogde fietspaden langs beide kanten van de straat, veilige oversteekplaatsen en toegankelijke haltes voor het openbaar vervoer. Belangrijke aandachtspunten zijn het beperken van verhardingen en het maximaal behoud van de bestaande bomen. Waar mogelijk wil de stad vergroenen. Natuurlijk zal deze vernieuwing zijn voor- en nadelen hebben. Positief is dit naar de zwakke weggebruiker/fietsers toe maar negatief is dit dat er ontegensprekelijk parkeerplaatsen zullen moeten verdwijnen. Er zal dus moeten uitgekeken worden naar alternatieve parkeerruimte. Als alles volgens plan verloopt zal er midden 2022 kunnen gestart worden met de werken.

---------------------------------------------- 1.03.2021 -----------------------------------------

------------------------------------

Avontuurlijke wandelzoektocht

Vanaf 1 maart kan iedereen op om het even welke dag op speurtocht met de avontuurlijke wandelzoektocht van de GO! basisschool Lyceum. Tijdens de wandeling gaat men op zoek naar een geheim woord. Ondertussen ontdekt men interessante weetjes en kunnen er leuke opdrachten uitgevoerd worden. De wandelzoektocht loopt doorheen gans Mechelen en er kan gekozen worden voor een lange of een korte tocht. De wandeling vol avontuur kan ieder op zijn eigen tempo -alleen of in gezinsbubbel- doen. Het gevonden geheim woord dient uiterlijk tegen 18 april ingezonden te worden. Hierbij ken men één van de drie prijzen winnen. De prijsuitreiking heeft plaats op 23 april. Door deel te nemen aan de wandelzoektocht kan men ook ‘Kom op tegen Kanker’ steunen. Men kan het Team Chemsedine (100 km Run) steunen door een vrije bijdrage te storten op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met de mededeling ‘ACTIE 340082650’. Voor deelname aan de wandelzoektocht stuurt men een mailtje naar wandelingzoektochtkotk@bslyceum.be of men kan terecht op de website van de school www.bslyceum.be . Het zoektochtboekje kan men in een papieren of digitale versie aanvragen.

---------------------------------------------- 21.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Nieuwe voorrangsborden

De wet, die toelaat dat fietsers in sommige gevallen het rode of oranjegeel licht voorbij mogen rijden, hetzij om rechts af te slaan, hetzij om rechtdoor te rijden, bestaat al langer maar werd pas sinds 2020 ingezet op gewestwegen. Vele fietsers zullen het gemakshalve op bepaalde plaatsen reeds toegepast hebben maar officieel kon het nog niet daar de nodige verkeersborden ontbraken. Het gaat om de voorrangsborden B22/B23 (rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers). Op 13 kruispunten, die belangrijke invalswegen vormen naar de stad, heeft Mechelen gekozen voor een opstelling van deze voorrangsborden. Zo mogen fietsers op die plaatsen door het oranje of rode licht rijden om hun weg voort te zetten maar wel met in acht name van het voorrang verlenen aan overstekende voetgangers. Zo wordt vermeden dat fietsers onnodig voor het rode licht moeten wachten en zo dus tijd winnen bij hun verplaatsing. Dit moet het fietsen efficiënter en aantrekkelijk maken. 3 aangepaste kruispunten liggen op de Liersesteenweg waarvan er 2 in onze wijk. Deze zijn het kruispunt Liersesteenweg met de Caputsteenstraat en Liersesteenweg met de Gasthuisveldstraat/Kerkhoflei. De nieuwe verkeersborden zullen er geen negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Mechelen wil hiermee als fietsstad op lokaal niveau de doorgang voor fietsers op bepaalde plaatsen versoepelen. Na een jaar zal de stad evalueren of de borden een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid

