© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Over ons :

Doelstelling

Het ‘Buurtcomité Caputsteen’ wil bijdragen tot een betere samenleven in de buurt. Enerzijds doet het dit door de dialoog tussen de mensen te bevorderen. Dit gebeurt in hoofdzaak door het verzamelen van informatie van en over de buurt en door deze opnieuw te verspreiden onder de buurtbewoners. Informatie wordt verspreid via een nieuwsbrief, die enkele malen per jaar wordt bedeeld binnen het werkingsgebied. Tevens beschikt het buurtcomité ook over een website waarop alle informatie m.b.t. de buurt evenals een nieuwsrubriek en activiteitenkalender kan geraadpleegd worden. Anderzijds ontplooit het buurtcomité een aantal activiteiten die specifiek gericht zijn op de buurtbewoners. Bij dit alles streeft het buurtcomité een maximale samenwerking en participatie na. De vergaderingen en activiteiten van het buurtcomité staan open voor alle wijkbewoners.

Activiteiten

Tijdens de vergaderingen worden activiteiten uitgewerkt. Daarbij zoekt het buurtcomité ook aansluiting bij de activiteiten van de wijk Mechelen-Noord en van andere groeperingen. De activiteiten zijn vooral gericht op de bewoners van het gebied dat door het buurtcomité wordt bestreken. Iedereen is van harte welkom op de vergaderingen en de activiteiten van Buurtcomité Caputsteen. De vergaderingen die op geregelde tijdstippen plaatsvinden, gaan meestal door of bij één van de leden thuis of in een zaal ergens in de wijk Mechelen-Noord. De locatie wordt telkens vermeld in de uitnodigingen voor de vergaderingen. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om deze vergaderingen bij te wonen of zich mee wensen in te zetten bij de werking van het buurtcomité kunnen hun gegevens doorsturen naar info@buurtcaputsteen.be . De hoofdactiviteiten die het buurtcomité jaarlijks ontplooit zijn: * Minstens driemaal per jaar een nieuwsbrief bedelen binnen het werkingsgebied. * Paaseieren rapen in het Caputsteenpark. * Burendag * De Caputfieste i.s.m. de Basisschool Lyceum en het Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen. Daarnaast worden er op initiatief van buren nog activiteiten georganiseerd, meestal op straatniveau, zoals een speelstraat, barbecue, burendrink, samen tuinieren in het Caputsteenpark, e.a.

Samenwerking

Door de ligging van het buurtcomité werkt het nauw samen met zowel de wijkraad van Mechelen-Noord als van Mechelen- Nekkerspoel. Het Buurtcomité is vertegenwoordigd op de vergaderingen van de wijkraad Mechelen-Noord en volgt er mee de dossiers op die betrekking hebben tot het werkingsgebied, de Lokale Adviesraad van KV-Mechelen (afgekort als LAR). Verder is er een nauwe samenwerking met de Mechelse gevangenis, basisschool Lyceum en het Busleyden Atheneum -Campus Caputsteen. Daarnaast betracht het buurtcomité een goede samenwerking met alle lokale initiatieven voor zover deze uiteraard openstaan voor de bewoners van onze buurt en zij een democratisch karakter hebben. Meestal gaat het hier over kleinschalige initiatieven.

Situering

Het ‘Buurtcomité Caputsteen’ is een ‘feitelijke’ vereniging van bewoners uit de wijk Mechelen-Noord. In totaal telt het ‘Buurtcomité Caputsteen’ ruim 1800 wooneenheden. In het westen grenst het gebied aan de wijk Pennepoel, in het noorden aan de wijk Oud Oefenplein, in het oosten aan de wijk Mechelen-Nekkerspoel en in het zuiden aan Mechelen-Centrum. Tot het werkingsgebied behoren volgende 22 straten: * Arendonckstraat * Bakelaarstraat * Batterijstraat * Berendans * Caputsteenstraat (vanaf de Liersesteenweg tot aan de spoorwegbrug) * Donkerlei * Frans Halsvest * Generaal de Ceuninckstraat * Het Eitje * Jan Bolstraat * Kalkovenstraat * Kanonstraat * Keldermansvest * Kerkhoflei * Kleine Nieuwedijkstraat (vanaf de Caputsteenstraat tot aan de spoorwegbrug) * Liersesteenweg (van aan de vesten tot aan de Kerkhoflei) * Overwinningsplein * Populierendreef * Sint-Gommarusstraat * Vrouwvlietstraat * Wittebroodstraat * Ziekebeemdenstraat

Geschiedenis van het buurtcomité

Het was in december 2001 dat een buurtbewoner, Ief Van den Eynde, het initiatief nam om de buurtbewoners uit te nodigen op een vergadering m.b.t. de oprichting van een buurtcomité. Er kwamen toen liefst 35 buurtbewoners afgezakt naar café ‘Vini France’ waarvan er toen een 20-tal personen hun schouder aangeboden hadden om het buurtcomité te dragen. Begin 2002 werd er dan een bestuur samengesteld en werd er bij stemming bepaald dat het buurtcomité “Caputsteen” zou heten. Het was op maandag 4 maart 2002 dat het kindje “Caputsteen” dan officieel het daglicht mocht zien. Het was een vereniging geworden van bewoners uit de wijk Mechelen-Noord dat oorspronkelijk een 14-tal straten behartigde. Ondertussen is ‘Buurtcomité Caputsteen’ actief in 22 straten met in totaal meer dan 1800 wooneenheden. De eerst gestelde hoofddoelen luidden als volgt: bevorderen van het sociaal contact tussen de buurtbewoners, buurtverfraaiing, verkeersveiligheid, informeren van buurtbewoners en het zoeken naar oplossingen voor problemen. Door enerzijds de dialoog tussen de mensen te bevorderen en anderzijds het organiseren van activiteiten wil ‘Buurtcomité Caputsteen’ dus bijdragen tot een betere samenleving in de buurt. Het eerste werkingsjaar stonden naast de uitgave van een nieuwsbrief al direct enkele activiteiten op de kalender. Zo werd er deelgenomen aan de bebloemingscampagne van de stad Mechelen op 5 mei, was er de wandelzoektocht op 14 juli en het kerstfeest op 22 december. In 2003 werd er dan een website van het buurtcomité ontwikkeld. In ditzelfde jaar kwam ook het eerste straatfeest tot stand. Op 29 juni organiseerde men in de Gen. De Ceuninckstraat “ ’t ieste Kassauefiest” dat een groot succes kende. Dit eerste straatfeest werd in 2004 opgevolgd door het “Engelenfeest” op de Kerkhoflei op 29 augustus en in 2005 werd er op 17 september de eerste “Openstraatdag” georganiseerd in de Caputsteenstraat. Dit was een organisatie in het kader van de nationale campagne ‘autovrije zondag’ met als centrale thema ‘mobiliteit en verkeersveiligheid’. Deze ‘Openstraatdag’ wordt een blijvende organisatie en wordt vanaf 2008 georganiseerd onder de naam “Caputfieste”. In de loop der jaren werden ook heel wat diverse activiteiten georganiseerd. Naast de reeds vernoemde activiteiten was er het bezoek van Sint-Niklaas, zwerfvuilactie voor een propere buurt, tekenwedstrijd, gevelversieringsactie rond Kerstmis, Fleur je straat op, paaseierenraap i.s.m. basisschool Lyceum, Buurt-Borrel-Babbel, deelname aan de feestelijkheden rond de Hanswijkcavalcade. In 2007 werd onder initiatief en impuls van het buurtcomité de eerste Mechelse ‘Burendag’ gehouden dat ondertussen uitgegroeid is tot een gebeuren waar meer dan 150 Mechelse straten aan deelnemen. Daarnaast zijn er nog heel wat initiatieven, die meestal op straatniveau werden/worden georganiseerd: paaseierenzoekactie, lichtfeest, Kunstvestdagen, burendrinks, burenpicknick, speelstraten, schoonmaakacties, straatbarbecues. Ook is er een tijdje een zaalvoetbalploeg actief geweest binnen de buurt. Sinds de opening van het Caputsteenpark in 2016 zijn er een aantal buurtbewoners die er een ‘Samentuinproject’ hebben opgestart. Verder betracht het ‘Buurtcomité’ steeds een goede samenwerking met alle lokale initiatieven voor zover deze uiteraard openstaan voor alle bewoners en zij een democratisch karakter hebben. Waar mogelijk wordt maximaal samen- of ten voordele van sociale projecten gewerkt. Zo was en is er een nauwe samenwerking met de Mechelse gevangenis in projecten als “Rondom Prison”, “Buurten met gedetineerden” en het Sociaal Artistiek Project “Kunst en Muziek met buren”. Tevens is het buurtcomité vertegenwoordigd in de wijkraad Mechelen-Noord en in de Lokale Adviesraad (LAR) van KV-Mechelen. Tot in 2017 was het buurtcomité eveneens aangesloten bij de overkoepelende organisatie ‘Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen’ dat na 80 werkingsjaren zijn activiteiten gestopt heeft. Alhoewel het pad van het buurtcomité niet altijd over rozen liep is men ondertussen aan het 17 de werkingsjaar toe waarbij getracht wordt een maximale samenwerking en participatie na te streven. Een dagelijks bestuur van een 4-tal personen volgt de lopende zaken op en wordt bijgestaan door een schare medewerkers. Ook in de toekomst zal het buurtcomité trachten om, met de nodige impulsen te geven, zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.

Algemeen Contact

U kunt ons steeds bereiken via ons e-mail adres: info@buurtcaputsteen.be . Wij proberen U dan zo snel mogelijk te antwoorden. Het secretariaat is gevestigd in de Jan Bolstraat 24. -------------------------------------------- Het buurtcomité heeft een dagelijks bestuur, dat de lopende zaken behartigt . Ons dagelijks bestuur is te bereiken via volgende (e-mail)adressen: Fred Vercauteren : Fred@buurtcaputsteen.be - Jan Bolstraat 24 Jean Aerts : Jean@buurtcaputsteen.be - Caputsteenstraat 102 Vic De Maeyer : Victor@buurtcaputsteen.be - Kalkovenstraat 25 Miel Van den Troost : miel@buurtcaputsteen.be - Populierendreef 65

Onze Nieuwsbrieven

De Nieuwsbrief van BC Caputsteen verschijnt meestal drie maal per jaar.De verschijningsdata liggen niet vast, maar worden o.a. bepaald door de activiteiten.Elke bewoner van de buurt krijgt onze nieuwsbrief in de bus.Hieronder kan u de recentste nieuwsbrieven raadplegen.Indien u nóg oudere exemplaren wenst te bekijken of wil meewerken (door bv. teksten, cartoons of ideeën te leveren) dan kan u contact met ons opnemen via info@buurtcaputsteen.be Alle nieuwsbrieven zijn Pdf-bestanden. Om de bestanden te kunnen lezen is de gratis Acrobat Reader vereist. U kan deze gratis downloaden via: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Fotogalerij

In deze galerij vinden jullie leuke beelden van de vele leuke momenten, minimenten en monumenten in onze wijk . Nog niet zo lang geleden: Trek eens de schuiven van die oude kast open, of snuffel eens in die oude fotoalbums, … misschien zit er wel iets tussen dat de moeite waard is om te delen op onze fotopagina’s. Wie nog nostalgische foto’s ( en wie weet, ook nog filmpjes ? ) heeft uit onze wijk : geef gerust een seintje op info@buurtcaputsteen.be . We zijn zéér benieuwd hoe onze wijk er zovele jaren geleden fotogeniek uitzag ! Uit het archief:
· ·
© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Over ons :

Doelstelling

Het ‘Buurtcomité Caputsteen’ wil bijdragen tot een betere samenleven in de buurt. Enerzijds doet het dit door de dialoog tussen de mensen te bevorderen. Dit gebeurt in hoofdzaak door het verzamelen van informatie van en over de buurt en door deze opnieuw te verspreiden onder de buurtbewoners. Informatie wordt verspreid via een nieuwsbrief, die enkele malen per jaar wordt bedeeld binnen het werkingsgebied. Tevens beschikt het buurtcomité ook over een website waarop alle informatie m.b.t. de buurt evenals een nieuwsrubriek en activiteitenkalender kan geraadpleegd worden. Anderzijds ontplooit het buurtcomité een aantal activiteiten die specifiek gericht zijn op de buurtbewoners. Bij dit alles streeft het buurtcomité een maximale samenwerking en participatie na. De vergaderingen en activiteiten van het buurtcomité staan open voor alle wijkbewoners.

Activiteiten

Tijdens de vergaderingen worden activiteiten uitgewerkt. Daarbij zoekt het buurtcomité ook aansluiting bij de activiteiten van de wijk Mechelen-Noord en van andere groeperingen. De activiteiten zijn vooral gericht op de bewoners van het gebied dat door het buurtcomité wordt bestreken. Iedereen is van harte welkom op de vergaderingen en de activiteiten van Buurtcomité Caputsteen. De vergaderingen die op geregelde tijdstippen plaatsvinden, gaan meestal door of bij één van de leden thuis of in een zaal ergens in de wijk Mechelen-Noord. De locatie wordt telkens vermeld in de uitnodigingen voor de vergaderingen. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om deze vergaderingen bij te wonen of zich mee wensen in te zetten bij de werking van het buurtcomité kunnen hun gegevens doorsturen naar info@buurtcaputsteen.be . De hoofdactiviteiten die het buurtcomité jaarlijks ontplooit zijn: * Minstens driemaal per jaar een nieuwsbrief bedelen binnen het werkingsgebied. * Paaseieren rapen in het Caputsteenpark. * Burendag * De Caputfieste i.s.m. de Basisschool Lyceum en het Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen. Daarnaast worden er op initiatief van buren nog activiteiten georganiseerd, meestal op straatniveau, zoals een speelstraat, barbecue, burendrink, samen tuinieren in het Caputsteenpark, e.a.

Samenwerking

Door de ligging van het buurtcomité werkt het nauw samen met zowel de wijkraad van Mechelen-Noord als van Mechelen- Nekkerspoel. Het Buurtcomité is vertegenwoordigd op de vergaderingen van de wijkraad Mechelen-Noord en volgt er mee de dossiers op die betrekking hebben tot het werkingsgebied, de Lokale Adviesraad van KV-Mechelen (afgekort als LAR). Verder is er een nauwe samenwerking met de Mechelse gevangenis, basisschool Lyceum en het Busleyden Atheneum -Campus Caputsteen. Daarnaast betracht het buurtcomité een goede samenwerking met alle lokale initiatieven voor zover deze uiteraard openstaan voor de bewoners van onze buurt en zij een democratisch karakter hebben. Meestal gaat het hier over kleinschalige initiatieven.

Situering

Het ‘Buurtcomité Caputsteen’ is een ‘feitelijke’ vereniging van bewoners uit de wijk Mechelen-Noord. In totaal telt het ‘Buurtcomité Caputsteen’ ruim 1800 wooneenheden. In het westen grenst het gebied aan de wijk Pennepoel, in het noorden aan de wijk Oud Oefenplein, in het oosten aan de wijk Mechelen-Nekkerspoel en in het zuiden aan Mechelen-Centrum. Tot het werkingsgebied behoren volgende 22 straten: * Arendonckstraat * Bakelaarstraat * Batterijstraat * Berendans * Caputsteenstraat (vanaf de Liersesteenweg tot aan de spoorwegbrug) * Donkerlei * Frans Halsvest * Generaal de Ceuninckstraat * Het Eitje * Jan Bolstraat * Kalkovenstraat * Kanonstraat * Keldermansvest * Kerkhoflei * Kleine Nieuwedijkstraat (vanaf de Caputsteenstraat tot aan de spoorwegbrug) * Liersesteenweg (van aan de vesten tot aan de Kerkhoflei) * Overwinningsplein * Populierendreef * Sint-Gommarusstraat * Vrouwvlietstraat * Wittebroodstraat * Ziekebeemdenstraat

Geschiedenis van het buurtcomité

Het was in december 2001 dat een buurtbewoner, Ief Van den Eynde, het initiatief nam om de buurtbewoners uit te nodigen op een vergadering m.b.t. de oprichting van een buurtcomité. Er kwamen toen liefst 35 buurtbewoners afgezakt naar café ‘Vini France’ waarvan er toen een 20-tal personen hun schouder aangeboden hadden om het buurtcomité te dragen. Begin 2002 werd er dan een bestuur samengesteld en werd er bij stemming bepaald dat het buurtcomité “Caputsteen” zou heten. Het was op maandag 4 maart 2002 dat het kindje “Caputsteen” dan officieel het daglicht mocht zien. Het was een vereniging geworden van bewoners uit de wijk Mechelen-Noord dat oorspronkelijk een 14- tal straten behartigde. Ondertussen is ‘Buurtcomité Caputsteen’ actief in 22 straten met in totaal meer dan 1800 wooneenheden. De eerst gestelde hoofddoelen luidden als volgt: bevorderen van het sociaal contact tussen de buurtbewoners, buurtverfraaiing, verkeersveiligheid, informeren van buurtbewoners en het zoeken naar oplossingen voor problemen. Door enerzijds de dialoog tussen de mensen te bevorderen en anderzijds het organiseren van activiteiten wil ‘Buurtcomité Caputsteen’ dus bijdragen tot een betere samenleving in de buurt. Het eerste werkingsjaar stonden naast de uitgave van een nieuwsbrief al direct enkele activiteiten op de kalender. Zo werd er deelgenomen aan de bebloemingscampagne van de stad Mechelen op 5 mei, was er de wandelzoektocht op 14 juli en het kerstfeest op 22 december. In 2003 werd er dan een website van het buurtcomité ontwikkeld. In ditzelfde jaar kwam ook het eerste straatfeest tot stand. Op 29 juni organiseerde men in de Gen. De Ceuninckstraat “ ’t ieste Kassauefiest” dat een groot succes kende. Dit eerste straatfeest werd in 2004 opgevolgd door het “Engelenfeest” op de Kerkhoflei op 29 augustus en in 2005 werd er op 17 september de eerste “Openstraatdag” georganiseerd in de Caputsteenstraat. Dit was een organisatie in het kader van de nationale campagne ‘autovrije zondag’ met als centrale thema ‘mobiliteit en verkeersveiligheid’. Deze ‘Openstraatdag’ wordt een blijvende organisatie en wordt vanaf 2008 georganiseerd onder de naam “Caputfieste”. In de loop der jaren werden ook heel wat diverse activiteiten georganiseerd. Naast de reeds vernoemde activiteiten was er het bezoek van Sint-Niklaas, zwerfvuilactie voor een propere buurt, tekenwedstrijd, gevelversieringsactie rond Kerstmis, Fleur je straat op, paaseierenraap i.s.m. basisschool Lyceum, Buurt-Borrel- Babbel, deelname aan de feestelijkheden rond de Hanswijkcavalcade. In 2007 werd onder initiatief en impuls van het buurtcomité de eerste Mechelse ‘Burendag’ gehouden dat ondertussen uitgegroeid is tot een gebeuren waar meer dan 150 Mechelse straten aan deelnemen. Daarnaast zijn er nog heel wat initiatieven, die meestal op straatniveau werden/worden georganiseerd: paaseierenzoekactie, lichtfeest, Kunstvestdagen, burendrinks, burenpicknick, speelstraten, schoonmaakacties, straatbarbecues. Ook is er een tijdje een zaalvoetbalploeg actief geweest binnen de buurt. Sinds de opening van het Caputsteenpark in 2016 zijn er een aantal buurtbewoners die er een ‘Samentuinproject’ hebben opgestart. Verder betracht het ‘Buurtcomité’ steeds een goede samenwerking met alle lokale initiatieven voor zover deze uiteraard openstaan voor alle bewoners en zij een democratisch karakter hebben. Waar mogelijk wordt maximaal samen- of ten voordele van sociale projecten gewerkt. Zo was en is er een nauwe samenwerking met de Mechelse gevangenis in projecten als “Rondom Prison”, “Buurten met gedetineerden” en het Sociaal Artistiek Project “Kunst en Muziek met buren”. Tevens is het buurtcomité vertegenwoordigd in de wijkraad Mechelen-Noord en in de Lokale Adviesraad (LAR) van KV- Mechelen. Tot in 2017 was het buurtcomité eveneens aangesloten bij de overkoepelende organisatie ‘Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen’ dat na 80 werkingsjaren zijn activiteiten gestopt heeft. Alhoewel het pad van het buurtcomité niet altijd over rozen liep is men ondertussen aan het 17 de werkingsjaar toe waarbij getracht wordt een maximale samenwerking en participatie na te streven. Een dagelijks bestuur van een 4-tal personen volgt de lopende zaken op en wordt bijgestaan door een schare medewerkers. Ook in de toekomst zal het buurtcomité trachten om, met de nodige impulsen te geven, zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken.

Algemeen Contact

U kunt ons steeds bereiken via ons e-mail adres: info@buurtcaputsteen.be . Wij proberen U dan zo snel mogelijk te antwoorden. Het secretariaat is gevestigd in de Jan Bolstraat 24. -------------------------------------------- Het buurtcomité heeft een dagelijks bestuur, dat de lopende zaken behartigt . Ons dagelijks bestuur is te bereiken via volgende (e-mail)adressen: Fred Vercauteren : Fred@buurtcaputsteen.be - Jan Bolstraat 24 Jean Aerts : Jean@buurtcaputsteen.be - Caputsteenstraat 102 Vic De Maeyer : Victor@buurtcaputsteen.be - Kalkovenstraat 25 Miel Van den Troost : miel@buurtcaputsteen.be - Populierendreef 65

Onze Nieuwsbrieven

De Nieuwsbrief van BC Caputsteen verschijnt meestal drie maal per jaar.De verschijningsdata liggen niet vast, maar worden o.a. bepaald door de activiteiten.Elke bewoner van de buurt krijgt onze nieuwsbrief in de bus.Hieronder kan u de recentste nieuwsbrieven raadplegen.Indien u nóg oudere exemplaren wenst te bekijken of wil meewerken (door bv. teksten, cartoons of ideeën te leveren) dan kan u contact met ons opnemen via info@buurtcaputsteen.be Alle nieuwsbrieven zijn Pdf-bestanden. Om de bestanden te kunnen lezen is de gratis Acrobat Reader vereist. U kan deze gratis downloaden via: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Fotogalerij

In deze galerij vinden jullie leuke beelden van de vele leuke momenten, minimenten en monumenten in onze wijk . Nog niet zo lang geleden: Trek eens de schuiven van die oude kast open, of snuffel eens in die oude fotoalbums, … misschien zit er wel iets tussen dat de moeite waard is om te delen op onze fotopagina’s. Wie nog nostalgische foto’s ( en wie weet, ook nog filmpjes ? ) heeft uit onze wijk : geef gerust een seintje op info@buurtcaputsteen.be . We zijn zéér benieuwd hoe onze wijk er zovele jaren geleden fotogeniek uitzag ! Uit het archief:
· ·