© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Wijk Mechelen-Noord.

Het werkingsgebied van Buurtcomité Caputsteen maakt deel uit van de wijk Mechelen-Noord. Samen met wijk Nekkerspoel vormen zij het gebied Noord. Dit wordt afgebakend door de beneden- Dijle, de dorpsgrens met Walem, de Gemeentegrenzen van Bonheiden en St.-Katelijne-Waver en tenslotte de Afleidingsdijle. Wil je meer info over het gebied Noord dan kan je hiervoor terecht op de website van de stad Mechelen: www.mechelen.be/over-het-gebied-noord

Lokaal Dienstencentrum “De Schijf”.

Zorgbedrijf Rivierenland heeft maar liefst vijf lokale dienstencentra in Mechelen. Eén ervan ligt in het hart van Mechelen Noord en is gevestigd in een splinternieuw gebouw aan het Oud Oefenplein. LDC De Schijf is gelegen aan de Lijsterstraat 2-4. De werking van De Schijf richt zich op de bewoners van de wijk Mechelen Noord en Walem. Dienstencentrumleider is Chantal Cockx en zij is telefonisch te bereiken op 015/21.10.90 of via E-mail: deschijf@zbrivierenland.be LDC De Schijf biedt je een ruim aanbod aan dienstenverleningen.

Waarvoor kan je er zoal terecht?

In de cafetaria kan je dagelijks terecht voor een babbel, gezelschaps- of kaartspel en de krant lezen. Voor een luisterend oor, informatie over alle diensten van het centrum of hulp bij administratie kan je tijdens de openingsuren op het secretariaat terecht. Je kan er eveneens alle soorten vuilniszakken aankopen per rol of per zak. Ook voor de aankoop van incontinentiemateriaal kan je in het LDC terecht. Ook kan je er een afspraak maken met de medische pedicure. Je kan in het LDC eveneens gebruik maken van hun computers of je kan gratis op Wifi met uw eigen laptop, smartphone of tablet. Alle werkdagen kan je er, mits vooraf in te schrijven, ’s middags een warme maaltijd eten. Voor een soep, hoofdgerecht en dessert betaal je € 7 (omniostatuut € 4,5) Wanneer je niet goed te been bent en graag naar het LDC komt dan kan je rekenen op chauffeur die je thuis afhaalt en nadien terug brengt. (€ 1 per rit) Op dinsdagnamiddag kan je beroep doen op de boodschappendienst om samen naar het grootwarenhuis te gaan (€ 2) In het LDC worden geregeld allerhande activiteiten georganiseerd en zijn er diverse clubs actief. Zo kan men er turnen, dansen, Tai Chi doen, je fit bewegen i.s.m. buurtsport Mechelen, wenskaarten maken, bloemschikken, Spaanse les volgen. Verder zijn er een kaartersclub, een petanqueclub, een biljartclub en worden er geregeld activiteiten georganiseerd zoals fiets- en wandeltochten, bowling, cinemabezoek, e.d. Alle activiteiten worden gebundeld in een activiteitenkalender. Vele helpende handen maken het werk licht en daarom wordt er in het LDC gewerkt met vrijwilligers. Wil je hierbij uw steentje bijdragen en mee actief zijn als vrijwilliger dan kan je contact opnemen met de dienstencentrumleider Chantal Cockx. Het huishoudelijk reglement van LDC De Schijf vind je op: www.mechelen.be/huishoudelijk-reglement-lokaal-dienstencentrum-de-schijf

Bij wie kan je nog terecht in het dienstencentrum?