Mechelse gevangenis overvol

Mechelse gevangenis aan de Liersesteenweg zit propvol. Cipiers en de directie heeft hiervoor aan de alarmbel getrokken en het Gevangeniswezen zou aan een oplossing werken. De overbevolking in de Mechelse gevangenis is al langer een probleem maar de laatste tijd is het zorgwekkend. Zou zouden gedetineerden met een matras op de grond moeten slapen omdat er gewoon geen plaats meer. Normaal gezien heeft men er plaats voor 85 gedetineerden, maar die maximumcapaciteit wordt op dit moment ruim met het dubbele overschreden. De coronacrisis maakt het er ook niet gemakkelijker op door de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Komt daarbij dat de gevangenis van Mechelen ook een arresthuis is waar gedetineerden in opgesloten worden in afwachting van hun proces. De laatste week was er dan nog eens een stijging van binnenkomende gedetineerden met zo’n 10 procent ten opzichte van andere weken. De overbevolking in de gevangenis heeft niet enkel gevolgen voor gedetineerden, maar ook voor de cipiers. De situatie zorgt uiteraard voor extra werkdruk bij de penitentiair bewakingsassistenten. Het Gevangeniswezen zal proberen de situatie zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

---------------------------------------------- 16.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Nieuwe invulling Nekkerspoelstation

Nadat eerder werd bekend gemaakt dat in de loop van dit jaar de loketten in het gerestaureerde station van Nekkerspoel zullen dichtgaan, werd vandaag bekend gemaakt wat de nieuwe invulling zal worden van het gebouw. Uitgeverij Baeckens, die momenteel haar burelen heeft in de gebouwen van het Pastoraal Centrum in de Fr. de Merodestraat, heeft het station gehuurd en neemt er vanaf half april de intrek in haar nieuwe burelen. De uitgeverij, bekend van populaire kinder- en tienerboeken, zoals Geronimo Stilton en Warrior Cats, heeft echter nog meer plannen met het gebouw. In de historische stationshal wil Baeckens volop inzetten op leesbevordering en de jeugd motiveren om te lezen. Zo wil men er op termijn vertelmomenten, kleine expo’s, kinderanimatie en andere activiteiten op touw te zetten. De stationshal kan dan vooral tijdens vakantieperiodes omgevormd worden tot een leesparadijs en een hotspot voor culturele activiteiten. Voor haar activiteiten wil de uitgeverij ook intens samenwerken met buurtbewoners. Een impressie van de mogelijke invulling kan men bekijken op de foto. Uitgeverij Baeckens is een door en door Mechels familiebedrijf dat opgericht werd in 1990 door Jos Baeckens onder de naam Bakermat. Hun focus ligt vooral op kinder- en jeugdliteratuur. Naast de jaarlijkse uitgave van zo’n tweehonderd titels hebben zij ook een klein aanbod speelgoed en dvd’s. Hun verkooppunt op de IJzerenleen ‘kinderboekhandel Pardoes’ verhuist niet mee naar Nekkerspoel en blijft behouden in het stadscentrum.

---------------------------------------------- 10.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Activiteitenpagina aangepast !!

---------------------------------------------- 08.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Deze mannetjes mogen nog eens

buitenkomen

Het is weer even geleden maar het huidige winterweer, dat de komende week nog even zal aanhouden, zorgt ervoor dat de sneeuwmannetjes nog eens kunnen buitenkomen. Dit exemplaar werd gespot in het Caputsteenpark en is maar wat blij en euforisch dat hij erbij mag zijn.

Lourdesgrot

De uitzending van Reizen Waes waarin TomWaes in Vlaams-Brabant een bezoek bracht aan een Lourdesgrot in een privétuin was dit weekend de aanleiding om in de rubriek ‘Weekendverhalen’ van de Gazet van Antwerpen een artikel te vinden over Lourdesgrotten in Vlaanderen. De oorsprong van al deze grotten vinden we in het Franse stad Lourdes in het departement Hautes- Pyrénées. Op 11 februari 1858 ging een 14-jarig meisje Bernadette Soubirous met haar zusje Toinette en vriendin Jeanne hout sprokkelen. Toen ze de rivier de Gave wilden oversteken, zag ze aan de overkant in de grot van Massabielle een in het wit geklede dame met een rozenkrans verschijnen. Tussen dan en 16 juli waren en 18 verschijningen aan haar. Naderhand groeide Lourdes uit tot het grootste Mariale bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. Traditioneel is 11 februari nog steeds de herdenkingsdag van de eerste verschijning aan Bernadette. Ook uit ons land trokken/trekken vele gelovigen op bedevaart naar Lourdes waardoor er in de loop der jaren talrijke Lourdesgrotten verschenen in ons land. Ook in onze stad vinden we er een aantal terug. Eén van de merkwaardigste grotten die in het artikel terug te vinden was, is een grot die zich in onze wijk bevindt. Het moment dus om er even bij stil te staan. Deze Lourdesgrot bevindt zich op de Liersesteenweg tussen de huisnummers 143 en 145 en staat boven een garagepoort. Het is de huidige buurman, de 92-jarige Désiré Meel, die nog heel wat weet over het ontstaan van de grot. Het huis waarin hij woont werd gebouwd in 1896 door Jozef Diedens, die agent was van de Antwerpse Hypotheekkas. In 1906 bouwde hij ernaast ook nog een statig herenhuis en die later dienst zou doen als dokterswoning. Tussen de twee woningen was er een toegang, met een smeedijzeren poort, naar de achterliggende tuin. Het was in 1910 dat het Mariabeeld, dat aangekocht werd met giften van de parochianen, ingezegend werd. Dit gebeurde ter gelegenheid van een missieprediking in de Sint-Janskerk door de paters Passionisten. Een oude foto van deze inhuldiging op de Liersesteenweg is terug te vinden in het boek “Memoires van een stad “ van Frans Vermoortel. Een jaar later, in 1911, werd dan de grot gebouwd en werd het beeld in een smeedijzeren bloemenkrans gezet. De grot bevond zich toen boven de smeedijzeren toegangspoort. Later toen de toenmalige dokter een garage wou is de smeedijzeren poort vervangen door een garagepoort waardoor de grot zich nu boven op een garage bevindt. Wie de grot bouwde is niet geweten. Ze is er in ieder geval gekomen in opdracht van de familie Diedens maar het zou, volgens familieverhalen, ene zekere meester-metser Petrus Joannes De Groen (1862-1949) en toen wonende op de Liersesteenweg zijn die de grot gebouwd heeft. De Lourdesgrot is wel niet beschermd als monument, maar staat wel op de lijst van onroerend erfgoed. Een merkwaardig weetje is dat er zit een stukje rots uit Lourdes in verwerkt is, aangeduid met een gouden ster. Vroeger stond er in oktober ook altijd een rustaltaar onder de grot ter gelegenheid van de jaarlijkse parochieprocessie. Maar deze processie is ondertussen reeds jaren verdwenen. De grot zou wel een opkuisbeurt kunnen gebruiken. Buurtbewoners die eventueel nog iets zouden afweten van de geschiedenis van deze grot of oude foto’s bezitten mogen dit steeds laten weten via ons info-adres.

---------------------------------------------- 02.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Proficiat Georges !

Op 9 februari mag oud-burgemeester Georges Joris 100 kaarsjes uitblazen. Van geboorte was hij afkomstig van de Maurits Sabbestraat. Heden woont hij al sinds enige jaren in het WZC Zonneweelde in Rijmenam. Nadat hij vier jaar schepen van onderwijs geweest was, werd hij in 1986 burgemeester van onze stad tot aan de verkiezingen van 1988. Boven de partijbelangen uit heeft hij altijd getracht om burgemeester te zijn van ‘alle’ Mechelaars. Langs deze weg willen wij hem dan ook feliciteren met zijn honderdste verjaardag! Wie meer wil weten over Georges Joris verwijzen we graag naar een interview van Jan Smets op Mechelen-blogt: www.mechelenblogt.be/2015/09/oud-burgemeester-joris-ik-heb- mooi-leven-gehad

---------------------------------------------- 02.02.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

Nekkerspoelstation…..

Op de dag dat de treintarieven ook de hoogte ingaan maakt de NMBS bekend dat zij in 44 van hun stations de loketten gaan sluiten en in 37 stations de openingsuren van de loketten drastisch gaan terugschroeven. Volgens de NMBS gaat het over een noodzakelijke ingreep en gaat het vooral om kleinere stations die slechts 5 procent van de ticketverkoop vertegenwoordigen. Als argumentatie wordt aangehaald dat alsmaar meer tickets via digitale weg worden verkocht en de NMBS als openbare dienstverlener haar financiële middelen efficiënt en juist moet inzetten. Begrijpen wie kan maar Nekkerspoelstation is één van de 44 stations waar de loketten worden gesloten. Vorig jaar werd nog met veel blijdschap de opening aangekondigd van het vernieuwde station aan Nekkerspoel en dat meer dan twintig na sluiting. Na een restauratie en renovatie van het gebouw gedurende vier jaar was er terug een volwaardig station voor de reizigers. Er werden de afgelopen jaren miljoenen euro’s in de aankoop en de restauratie van het stationsgebouw geïnvesteerd. En met meer dan 2000 reizigers per dag kan men in Nekkerspoel toch ook niet spreken van een klein stationnetje. Het is misschien wel zo dat de digitalisering ervoor gezorgd heeft dat de ticketverkoop drastisch is afgenomen en er door corona veel minder met de trein gereisd werd maar is het niet opportuun dat er nog enige dienstverlening behouden blijft wanneer er straks, als alles terug wat genormaliseerd is, weerom meer zal gereisd worden. Volgens woordvoerder Bart Crols blijft het reizigersgedeelte van het station -wachtzaal en toiletten- wel open. De rest van het gebouw moet nog een invulling krijgen. Camera’s en Securail- personeel moeten de veiligheid van de reiziger in de lege stations garanderen. Maar is dit voldoende? Een loketbediende is trouwens toch meer dan een ticketverkoper. Hij zorgt er mee voor dat de reizigers terecht kunnen voor informatie en er terwijl ook voor zorgt dat er bij de reizigers een veiligheidsgevoel heerst in de stations. Is het geen verkeerd signaal van de spoorwegmaatschappij om eerst miljoenen uit te geven aan een nieuw station -Nekkerspoel is hierbij geen alleenstaand geval- en daarna de loketten te sluiten? Het zijn nu inderdaad moeilijke tijden waarbij besparingen zich opdringen maar moet dit ten koste gaan van de dienstverlening? Niet iedereen is thuis in de digitalisering, zeker niet de generatie die nu meer dan ooit verplicht is in zijn kot te blijven. ---------------------------------------------- 16.01.2021 ---------- -------------------------------------------------------------------

Buurtnieuws uit de Kalkovenstraat

In 2020 was het 20 jaar geleden dat de huizen in de Kalkovenstraat gebouwd werden. Dat er toch wat leeft bewijzen de jaarlijkse activiteiten zoals de organisatie een straatbarbecue in de zomer en een winterdrink. Men had gehoopt om van 2020 een feestjaar te maken om dit jubileum te vieren. Om het wat feestelijker te maken had men in gedachte om t.g.v. de jaarlijkse straatbarbecue het aperitief te nuttigen tijdens een ‘Plezante boottocht’ op de Binnen-Dijle van onze prachtige stad. De coronapandemie stak er echter een stokje voor. Zo ook diende de jaarlijkse winterdrink, in het begin van de maand, vervangen te worden door een alternatief. Zo werd er met de buren vanop afstand, ieder in zijn eigen bubbel en met zijn eigen glas, geklonken op het nieuwe jaar 2021. Zo hoopt men er dit jaar in de zomer terug een feest van te kunnen maken in een ongedwongen, coronavrije sfeer. Men kijkt er alvast naar uit.

---------------------------------------------- 13.01.2021 ---------------------------------------

--------------------------------------

---------------------------------------------- 22.12.2020 ---------------------------------------

--------------------------------------

‘Warmste Wens Wall’ langs fietsostrade

Langs de fietsostrade werd door de leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen een ‘Warmste Wens Wall’ opgehangen. Initiatiefneemster was leerkracht Sofie Merckx die haar leerlingen de opdracht gaf om twee doe- wensen op te stellen. Eentje voor zichzelf en eentje voor andere mensen. De muur werd gecreëerd langs de fietsostrade zodat de wensen door alle voorbijgangers kunnen gelezen worden met de hoop dat ze eveneens kunnen verwezenlijkt worden. Aan het project was ook nog een actie gekoppeld waarbij aan de ouders van de leerlingen gevraagd werd om een geschenk voor kwetsbare kinderen te doneren in het kader van de actie ‘Mechelen houdt je warm’. ---------------------------------------------- 22.12.2020 ---------- -------------------------------------------------------------------

Namens de basisschool van het Lyceum

stuurde juf Evi de beste wensen aan hun

buurtbewoners…..

