© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

Welkom

Het nieuws uit onze buurt en

omstreken …

-------------------------------------------- 17.05.2022 ----------------------------------------

-------------------------------------

Planten geef- en ruilmarkt

De samentuinders uit het Caputsteenpark verwelkomen iedereen graag op hun eerste editie van de planten geef- en ruilmarkt op zaterdag 4 juni 2022 van 14 tot 18 u. Zij delen groenten- en kruidenplantjes uit aan de buurtbewoners. Het zijn door de tuinders liefdevol gekweekte plantjes. Het enige waar de bezoekers zelf moet voor zorgen zijn bloembakken en/of potten. Heb je zelf kamer- en/of tuinplanten, stekjes, kruiden of zaden teveel of heb je nog bloempotten en andere tuinaccessoires staan die je kwijt wil? Breng deze spullen mee want er wordt een geefhoek voorzien in het park. Er wordt enkel gegeven of geruild, er wordt dus niets verkocht. Inschrijven wordt, om organisatorische redenen, aanbevolen. Maar geen nood als je je op het laatste moment nog bedenkt. Er is eveneens een kinderhoek met spelletjes zodat deze namiddag leuk is voor heel het gezin.

Nieuwe activiteit in Caputsteenkasteel

Tegen de zomer hoopt Zino Jacobs zijn restaurant ‘Ember’ te openen op de benedenverdieping van het kasteel Caputsteen. . Zino Jacobs (30) is de zoon van horeca-icoon wijlen Jean-Pierre van de vroegere ‘Martinique’ aan de Korenmarkt. Ondertussen zijn de verbouwingen aan de gang. Zino wil er samen met zijn vennoot Arthur Doppee op gastronomische wijze de grill centraal zetten. Ze houden het bewust kleinschalig, want er zal binnen ook maar voor een 25-tal personen plaats zijn. Buiten zal er plek zijn voor een veertigtal gasten aan een overdekte bar. Ook komt er een houtoven om pizza’s op te bakken. Ze kijken er enorm naar uit om het restaurant te kunnen openen. -------------------------------------------- 28.04.2022 ---------------------------------------- -------------------------------------

Nieuws van het wijkhuis

Ook in het ‘Lokaal Dienstencentrum De Schijf’ in de Lijsterstraat 2-4 komen de activiteiten terug op gang. Deze keer vragen zij speciale aandacht voor hun modeshow, die al twee jaar niet is kunnen doorgaan. Want ‘De Draaischijf’, het tweedehandswinkeltje, heeft alweer een mooie zomercollectie en daar wil men mee uitpakken. Op woensdag 11 mei vanaf 14u tonen heel wat bewoners, kinderen en partners uit de buurt in het ldc De Schijf wat je er zoal kan vinden. - Heb je er altijd al van gedroomd om zelf eens in een modeshow te lopen? Graag een seintje via mail naar els.vanlangenhove@mechelen.be . Zij helpen je dan graag om de kleding en accessoires te kiezen die je zelf leuk vindt. - Liever toeschouwer? Ook van harte welkom in ldc De Schijf. Wees op tijd want de modeshow start om 14u. Als deze editie even spetterend is als de vorige, beloven ze jou een leuke namiddag. - Of misschien heb je in jouw kleerkast wel nog spullen of accessoires hangen die je zelf niet meer gebruikt. Misschien passen ze wel voor één van hun modellen? Binnenbrengen kan steeds tijdens de openingsuren van de winkel (dinsdag- donderdag-zaterdag tussen 13u30 en 16u) of in ldc De Schijf. Noteer alvast ook enkele andere data in jouw agenda: Hun buurtfeest gaat dit jaar door op zaterdag 3 september. Hieraan gekoppeld is de tentoonstelling ‘talent uit de buurt’ die loopt van 3 september t.e.m. 7 oktober. In ldc De Schijf kan je ook eens langsgaan voor hun doorlopende activiteiten: de ‘ruil-een-boek’- bibliotheek, de uitleendienst tuin- en doe-het-zelf- materialen, de draaischijf, de kinderbibliotheek, de vele activiteiten van het dienstencentrum, de werking van ’t Monument. Kortom reden genoeg om even binnen te springen. Alle medewerkers verwelkomen je graag!