* Zorgcoach: Zorgbedrijf Rivierenland kiest er ook voor om dicht bij de burger te staan en pro actief in te spelen op vragen en behoeften. De zorgcoach neemt hierbij een centrale plaats in. Hij/zij is een ervaren maatschappelijk werker die vanuit een lokaal dienstencentrum functioneert en bij wie je voor elke zorgvraag terecht kan. Hij/zij begeleidt je bij aanvragen voor dienstverlening van Zorgbedrijf Rivierenland zoals schoonmaakhulp, gezinszorg, personenalarmering, minder mobielen centrale en serviceflat. De zorgcoach zoekt mee naar gepaste oplossingen en verwijst eventueel door naar andere organisaties. Hij/zij blijft betrokken tot het probleem opgelost of de vraag beantwoord is. In LDC De Schijf is de zorgcoach Katrien Wouters. Zij is Telefonisch bereikbaar op 015/27.53.62 of via E-mail: katrien.wouters@zbrivierenland.be Welke andere (stads)diensten zijn er aanwezig ? * ‘tmoNUment: Inloophuis dementie ‘tmoNUment is een ontmoetingsplaats voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Je doet er samen dingen met personen met dementie, mantelzorgers en de professionele hulpverlener. Je vindt er informatie over dementievriendelijke initiatieven en het is een uitvalbasis om activiteiten op te zetten. De contactpersoon in het LDC De Schijf Hilde De Weerdt . Telefonisch bereikbaar op 0477/969937 of via E-mail: dementie@mechelen.be Info vind je ook op de website van de stad: www.mechelen.be/tmonument-inloophuis Buurtopbouwwerk Buurtopbouwwerk is werken met groepen en gemeenschappen om de buurt leefbaarder te maken. De opbouwwerker is vooral actief op het Oud-Oefenplein en in Otterbeek. Heb je een idee, wil je iets leuks organiseren in jouw buurt? Neem zeker een kijkje op de website van Mechelenmakers www.makers.mechelen.be/samen-doen. Je vindt er info over BuurtEngagementsNetwerken (BEN), subsidies, picknicktafels, gevelbanken, meter/peter-projecten,… Nog meer vragen? Neem dan gerust contact op te nemen met de buurtopbouwwerkster. Contact en info buurtopbouwwerker: Els Van Langenhove Tel.: 0471/83.70.03 – E-mail: els.vanlangenhove@mechelen.be Kinder- en tienerwerkingen Mechelen vzw J@M J@M (Jeugd @ Mechelen) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA-P) waarbij de activiteiten van de stad en van bestaande vzw’s samengevoegd werden. J@M organiseert jeugdwerk voor kinderen en tieners die binnen hun eigen maatschappelijke setting dikwijls weinig kansen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Kinder- en tienerwerkingen zijn boeiende en inspirerende werkingen die gericht zijn op: Bevorderen van de toekomstmogelijkheden voor elk kind, tiener en jongere. Belang van onderwijskansen en geëngageerd burgerschap. Betrokkenheid van ouders. Samenleven tussen jongens & meisjes. Kinderen en tieners zijn waardevolle individuen die een plaats opnemen in de maatschappij. Om dit te realiseren creëren de jeugdwerkers een omgeving met een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod. De kinder- en tienerwerkingen zijn actief in drie gebieden: Mechelen-Centrum, Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Over deze drie gebieden heen zijn 9 buurtgerichte kinder- en/of tienerwerkingen actief. Contact en info: www.jamvzw.be

Bij welke andere diensten kan je nog terecht met vragen?

Woonpunt Het hoofdkantoor van Woonpunt Mechelen is eveneens gevestigd naast LDC DE Schijf. Lijsterstraat 6. Wie informatie wil over een aanvraag voor een sociale woning kan terecht op dit hoofdkantoor. Tijdens de permanentie kunnen huurders er terecht voor alle mogelijke vragen en meldingen rond huishuur, gezinssamenstelling, verhuizen, renovatie, leefbaarheidsproblemen, betalingsmogelijkheden… Contact Woonpunt Mechelen hoofdkantoor Tel.: 015/28.09.30 – E-mail: info@woonpuntmechelen.beWebsite: www.woonpuntmechelen.be Wijkpolitie De wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de bevolking. Zij/hij treedt bemiddelend op en is aanwezig in het straatbeeld. Met meldingen en vragen kan je terecht op het nummer 015/46.41.62 of via E-mail: ggpz.mechelen@pzmewi.be Men kan ook terecht bij de lokale politie Mechelen – GGPZ – Wijkadministratie – Frederik de Merodestraat 88. Gemeenschapswachten Gemeenschapswachten kan je duidelijk herkennen aan het paars uniform dat ze dragen. Door hun aanwezigheid op straat verhogen ze het veiligheidsgevoel en zijn ze een aanspreekpunt voor burgers. De gemeenschapswachten zijn dagelijks aanwezig in de wijken. De informatie die zij tijdens deze patrouilles verzamelen (mankementen, sluikstorten, voederen van duiven, vandalisme, ...) maken ze via tablets rechtstreeks over aan de bevoegde instanties. Ze houden eveneens een oogje in het zeil tijdens de zaterdagmarkt en op andere evenementen. Bij klachten rond overlast zetten we de gemeenschapswachten in voor gericht toezicht. Tevens zorgen ze voor de dagelijkse opening en sluiting van verschillende speelpleinen en stadstuinen. Naast het informeren van burgers mogen de gemeenschapswachten rond bepaalde thema's ook repressief optreden. Deze gemeenschapswacht-vaststellers mogen inbreuken tegen de algemene bestuurlijke politieverordening (ABP) vaststellen wat kan leiden tot een administratieve boete. Het gaat hier over: sluikstorten, het te vroeg en verkeerd buitenplaatsen van huisvuilzakken, het illegaal plakken van affiches, het innemen van de openbare ruimte naar aanleiding van werken, ... De gemeenschapswachten werken ook mee aan verkeersveiligheid door hun inzet op verkeerseducatieve projecten in samenwerking met de lokale politie, het gemachtigd opzicht aan oversteekplaatsen en de jaarlijkse fietscontroles in alle Mechelse scholen. Ze werken aan criminaliteitspreventie o.a. door het organiseren van fietsenstallingen, het graveren van fietsen, houden van vakantietoezicht, enz. Contact en info gemeenschapswachten: Stad Mechelen | Preventie en VeiligheidTel.: 015/29.83.75 – E-mail: gemeenschapswachten@mechelen.be Straathoekwerk Het straathoekwerk richt zich tot mensen of groepen die zich in een kwetsbare positie bevinden of er dreigen in terecht te komen. De relatie tussen deze mensen en maatschappelijke voorzieningen (bv. huisvesting tewerkstelling, onderwijs,…) is geschaad, gebroken of onbestaand. Zij zijn of worden sociaal uitgesloten. Het straathoekwerk is een laagdrempelige, professionele welzijnswerkvorm. Respect voor de vragen, de behoeften, de waarden en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep staat centraal. Straathoekwerkers zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, namelijk in cafés, op straten en pleinen, in parken... Voor welke problemen kan je een straathoekwerker aanspreken? Iedereen kan met elke hulpvraag bij een straathoekwerker terecht (problemen met huisvesting, alcohol- en/of druggebruik, financiële problemen...). Straathoekwerkers zijn positief en vellen geen oordeel op basis van taal, waarden en normen of gedrag. Dat wil niet zeggen dat ze bepaald gedrag goedkeuren, maar ze bieden wel een luisterend oor aan mensen die hulp vragen. Afhankelijk van de problematiek verwijzen en begeleiden de straathoekwerkers door naar de juiste instanties. Waar werken ze? In Mechelen zijn er drie straathoekwerkers actief. De uitvalsbasis is het Huis voor Preventie en Veiligheid. Contact en info Straathoekwerk Tel.: 015/29.83.88 – E-mail: straathoekwerk@mechelen.be

Interessante Contactgegevens Meldingen

Voor heel wat meldingen kan je terecht op de website https://www.mechelen.be/melding Je vindt er een formulier voor allerlei meldingen rond het openbaar domein (sluikstort, verzakking in voetpad/wegdek, beplantingen,...). Je kan ook gratis bellen naar 0800/20 800 Andere meldingen die door andere organisaties verholpen worden: Defecte straatlampen: 0800 6 35 35 of via het contactformulier op www.straatlampen.be Gasgeur of gaslek (FLUVIUS): 0800 65 065 Storingen en defecten stroomnetwerk (FLUVIUS): 078 35 3500 Huisvuilophaling (IVAREM): 0800 90 441of via contactformulier op www.ivarem.be Waterleiding: Pidpa - formulier op www.pidpa.be
- - - - - - - - -