---------------------------------------------- 7.12.2020 ----------------------------------------- ------------------------------------

Licht in donkere dagen

Nu Sinterklaas terug naar Spanje vertrokken is, is het hoopvol uitkijken naar de aankomende kerstdagen. De coronapandemie zorgt er echter voor dat het vieren van Kerstmis en Nieuwjaar niet zal kunnen gebeuren zoals we dat andere jaren gewoon zijn te doen. Het is nu ook meer dan ooit belangrijk dat we in deze dagen onze verbondenheid kunnen tonen met anderen. En … kunnen we deze verbondenheid niet beter uitdrukken door het niet alleen bij ons binnen maar ook buiten gezellig te maken. Daarom willen wij als buurtcomité een oproep doen om licht te brengen in deze donkerste dagen van het jaar. Kerstmis is trouwens ook het feest van het ‘Licht’. Laten we hiermee ook uitkijken naar het licht aan het einde van de tunnel waar we nu door moeten. Breng lichtjes en andere versiering aan in je voortuin, aan je gevel of voor je raam. Je kan eveneens sterren aanbrengen zodat, tijdens de kerstvakantie, de kinderen tijdens een wandeling met hun ouders door de wijk het aantal sterren kunnen tellen dat zij tegenkomen. Wellicht komen er zelfs gezellige gesprekken van tijdens zo’n wandeling. Kinderen kunnen ook een mooie tekening maken met een Kerst- en/of een Nieuwjaarswens op geschreven en deze voor het raam hangen of bak samen met je kinderen lekkere kerstkoekjes en deel ze met uw buren. Zo ontstaan er zeker enkele leuke bezigheden voor de kinderen tijdens de aankomende kerstvakantie. Laat ons de warmte en gezelligheid van Kerstmis uitdragen naar buiten toe en vergeet zeker niet aan hen te denken die het nu wat moeilijker hebben of eenzaam zijn. ---------------------------------------------- 1.11.2020 ------------ -----------------------------------------------------------------

#ZORGVOORLICHT

De coronapandemie is aan zijn tweede golf toe en zet de zorgsector andermaal onder grote druk. In navolging van de witte lakens bij de eerste uitbraak lanceren Het Laatste Nieuws en VTM-Nieuws een nieuwe actie om de mensen die het nu moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. De actie heeft de passende naam meegekregen van “Zorg voor licht”. Nu de dagen volop aan het korten zijn en het reeds vroeg donker wordt nodigen zij iedereen uit om licht te brengen in deze donkere dagen! Steek elke avond tussen 18u en 22u een lichtje aan voor of achter je raam, in je tuin of op je terras. Dit licht staat dan symbool als een teken van hoop en verbondenheid, voor de zorg en de anderen. Dit kan gebeuren door een kaarsje te plaatsen op de stoep – vensterbank of aan de deur, een lampje achter je raam te hangen, een vuurkorf in de tuin te zetten of zelf de kerstverlichting al boven te halen. Maak het op een creatieve manier heel gezellig maar hou het uiteraard (brand)veilig in of rond je eigen kot. Bekijk het filmpje op: https://www.hln.be/video/zorgvoorlicht-lichtaart-maakt-licht-in- donkere-dagen~p177260 Met #ZORGVOORLICHT brengen we licht voor de zorg en voor elkaar. ---------------------------------------------- 29.10.2020 ---------- -------------------------------------------------------------------

Tips en tricks om de huidige moeilijke

coronatijd door te brengen :

Wij hebben doorvoor een aantal leuke ideeën samengezet op onze AGENDA-pagina !! Klik dus bovenaan op “Activiteiten” en veel plezier !!