-------------------------------------------- 21.04.2022 ----------------------------------------

-------------------------------------

Medewerkers gezocht

De coronapandemie heeft de werking van vele verenigingen danig door elkaar geschud. Zo ook bij ons buurtcomité. Medewerkers die weggevallen zijn door o.a. een ouder wordende generatie, andere interesses en andere redenen. Willen we de activiteiten van het buurtcomité kunnen verder zetten dan zijn er hiervoor nieuwe medewerkers nodig. Dit niet alleen om te helpen bij de activiteiten de dag zelf maar ook bij de voorbereidingen van deze activiteiten. Daarom deze oproep naar medewerkers om het team te komen versterken. Buurtbewoners die zich geroepen voelen om op een of andere manier een handje toe te steken bij het buurtcomité kunnen zich melden bij Jean Aerts – Caputsteenstraat 102 of door een mailtje te sturen naar info@buurtcaputsteen.be Het zal er dus van afhangen of we de nodige medewerkers vinden om grotere activiteiten, zoals de “Caputfieste” in de toekomst nog te kunnen organiseren.

-------------------------------------------- 27.03.2022 ----------------------------------------

-------------------------------------

Vergroting Caputsteenpark

De voorbije week werd in het Caputsteenpark gestart met de afbraak van drie segmenten van de muur die het huidige park scheidt van het uitbreidingsgebied. Hiermee wordt aangevangen met de uitbreiding van het park met 2.550 m² van een naastgelegen tuin die de stad vorig jaar kon aankopen. Na nog wat opruimwerk en enkele aanpassingen is het de bedoeling dat het nieuwe deel tegen de zomer opengesteld wordt. Spijtig dat de bestaande klimmuur hiervoor is moeten verdwijnen maar hopelijk wordt hij op een andere plaats terug geplaatst. De nieuwe tuin is voor het park een schitterende aanvulling.

--------------------------------------------- 6.02.2022 -----------------------------------------

------------------------------------

Infomarkten en participatietraject

Nadat het stadbestuur reeds had aangekondigd dat men met infosessies naar de buurten zou trekken heeft ze nu de data bekend gemaakt. Er zullen 4 infomarkten gehouden worden in de loop van de maand maart. Er zullen onder andere de gedetailleerde plannen voor de tijdelijke herinrichting ingekeken kunnen worden. Deze zullen vanaf dan ook online beschikbaar zijn. In onze wijk zal de infomarkt doorgaan op maandag 14 maart van 18.30 tot 21.30u in het Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen. De andere infomomenten gaan door op maandag 7 maart in het Dorpshuis Hombeek, op donderdag 10 maart in het Lokaal Dienstencentrum Den Abeel en op donderdag 17 maart in het Cvo Crescendo. Let wel op want de toegang is wel gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via www.denieuwevesten.be/infomarkten. In diezelfde maand zal ook het participatietraject ‘Baanbrekers’ opgestart worden. Eveneens komt er, in navolging van het stationsproject Mechelen in Beweging, een klankbordgroep. Dit was ook wat het actiecomité Verbindend Mechelen gesuggereerd had. --------------------------------------------- 3.02.2022 ----------------------------------------- ------------------------------------

Appartementen op Ensign-site

De site van het vroegere Ensign Tegelkachels in de Caputsteenstraat is verkocht aan een projectontwikkelaar, die plannen heeft om de bestaande gebouwen, garageboxen en afdaken volledig af te breken, op de muur van de vroegere kazerne Baron Michel na. Naast een ondergrondse parkeergarage zouden er twee gebouwen met in totaal 24 appartementen komen. De vergunningsprocedure is lopende. Enkele jaren terug was er nog een vergunningsaanvraag van een groep moslims, die er de eerste islamitische basisschool in Vlaanderen wilde oprichten. Het stadsbestuur wees echter de vergunningsaanvraag voor de plannen van de oprichting voor de ‘vrije basisschool De Dijle’ af. De initiatiefnemers gaven evenwel niet op en hoopten nog om vrij snel de school te kunnen oprichten. Dat de site nu verkocht werd en er een andere invulling zal komen betekent dus ook dat de islamitische school er niet komt. Wellicht tot tevredenheid van de omwonenden want er was bij de bekendmaking van het project voor de school veel tegenkanting uit de buurt. Hopelijk kunnen de huidige plannen de buurtbewoners beter behagen.

Plannen vesten blijven de Mechelaars

beroeren

De plannen, die het Mechelse stadsbestuur begin dit jaar aankondigde, om de vesten her in te richten met alle andere ingrepen erbij, blijft de Mechelse bewoners beroeren. Bekijk hier de plannen: https://denieuwevesten.mechelen.be/ . Dat deze zwaar belaste verkeersring tussen centrum en buitenwijken aan een herdenking toe is, dat zal niemand ontkennen. De manier waarop dit echter gebeurt stemt velen tot ongenoegen en roept heel wat vragen op. Wat betekenen deze ingrepen voor onze buurt? Naar aanleiding van de plannen van de stad en het gewest om vanaf augustus gefaseerd eenrichtingsverkeer in te voeren op de vesten is er als begeleidende maatregel het opnieuw invoeren van stops in Nekkerspoel t.h.v. de spoorwegbruggen. Dit in de Kleine Nieuwedijkstraat, Caputsteenstraat en Jan Bolstraat. Volgens het stadsbestuur is dit nodig om ervoor te zorgen dat er geen sluipverkeer komt maar ook voor de veiligheid van de gebruikers van de fietsostrade. Wetende dat jaren geleden -in 2015- deze stops ook al werden ingevoerd. Dit zorgde toen voor heel wat commotie in de buurt en veroorzaakte zelfs ruzie onder de buren tussen de voor- en tegenstaanders. Het verziekte toen de sfeer in de hele buurt. Onder druk van actievoerders en na een referendum in de buurt werden deze stops weer verwijderd en werd uiteindelijk gekozen voor eenrichtingsverkeer. Staat ons dit weer te wachten? En is het dit wat ons stadsbestuur wil, ongenoegen en ruzie onder haar bewoners? Terloops willen we toch even vermelden dat er burgers zijn die niet alleen tegen zijn maar ook met "positieve ", goede ideeën en voorstellen komen om het leven "na de stops" dragelijk te maken. Maar blijkbaar zullen zij met hun ideeën systematisch "afgewezen" worden! Heel wat Mechelaars hebben ondertussen hun stem reeds laten horen. Het actiecomité Nekker-Noord, dat in 2015 werd opgericht als reactie op de plaatsing van paaltjes onder de spoorwegbruggen in Nekkerspoel, vormt zich nu om tot een Mechels breed burger- en belanghebbenden forum: ‘Verbindend Mechelen’. Zij vinden dat keuzes, die alle Mechelaars aanbelangen, samen moeten gemaakt worden. Zo dacht het stadsbestuur er echter niet over. Het enkelrichtingsproject van de vesten, met tal van ingrijpende veranderingen in binnenstad en buitenwijken, wordt uitgewerkt in haar eigen, heel beperkte intieme kring. Een klankbordgroep met een brede vertegenwoordiging zoals die tien jaar lang bestond om het project van het station en de tangent te begeleiden, daar zien de stadsbestuurders hier blijkbaar geen plaats voor. Nochtans was dat een heel nuttig instrument, dat er mee voor zorgde dat de fietsinfrastructuur naast de tangent, een pareltje, gerealiseerd werd. Een project, waarbij de komende tientallen jaren wonen, verplaatsen, werken, ondernemen, je kinderen naar school brengen, zorg dragen en ontspannen er heel anders zal gaan uitzien, daar begin je niet zomaar aan. Het doel dat Verbindend Mechelen zich stelt is een deugdelijke inspraak afdwingen en dit met een zelfverklaard ‘breed burger- en belanghebbenden forum’ over de Mechelse Vesten. Met een steekvlamactie hier en een losse petitie daarmee gaat men geen tien jaar lang degelijke inspraak en bijsturing realiseren. Daarvoor heeft men alle Mechelaars en structuur nodig. En die structuur wil het actiecomité bieden om zo het doodverklaarde begrip inspraak als een feniks te laten herrijzen. Hoe ziet dat platform eruit ? Zij vertrekken vanuit openheid. Geen vooraf radicaal voor of tegen dit verhaal. Wel fijnmazig opvangen en voor het voetlicht brengen van de effecten van alle vanaf augustus 2022 geplande maatregelen, zowel in binnenstad als buitenwijken. Zo laten ze ruimte aan zoveel mogelijk belangstellenden om toe te treden. Er wordt gewerkt op twee niveaus. Zo zoeken zij mensen die hun buurt wijk, handelsstraat open en eerlijk willen vertegenwoordigen. Want elke buurt ervaart andere effecten. En die willen zij allemaal goed in beeld hebben. Vervolgens moet al die lokale informatie nog samengebracht worden in één geheel, waarrond ze constructieve inspraak en in overleg met dit stadsbestuur en de Vlaamse overheid, wegbeheerder van de vesten, willen afdwingen. Daarom heeft men ook een overkoepelende stuurgroep nodig en ook daarvoor zoekt men een breed forum van vrijwilligers. Enkel door alle krachten samen te bundelen kan het verhaal van eenzijdige actie en communicatie doorbroken worden waarin het vestenproject start. Aanmelden kan gebeuren via volgend mailadres: verenigd.mechelen@gmail.com Meer info is te vinden op: https://www.facebook.com/groups/reddevesten/permalink/100071 5117488921/ Dat het eenrichtingsverkeer op vesten pittige discussies leidt bleek ook tijdens de jongste gemeenteraad waar oppositie en meerderheid ook een pittig debat voerden. Daags nadien begon een Mechelse een online petitie NEEN tegen eenrichtingsverkeer Vesten, Mechelen - Petitie.be . Zij vindt dat het stadsbestuur hiermee een beslissing neemt, die een enorme impact heeft op de inwoners, zonder na te gaan of zij hiermee akkoord gaan. Zeg samen NEEN tegen dit ondemocratisch besluit meent zij. Ondertussen hebben hier bijna 1500 Mechelaars op ingetekend. Als het van het stadsbestuur afhangt zal er niet worden teruggekomen op de genomen beslissingen. Volgens hen moeten we voor eenrichtingsverkeer gaan, willen we onze stad naar de toekomst trekken en gaan naar de nieuwe mobiliteit van de 21ste eeuw. Men vindt dat het een opwaardering zal zijn voor alle mensen die wonen, werken en leven in deze stad. Zij gaan wel met infosessies naar de buurten gaan en als men daar feedback krijgt die men kan inpassen, zullen ze dat doen. Maar aan het concept wil men zeker niets veranderen. --------------------------------------------- 17.11.2021 --------------------------------------- --------------------------------------

Campus Caputsteen krijgt bezoek van Frank

Deboosere.

Gisteren, 16 november, organiseerde XIU voor het vierde jaar op rij de “Fluodag”. XIU vzw is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij jongeren. Ze ontstond in 2008 uit ouderverenigingen en verenigt ondertussen meer dan 200 secundaire scholen, goed voor meer dan 100.000 leerlingen. Zij trokken dinsdag door Vlaanderen om in elke provincie een school aan te doen. In Mechelen bezochten zij samen met peter Frank Deboosere het Busleyden Atheneum Campus Caputsteen. Zij brachten er de boodschap dat ‘zien en gezien worden’ van levensgroot belang is in het donker. De leerlingen werden er voor hun inzet op het vlak van verkeersveiligheid beloond en hielden ook een fietswedstrijd op rollen tegen vier andere scholen. De school zette zich extra in om de leerlingen te motiveren en te sensibiliseren om zich zichtbaar te maken in het verkeer in deze donkere herfst- en winterperiode. Zo werden er eerder al spaakreflectoren uitgedeeld en gisteren werden reflecterende smileys uitgedeeld. Volgens peter Frank Deboosere pakt de jeugd veel meer de fiets en is het dan ook belangrijk dat zij gezien worden. Zeker tijdens deze donkere dagen zijn een goede verlichting en fluorescerende attributen belangrijk. Ze kunnen letterlijk je leven redden. XIU huldigde in elke school eveneens een persoon of instantie met een XIUgraag-eend als dank voor hun inzet voor meer zichtbaarheid in het verkeer. In Campus Caputsteen was dit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, onder meer voor hun actie ‘Helm Op Fluo Top’. Zowel Schooldirecteur Katie Steemans, Frank Deboosere en Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde kregen een lichtgevende eend aangeboden. --------------------------------------------- 2.10.2021 ----------------------------------------- ------------------------------------

Flor, de mascotte van basisschool Lyceum

In Het Laatste Nieuws van donderdag stond een artikel over de mascotte van de basisschool Lyceum. Flor, de labradoodle van directrice Wendy Heremans is sinds enige tijd de graag geziene mascotte van de basisschool. Wendy, die zelf in de buurt woont en graag zelf een hond wilde, introduceerde Flor in maart in de school. Ze deed dit wel nadat ze eerst over het onderwerp van een hond in school had gelezen en na ruggespraak te hebben gehouden met het team en de scholengroep. Zo’n dier zou ervoor zorgen dat de leerprestaties van de leerlingen verbeteren en zou voor een sfeer zorgen waardoor leerkrachten automatisch positiever in de klas staan. Het schoolhoofd brengt de pup, die ondertussen 9 maanden oud is, elke dag mee naar de school en daar is hij wat graag gezien. De hond is intussen een vast teamlid en de favoriete knuffel van de kinderen, maar ook veel meer dan dat. Hij helpt hen als ze eens een mindere dag hebben. Volgens directrice Wendy is het nu al duidelijk dat Flor op een aantal kinderen een positieve invloed heeft. Zo zat er een meisje aan het bureau van de directrice maar kreeg ze er niet uit wat er scheelde. Tot Flor naar haar toeging. Ze begon hem te aaien én spontaan te praten. Zo ook de jongen met autisme die dan weer af en toe gaat wandelen over het domein met Flor aan de leiband. Bij zijn terugkeer vertelde hij haar dat de chaos in zijn hoofd weg was. Flor brengt dus meer dan alleen blijdschap op school. Flor lijkt de drukte, uitgezonderd met de speeltijd, en aandacht wel oké te vinden. Wendy koos bewust voor een ‘labradoodle’. Het is een gefokt kruisingsproduct waarbij aanvankelijk werd uitgegaan van kruisingen tussen de labrador retriever en de poedel. Het is een kindvriendelijk ras, een niet té dominant en sociaal voelend exemplaar. De kinderen vinden de school alvast veel leuker met de hond. Na een halfjaar maakt Flor dan ook deel uit van het team. Hij staat zelfs op de personeelsfoto! --------------------------------------------- 6.09.2021 ----------------------------------------- ------------------------------------

Verlenging proefperiode schoolstraat

Nadat vorig jaar gestart werd met een proefproject omtrent de schoolstraat in de Kleine Nieuwedijkstraat werd door de stad beslist om de proefperiode te verlengen tot de kerstvakantie. Hierbij blijft de straat deels autovrij tijdens het schoolbegin en -einde van basisschool Lyceum. Meer info betreffende de schoolstraten vind je op www.mechelen.be/onderwijs/schoolstraten --------------------------------------------- 10.07.2021 --------------------------------------- --------------------------------------

Info over het nieuwe voetbalseizoen KV Mechelen

Politie Mechelen bezorgde een uitgebereide nota over het nieuwe seizoen en de nodige maatregelen voor de veiligheid van de buurt. Je kan deze nogmaals consulteren via deze knop ---------------------------------------------- 26.05.2021 -------------------------------------- ---------------------------------------

Win een ‘Groene straat’

Nog nooit zochten we tijdens de coronapandemie samen zoveel de natuur op als bron voor rust, ontspanning en samenzijn. Straten liepen leeg, bossen bomvol! Diezelfde rust zouden we misschien kunnen binnenbrengen in onze eigen stad door al onze straten groener te maken. Klimaan wil Mechelen daarom stelselmatig omvormen tot een groene stad. Klimaan heeft i.s.m. Mechelen Klimaatneutraal het project ‘Klim(t)aan je Gevel’ uitgewerkt om de aanleg van geveltuinen in de Mechelse straten aan te moedigen. Deelnemers aan de wedstrijd “Win een groene straat” kunnen zelfs de aanleg van a tot z, inclusief duurzaam gekweekt plantgoed, voor hun nieuwe geveltuin winnen! Verzamel dus al je enthousiaste buren en doe mee aan de wedstrijd “Win een Groene Straat”. Schrijf je in met jouw straat en de winnende straat krijgt groene gevels geschonken met alles erop en eraan. Men wil zo onze stad aangenamer, mooier, biodiverser en klimaatbestendiger maken. Alle informatie vindt u op https://klimaan.be/project/geveltuinen/

---------------------------------------------- 15.04.2021 --------------------------------------

---------------------------------------

Secundair Freinetonderwijs officieel erkend

Het Freinet-studieaanbod van de tweede graad van Campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum met onderzoeksmogelijkheden in de studiedomeinen Latijn, economische wetenschappen, humane wetenschappen, natuurwetenschappen en sportwetenschappen én met ruimte om zich te focussen op kunst, vreemde talen en internationalisering werd officieel erkend door de Vlaamse regering. Eerder gebeurde dit al voor de eerste graad. Voor de school betekent dit veel. De Freinetpedagogie wordt hierdoor uit de grijze zone gehaald. Het was in 2008 dat men er in het oude koetshuis startte met secundair Freinetonderwijs. Daar waar er het eerste jaar 10 leerlingen waren heeft men en momenteel 570. Campus Caputsteen is in de Mechelse regio de enige secundaire school die deze vorm van onderwijs aanbiedt. Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen in de tweede graad op het BA Campus Caputsteen kiezen uit de bovenstaande studierichtingen. Voor meer info kan men terecht op de website van de school: https://busleydenatheneum.be/campuscaputsteen of tel. 015 20 21 74

Crowdfunding Gumm cohousing

Enkele jaren terug, in 2016, werd er op de site -waar vroeger de Sint- Gummarusschool, de Sint-Gummaruskerk en de pastorie stonden aan de Kerkhoflei- gestart met een samenwoonproject Gommarushof met ecologische en sociale ambities. ( www.gumm-cohousing.be/ ) Ondertussen zijn de werken, die in 2020 net voor de eerste lockdown van start gingen, reeds ver gevorderd en tegen het einde van dit jaar zullen er een 25-tal gezinnen er hun nieuwe thuis vinden. Centraal gelegen is er een bio-diverse tuin, die onder de bewoners gedeeld wordt met aangrenzend de oude Sint-Gummaruskerk. Dit vroegere kerkgebouw willen men graag helemaal doen heropleven tot een ontmoetingsplek waar niet alleen zijzelf, maar ook ondernemers en gemeenschappen uit de buurt hun ding kunnen doen. De focus ligt daarbij op activiteiten die de sociale cohesie tussen de bewoners, de buurt en Mechelen zullen stimuleren. Men is alvast begonnen met een aantal aanpassingswerken uit te voeren maar er zijn nog heel wat infrastructurele ingrepen nodig om dit gebouw om te bouwen tot een multifunctionele plek met veel mogelijkheden. Om dit alles, dat toch allemaal wel wat kost, een duwtje in de rug te kunnen geven, heeft men een crowdfunding- campagne opgestart. