© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Wijk Mechelen-Noord.

Het werkingsgebied van Buurtcomité Caputsteen maakt deel uit van de wijk Mechelen-Noord. Samen met wijk Nekkerspoel vormen zij het gebied Noord. Dit wordt afgebakend door de beneden- Dijle, de dorpsgrens met Walem, de Gemeentegrenzen van Bonheiden en St.-Katelijne-Waver en tenslotte de Afleidingsdijle. Wil je meer info over het gebied Noord dan kan je hiervoor terecht op de website van de stad Mechelen: www.mechelen.be/over-het-gebied-noord

Lokaal Dienstencentrum “De Schijf”. OPGELET : INFO mogelijks niet meer actueel dd juli 2021 !!

Binnenkort wordt deze pagina aangepast met de nieuwste info, na contactname met het buurthuis…..

Zorgbedrijf Rivierenland heeft maar liefst vijf lokale dienstencentra in Mechelen. Eén ervan ligt in het hart van Mechelen Noord en is gevestigd in een splinternieuw gebouw aan het Oud Oefenplein. LDC De Schijf is gelegen aan de Lijsterstraat 2-4. De werking van De Schijf richt zich op de bewoners van de wijk Mechelen Noord en Walem. Dienstencentrumleider is Chantal Cockx en zij is telefonisch te bereiken op 015/21.10.90 of via E-mail: deschijf@zbrivierenland.be LDC De Schijf biedt je een ruim aanbod aan dienstenverleningen. Waarvoor kan je er zoal terecht? In de cafetaria kan je dagelijks terecht voor een babbel, gezelschaps- of kaartspel en de krant lezen. Voor een luisterend oor, informatie over alle diensten van het centrum of hulp bij administratie kan je tijdens de openingsuren op het secretariaat terecht. Je kan er eveneens alle soorten vuilniszakken aankopen per rol of per zak. Ook voor de aankoop van incontinentiemateriaal kan je in het LDC terecht. Ook kan je er een afspraak maken met de medische pedicure. Je kan in het LDC eveneens gebruik maken van hun computers of je kan gratis op Wifi met uw eigen laptop, smartphone of tablet. Alle werkdagen kan je er, mits vooraf in te schrijven, ’s middags een warme maaltijd eten. Voor een soep, hoofdgerecht en dessert betaal je € 6 (omniostatuut € 4) Heb je thuis kleine klusjes uit te voeren die je zelf niet kan, dan kun je beroep doen op de klusjesman van het dienstencentrum. (€ 2/€ 2.50 per uur) Wanneer je niet goed te been bent en graag naar het LDC komt dan kan je rekenen op chauffeur die je thuis afhaalt en nadien terug brengt. (€ 1 per rit) Op dinsdagnamiddag kan je beroep doen op de boodschappendienst om samen naar het grootwarenhuis te gaan (€ 2) In het LDC worden geregeld allerhande activiteiten georganiseerd en zijn er diverse clubs actief. Zo kan men er turnen, dansen, Tai Chi doen, je fit bewegen i.s.m. buurtsport Mechelen, wenskaarten maken, bloemschikken, Spaanse les volgen. Verder zijn er een kaartersclub, een petanqueclub, een biljartclub en worden er geregeld activiteiten georganiseerd zoals fiets- en wandeltochten, bowling, cinemabezoek, e.d. Alle activiteiten worden gebundeld in een activiteitenkalender. Vele helpende handen maken het werk licht en daarom wordt er in het LDC gewerkt met vrijwilligers. Wil je hierbij uw steentje bijdragen en mee actief zijn als vrijwilliger dan kan je contact opnemen met de dienstencentrumleider Chantal Cockx. Het huishoudelijk reglement van LDC De Schijf vind je op: www.mechelen.be/huishoudelijk-reglement-lokaal-dienstencentrum-de-schijf

Bij wie kan je overal terecht in het dienstencentrum?

* Zorgcoach: Zorgbedrijf Rivierenland kiest er ook voor om dicht bij de burger te staan en pro actief in te spelen op vragen en behoeften. De zorgcoach neemt hierbij een centrale plaats in. Hij/zij is een ervaren maatschappelijk werker die vanuit een lokaal dienstencentrum functioneert en bij wie je voor elke zorgvraag terecht kan. Hij/zij begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland zoals schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, minder mobielen centrale en serviceflat. De zorgcoach zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. Hij/zij blijft betrokken tot het probleem opgelost of de vraag beantwoord is. In LDC De Schijf is de zorgcoach Katrien Wouters. Zij is Telefonisch bereikbaar op 015/27.53.62 of via E-mail: katrien.wouters@zbrivierenland.be * ‘tmoNUment: Inloophuis dementie ‘tmoNUment is een ontmoetingsplaats voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Je doet er samen dingen met personen met dementie, mantelzorgers en de professionele hulpverlener. Je vindt er informatie over dementievriendelijke initiatieven en het is een uitvalbasis om activiteiten op te zetten. De contactpersoon in het LDC De Schijf Hilde De Weerdt . Telefonisch bereikbaar op 0477/969937 of via E-mail: dementie@mechelen.be * Wijkpolitie: De wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de bevolking. Zij/hij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in het straatbeeld. Wijkagent Sven Callaerts is iedere donderdag tussen 11 u. en 12 u. aanwezig in het LDC. Je kan er terecht met je vragen en meldingen. De wijkagent voor onze buurt is Dorien Beets. Zij kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer 015/46.41.62 of via E-mail: ggpz.mechelen@pzmewi.be Men kan ook terecht bij de lokale politie Mechelen – GGPZ – Wijkadministratie – Frederik de Merodestraat 88. * Woonpunt: Het hoofdkantoor van Woonpunt Mechelen is eveneens gevestigd naast LDC DE Schijf. Lijsterstraat 6. Wie informatie wil over een aanvraag voor een sociale woning kan terecht op dit hoofdkantoor. Tijdens de permanentie kunnen huurders er terecht voor alle mogelijke vragen en meldingen rond huishuur, gezinssamenstelling, verhuizen, renovatie, leefbaarheidsproblemen, betalingsmogelijkheden… Contact Woonpunt Mechelen hoofdkantoor : Tel.: 015/28.09.30 – E-mail: info@woonpuntmechelen.be Website: www.woonpuntmechelen.be Sociale dienst: Karin LauwersTel.: 015/28.09.40 – E-mail: karin.lauwers@woonpuntmechelen.be Permanentie: maandagvoormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur op kantoor.

Bij wie kan je nóg terecht in gebied Noord?

1. Buurtopbouwwerkster Buurtopbouwwerk is werken met groepen en gemeenschappen om de buurt leefbaarder te maken. Samen met hen pakken we buurtproblemen aan die te maken hebben met leefbaarheid. We helpen die problemen op tafel te leggen en we zoeken samen met hen naar structurele oplossingen. Alles wordt SAMEN met de bewoners gedaan (via activiteiten, werkgroepen, initiatieven, …) Wat doet de buurtopbouwwerkster? Zij verbindt mensen door samen ontmoetingsactiviteiten te organiseren Zij motiveert en ondersteunt bewoners om initiatieven te nemen Zij leidt bewoners naar bestaande organisaties en diensten Zij geeft de bewoners de kans en ruimte om de leefbaarheidsproblemen in hun buurt (zwerfvuil, mobiliteit, speelplein, wonen,…) op tafel te leggen Zij zoekt samen met de buurtbewoners naar oplossingen voor de leefbaarheidsproblemen Heb je een idee, zit je met een probleem in jouw straat of buurt, wil je iets leuks organiseren in jouw buurt of heb je een vraag over jouw buurt? Twijfel niet om contact op te nemen met jullie buurtopbouwwerkster. Contact en info buurtopbouwwerker: Els Van Langenhove Tel.: 015/27.32.76 – 0471/83.70.03 – E-mail: els.vanlangenhove@mechelen.be 2. Gemeenschapswachten Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers. De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (mankementen, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze via tablets rechtstreeks over aan de bevoegde instanties. Ze houden eveneens een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en op andere evenementen. Bij klachten rond overlast zetten we de gemeenschapswachten in voor gericht toezicht. Tevens zorgen ze voor de dagelijkse opening en sluiting van verschillende speelpleinen en stadstuinen. Naast het informeren van burgers mogen de gemeenschapswachten rond bepaalde thema's ook repressief optreden. Deze gemeenschapswacht-vaststellers mogen inbreuken tegen de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) vaststellen wat kan leiden tot een administratieve boete. Het gaat hier over: sluikstorten, het te vroeg en verkeerd buitenplaatsen van huisvuilzakken, het illegaal plakken van affiches, het innemen van de openbare ruimte naar aanleiding van werken, ... De gemeenschapswachten werken ook mee aan verkeersveiligheid door hun inzet op verkeerseducatieve projecten in samenwerking met de lokale politie, het gemachtigd opzicht aan oversteekplaatsen en de jaarlijkse fietscontroles in alle Mechelse scholen. Ze werken aan criminaliteitspreventie o.a. door het organiseren van fietsenstallingen, het graveren van fietsen, houden van vakantietoezicht, enz. Contact en info gemeenschapswachten: Roel Van Den BrilCoördinator-diensthoofd Toezicht en Sociale ControleStad Mechelen | Preventie en VeiligheidTel.: 015/29.83.75 – E-mail: gemeenschapswachten@mechelen.be 3. Kinder- en tienerwerkingen Mechelen vzw J@M J@M (Jeugd @ Mechelen) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA-P) waarbij de activiteiten van de stad en van bestaande vzw’s samengevoegd werden. J@M organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun eigen maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Kinder- en tienerwerkingen zijn boeiende en inspirerende werkingen die gericht zijn op: - Bevorderen van de toekomstmogelijkheden voor elk kind, tiener en jongere. - Belang van onderwijskansen en geëngageerd burgerschap. - Betrokkenheid van ouders. - Samenleven tussen jongens & meisjes. - Kinderen en tieners zijn waardevolle individuen die een plaats opnemen in de maatschappij. Om dit te realiseren creëren de jeugdwerkers een omgeving met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. De kinder- en tienerwerkingen zijn actief in drie gebieden: Mechelen Centrum, Mechelen Noord en Mechelen Zuid. Over deze drie gebieden heen zijn 9 buurtgerichte kinder- en/of tienerwerkingen actief. Binnen gebied Noord is de vzw op 3 plaatsen vertegenwoordigd. Contact en info: www.jamvzw.be Kinder- en tienerwerking Oud Oefenplein : Kinderwerkster: Elisabeth Keustermans Tel.: 0489/78.38.44 – E-mail: elisabeth.keustermans@jamvzw.be Tienerwerker: Soufiane Touayouch Tel.: 0489/31.28.21 – E-mail: soufiane.touayouch@jamvzw.be Kinderwerking Otterbeek : Tivolilaan 45 Kinderwerksters: Fatima Afkir Tel.: 0489/78.34.76 – E-mail: fatima.afkir@jamvzw.be 4. Straathoekwerk Het straathoekwerk richt zich tot mensen of groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. De relatie tussen deze mensen en maatschappelijke voorzieningen (bv. huisvesting tewerkstelling, onderwijs,…) is geschaad, gebroken of onbestaand. Zij zijn of worden sociaal uitgesloten. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele welzijnswerkvorm. Respect voor de vragen, de behoeften, de waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep staat centraal. Straathoekwerkers zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, namelijk in cafés, op straten en pleinen, in parken... Voor welke problemen kan je een straathoekwerker aanspreken? Iedereen kan met elke hulpvraag bij een straathoekwerker terecht (problemen met huisvesting, alcohol- en/of druggebruik, financiële problemen...). Straathoekwerkers zijn positief en vellen geen oordeel op basis van taal, waarden en normen of gedrag. Dat wil niet zeggen dat ze bepaald gedrag goedkeuren, maar ze bieden wel een luisterend oor aan mensen die hulp vragen. Afhankelijk van de problematiek verwijzen en begeleiden de straathoekwerkers door naar de juiste instanties. Waar werken ze? In Mechelen zijn er drie straathoekwerkers actief. De uitvalsbasis is het Huis voor Preventie en Veiligheid. Contact en info Straathoekwerk : Huis van de Preventie en Veiligheid Jan Beukelaers en Peter Liekens (Centrum) & Vincent Detaeye (Nekkerspoel en Tervuursesteenweg) Tel.: 015/29.83.88 – E-mail: straathoekwerk@mechelen.be 5. Interessante Contactgegevens Meldingen Voor meldingen rond het openbaar domein (sluikstort, verzakking in voetpad/wegdek, beplantingen,...) kan je gratis bellen naar 0800/20 800 Meldingsmogelijkheden bij andere bevoegde overheden: - Eandis voor gas en elektriciteit: contactformulier op www.eandis.be - Ivarem voor huisvuilophaling: via gratis telefoonnummer 0800/90 441 of via contactformulier op www.ivarem.be - Pidpa voor waterleiding: contactformulier op www.pidpa.be - Kapotte straatverlichting in de stad: via het gratis telefoonnummer 0800/63 535 of via het contactformulier op www.straatlampen.be . Opgelet! Kapotte verlichting op gewestwegen kan je melden op www.meldpuntwegen.be . Dit is bv. het geval voor de Mechelse Vesten.