---------------------------------------------- 28.10.2020 ---------------------------------------

--------------------------------------

Voortaan ook parkeerschijf verplicht op

zaterdag

Om te voorkomen dat bezoekers en shoppers de parkeerplaatsen van bewoners inpikken wordt het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone voortaan op zaterdag overal verplicht in Mechelen. De blauwe zones liggen veelal rond het stadscentrum en de zones voor het betalend parkeren. Shoppers en langdurige bezoekers maakten vooral op zaterdag gebruik van de blauwe zones om langdurig te parkeren buiten de betalende zones. Dit leidde vaak tot een gebrek aan parkeerplaatsen in de woonwijken en dat leidde dan weer tot klachten van de buurtbewoners. Daarom heeft het stadsbestuur de beslissing genomen om het verplicht gebruik van de parkeerschijf uit te breiden naar de zaterdagen, telkens van 8 tot 20u. Bewoners kunnen nog altijd met hun bewonerskaart in de blauwe zone onbeperkt parkeren. De nieuwe regeling gaat van start van zodra de verkeersborden in een straat zijn aangepast. Voor shoppers en bezoekers zijn er tijdens het weekend de ondergrondse parkings en de gratis randparkings om langdurig hun wagen te parkeren.. De gemeenteraad keurde de aanpassing van het reglement, maandagavond tijdens de gemeenteraad, goed om het overal in de stad door te voeren. Dus ook in de blauwe zones van onze wijk zal het nieuwe reglement binnenkort in voege treden.

----------------------------------------------- 24.10.2020 --------------------------------------

---------------------------------------

Nieuwe bijkomende coronamaatregelen !!

Naast de nieuwe nationale coronamaatregelen met o.a. de sluiting van de horeca en het instellen van een nachtklok heeft Mechelen nog een aantal bijkomende maatregelen. Zo is vanaf zaterdag 24 oktober tot maandag 8 november het dragen van een mondneusmasker binnen de muren van alle begraafplaatsen op het Mechelse grondgebied verplicht. Verder zal men de contacttracing opschalen in de strijd met het coronavirus. Centraal in die aanpak staat het belang van een menselijke benadering, de cruciale rol van sensibilisering en aandacht voor de doelgroepen die moeilijker kunnen worden bereikt. Wat de verhuur van stedelijke ruimten en infrastructuur betreft kunnen kernactiviteiten van officiële verenigingen en koffietafels -conform de geldende protocollen- nog steeds worden georganiseerd, maar met maximaal 40 personen. Private initiatieven zijn volgend op de maatregelen niet meer mogelijk. De stad schakelt ook opnieuw over op 100% digitaal vergaderen en waarbij thuiswerken de norm wordt. In samenspraak met Mechelen Meemaken en Horeca Mechelen wordt het platform ‘Hamsteren in Mechelen’ opnieuw actief gepromoot. Belangrijk blijft om de lokale handel en de getroffen horeca- ondernemers ten volle te steunen. Aangezien de horeca terug gesloten is zullen net zoals in de eerste golf vanaf zaterdag 24 oktober opnieuw twee sanitaire units geplaatst worden in het handelscentrum. Alle info i.v.m. de coronamaatregelen is terug te vinden op www.mechelen.be/coronavirus.

----------------------------------------------- 20.10.2020 --------------------------------------

---------------------------------------

Reveil 2020

Over een 10-tal dagen is het 1 november en wordt er aan onze overledenen extra aandacht besteed. Op meer dan 100 begraafplaatsen in Vlaanderen worden die dag, onder de noemer “Reveil”, ingetogen concerten georganiseerd. Zo ook op het stedelijke kerkhof in Mechelen. Maar waar staat “Reveil” eigenlijk voor? Het begon allemaal in 2012 toen in de West- Vlaamse gemeente Deerlijk onverwacht een paar jonge gasten in een heel korte periode na elkaar overleden. Eén van hen was muzikant bij de band Highway Jack. Een collega-muzikant schreef een lied voor zijn overleden muziekmaat en wilde dit op 1 november op het kerkhof spelen als herdenking aan zijn overleden vriend. Maar muziek spelen op een kerkhof was dit wel respectvol? Het idee kon echter op zoveel bijval rekenen dat het jaar na jaar groeide. Daarom werd er besloten om het idee verder uit te dragen. Zo ontstond “Reveil”. Met “Reveil” wil men de Vlaamse rouwcultuur de 21e eeuw in loodsen. Reveil wil samen met ieder van ons de rouwcultuur warmer maken. Dat doet men op verschillende manieren waaronder de verhalenbank, het jaarlijkse Reveil Verhalenboek, conferenties en concerten. Met muziek, poëzie, beeld, dans en levensverhalen brengt men onder andere op Allerheiligen ingetogen Reveilmomenten op ondertussen meer dan 100 Vlaamse begraafplaatsen. Reveil Vlaanderen is intussen dan ook een naam geworden in Vlaanderen. In 2019 organiseerde 1 op de 3 gemeentes in Vlaanderen hun Reveilmoment met lokale muziek, poëzie en levensverhalen. In Mechelen werd in 2015 voor de eerste maal een Reveilmoment georganiseerd op het stedelijke kerkhof.Ook in covid-jaar 2020 is er nood aan muziek en verhalen, misschien nog meer dan anders. Reveil20 Mechelen breidt de affiche uit en verhuist naar de aula van het stedelijke kerkhof. Daar worden aan alle bezoekers gratis én veilig mooie momenten aangeboden. Verspreid over de hele dag kan men vanaf 10 u. tot 18.30 u. luisteren naar 9 muzikale acts van een half uur. Het dragen van een mondmasker is wel verplicht in de aula. PROGRAMMA Mechelen 10u: Pauline KaczmarekCovers van een veelzijdige artieste, met muzikale ondersteuning van haar leerlingen en Maartje Emmers. 11u: VillaBEen eigenzinnig groepje met eigenzinnige covers en een eigenzinnig geluid. 12u: The FABs Acoustic2 gitaren en 1 stem brengen covers en eigen werk in de taal van de muziek. Soms klinkt dat Nederlands, soms Engels. 13u: Devil’s AdvocateGitaar en zang, covers en eigen werk. Songs met een verhaal. Wat betekenen ze voor hem of voor u? 14u: Houses Of The HolyVier vrienden met veel passie voor woord en muziek brengen een combinatie van beide werelden. 15u: HassurbanipalSoms instrumentaal, soms met zang. Soms iets dat je kent, soms iets dat je nog moet keren kennen. Maar altijd met hart en ziel. 16u: Patricia Van CutsemAmbient artiest met een unieke natuurstem als hoofdinstrument, verrijkt met loopstation en akoestische instrumenten. 17u: Tinne GoossensJazzy covers van bekende nummers, in de versie van Eva Cassidy. Een engelenstem die zich laat begeleiden op gitaar. 18u: RoekieRoekie sluit de dag af en stuurt je naar huis met troostende woorden. Rust en schoonheid in het Nederlands Meer info over “Reveil” kan men vinden op www.reveil.org ----------------------------------------------- 12.10.2020 --------- --------------------------------------------------------------------

Kleuterschool Lyceum gesloten door

corona !!

Nadat vorige week de school De Puzzel tijdelijk de deuren sloot was het vandaag 12 oktober de beurt aan de kleuterafdeling van het Lyceum. Ondanks het zeer nauwgezet opvolgen van alle coronamaatregelen en de vele inspanningen die gedaan werden om de school coronaproof te maken is de kleuterafdeling van de basisschool Luceum gesloten t.e.m. woensdag 14/10. Deze beslissing werd genomen doordat bij een kleuterjuf een coronabesmetting werd vastgesteld. Bij de andere kleuterjuffen en kleuters zijn nog geen symptomen vastgesteld maar toch gaan alle leerkrachten van de kleuterafdeling in afwachting van de testresultaten in quarantaine. Alle ouders werden intussen persoonlijk op de hoogte gebracht. Normaal gezien zal de kleuterafdeling donderdag weer open gaan. De lagere afdeling blijft wel gewoon open daar deze volledig afgescheiden is van de kleuterafdeling. De besmetting in de kleuterafdeling heeft daardoor ook geen consequenties op de werking van de lagere afdeling. ----------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !