© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt en omstreken …

Eregemeenteraadslid Germaine Peeters overleden.

Vandaag (3 feb) overleed op 100-jarige leeftijd, in woonzorgcentrum Zonnetij in Aartselaar, eregemeenteraadslid Germaine Peeters. Tot net voor haar opname in het woonzorgcentrum, vijf jaar geleden, woonde Germaine Peeters in onze wijk op de Liersesteenweg. Zij was er een graag geziene figuur. Op politiek vlak was zij al actief van kort voor de Tweede Wereldoorlog. In Mechelen was zij gemeenteraadslid van 1965 tot 1988. Met de leuze “Ik wil van Mechelen een stad maken waarin ouderen niet teveel zijn” was zij in 2012 op 92-jarige leeftijd nog kandidaat op de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen. Germaine was niet gehuwd en had hierdoor ook geen directe familie meer. Op sociaal vlak was zij actief bij Okra en Ziekenzorg en organiseerde zij voor de Sint-Jansparochie elk jaar een bedevaart naar Scherpenheuvel. Volgens haar wens heeft de uitvaartplechtigheid plaats op zaterdag 8 februari om 10 uur in de Sint- Janskerk.

Proefproject “schoolstraat” in de Kleine Nieuwedijkstraat

Na de krokusvakantie start op 2 maart het proefproject van de schoolstraat in een gedeelte van de Kleine Nieuwedijkstraat en loopt tot met de zomervakantie. Iets verderop komt er een “kiss- en ridezone” op een terrein dat door KV-Mechelen ter beschikking wordt gesteld. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd. Momenteel telt Mechelen zes schoolstraten. De bedoeling van een schoolstraat is om de schoolomgeving veiliger te maken en de auto’s even te bannen aan de scholen. De straat wordt dan tijdelijk autovrij gemaakt tijdens het schoolbegin en –einde. Men kan dan alleen te voet of met de fiets de straat in. De invoering van de schoolstraat komt er op vraag van de directie van basisschool Lyceum en van de ouders. Op de piekmomenten is het aan de schoolpoorten vaak gevaarlijk daar auto’s er dikwijls te talrijk aanwezig zijn, zij de voetgangers en fietsers hinderen of verkeerd geparkeerd staan. Om te weten te komen welke impact de schoolstraat heeft op het verkeer gaat men zowel voorafgaand als tijdens de proefperiode metingen uitvoeren in de omliggende straten. Buurtbewoners kunnen zich kandidaat stellen om een meetapparaat aan hun raam te laten bevestigen. Men kan zich hiervoor registreren waarna een selectie wordt uitgevoerd. De geselecteerde kandidaten worden dan uitgenodigd voor een workshop op 30 januari in de basisschool Lyceum. De buurtbewoners werden hiervan door de stad op de hoogte gebracht via een brief.

Steun jij ook ‘Prinses Harte’?

Met de fietsvierdaagse “1000 km voor Kom op tegen Kanker” tijdens het Hemelvaartweekend zullen twee fietsteams, tezamen zestien sportievelingen, in naam van Prinses Harte deelnemen aan deze fietstocht. Daar er hiervoor tweemaal 5500 euro moet bijeen verzameld worden organiseert Prinses Harte allerlei activiteiten om dit bedrag bijeen te krijgen. Meer info over op welke wijze je hen kan steunen vind je hier.

Onze nieuwste nieuwsbrief staat nu ONLINE !!

Nieuwe bijenhotels in het Caputsteenpark

Met medewerking van Natuur- en Landschapszorg plaatste de stad Mechelen in december twaalf bijenhotels in vijf verschillende parken en tuinen. Naast de plaatsing van bijenhotels op de stedelijke begraafplaats, het volkstuinpark Galgenberg en het Hovenierspark werden er ook twee hotels geplaatst in het Caputsteenpark. Deze maand worden er ook nog geplaatst op de begraafplaats van Muizen. De bijenhotels van Natuurpunt zijn de ideale nestmaterialen voor wilde bijen want solitaire bijen en hommels hebben het heden ten dag niet gemakkelijk maar zijn wel heel erg belangrijk voor de bestuiving van een groot deel van onze voedingsgewassen. Heel wat fruit en groenten zouden verdwijnen zonder de bij. Om deze diertjes te helpen heeft de stad Mechelen daarom besloten om deze bijenhotels te plaatsen om op die manier eveneens een bijenvriendelijke stad te zijn en de biodiversiteit in de stad alle kansen te geven. Daarnaast werden er nog eens 5.000 bijenvriendelijke bloembollen geplant op de stedelijke begraafplaats en worden er in januari op twee locaties – Papenhof en in de buurt van het speelbos Geerdegem-Schonenberg – houtkanten aangelegd ten behoeve van de insecten want een rijke habitat, met stuifmeel- en nectarbronnen, zijn heel erg van belang om het ecosysteem in stand te houden. Ook sensibilisering is belangrijk en men werkt daarvoor vanuit dierenwelzijn aan een actieplan om de Mechelaars bewust te maken en aandacht te vestigen op het belang van de bij.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt

en omstreken …

Eregemeenteraadslid Germaine Peeters

overleden.

Vandaag (3 feb) overleed op 100-jarige leeftijd, in woonzorgcentrum Zonnetij in Aartselaar, eregemeenteraadslid Germaine Peeters. Tot net voor haar opname in het woonzorgcentrum, vijf jaar geleden, woonde Germaine Peeters in onze wijk op de Liersesteenweg. Zij was er een graag geziene figuur. Op politiek vlak was zij al actief van kort voor de Tweede Wereldoorlog. In Mechelen was zij gemeenteraadslid van 1965 tot 1988. Met de leuze “Ik wil van Mechelen een stad maken waarin ouderen niet teveel zijn” was zij in 2012 op 92- jarige leeftijd nog kandidaat op de lijst van CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen. Germaine was niet gehuwd en had hierdoor ook geen directe familie meer. Op sociaal vlak was zij actief bij Okra en Ziekenzorg en organiseerde zij voor de Sint-Jansparochie elk jaar een bedevaart naar Scherpenheuvel. Volgens haar wens heeft de uitvaartplechtigheid plaats op zaterdag 8 februari om 10 uur in de Sint- Janskerk.

Proefproject “schoolstraat” in de Kleine

Nieuwedijkstraat

Na de krokusvakantie start op 2 maart het proefproject van de schoolstraat in een gedeelte van de Kleine Nieuwedijkstraat en loopt tot met de zomervakantie. Iets verderop komt er een “kiss- en ridezone” op een terrein dat door KV-Mechelen ter beschikking wordt gesteld. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd. Momenteel telt Mechelen zes schoolstraten. De bedoeling van een schoolstraat is om de schoolomgeving veiliger te maken en de auto’s even te bannen aan de scholen. De straat wordt dan tijdelijk autovrij gemaakt tijdens het schoolbegin en –einde. Men kan dan alleen te voet of met de fiets de straat in. De invoering van de schoolstraat komt er op vraag van de directie van basisschool Lyceum en van de ouders. Op de piekmomenten is het aan de schoolpoorten vaak gevaarlijk daar auto’s er dikwijls te talrijk aanwezig zijn, zij de voetgangers en fietsers hinderen of verkeerd geparkeerd staan. Om te weten te komen welke impact de schoolstraat heeft op het verkeer gaat men zowel voorafgaand als tijdens de proefperiode metingen uitvoeren in de omliggende straten. Buurtbewoners kunnen zich kandidaat stellen om een meetapparaat aan hun raam te laten bevestigen. Men kan zich hiervoor registreren waarna een selectie wordt uitgevoerd. De geselecteerde kandidaten worden dan uitgenodigd voor een workshop op 30 januari in de basisschool Lyceum. De buurtbewoners werden hiervan door de stad op de hoogte gebracht via een brief.

Steun jij ook ‘Prinses Harte’?

Met de fietsvierdaagse “1000 km voor Kom op tegen Kanker” tijdens het Hemelvaartweekend zullen twee fietsteams, tezamen zestien sportievelingen, in naam van Prinses Harte deelnemen aan deze fietstocht. Daar er hiervoor tweemaal 5500 euro moet bijeen verzameld worden organiseert Prinses Harte allerlei activiteiten om dit bedrag bijeen te krijgen. Meer info over op welke wijze je hen kan steunen vind je hier.

Onze nieuwste nieuwsbrief staat nu

ONLINE !!

Nieuwe bijenhotels in het Caputsteenpark

Met medewerking van Natuur- en Landschapszorg plaatste de stad Mechelen in december twaalf bijenhotels in vijf verschillende parken en tuinen. Naast de plaatsing van bijenhotels op de stedelijke begraafplaats, het volkstuinpark Galgenberg en het Hovenierspark werden er ook twee hotels geplaatst in het Caputsteenpark. Deze maand worden er ook nog geplaatst op de begraafplaats van Muizen. De bijenhotels van Natuurpunt zijn de ideale nestmaterialen voor wilde bijen want solitaire bijen en hommels hebben het heden ten dag niet gemakkelijk maar zijn wel heel erg belangrijk voor de bestuiving van een groot deel van onze voedingsgewassen. Heel wat fruit en groenten zouden verdwijnen zonder de bij. Om deze diertjes te helpen heeft de stad Mechelen daarom besloten om deze bijenhotels te plaatsen om op die manier eveneens een bijenvriendelijke stad te zijn en de biodiversiteit in de stad alle kansen te geven. Daarnaast werden er nog eens 5.000 bijenvriendelijke bloembollen geplant op de stedelijke begraafplaats en worden er in januari op twee locaties – Papenhof en in de buurt van het speelbos Geerdegem-Schonenberg – houtkanten aangelegd ten behoeve van de insecten want een rijke habitat, met stuifmeel- en nectarbronnen, zijn heel erg van belang om het ecosysteem in stand te houden. Ook sensibilisering is belangrijk en men werkt daarvoor vanuit dierenwelzijn aan een actieplan om de Mechelaars bewust te maken en aandacht te vestigen op het belang van de bij.

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !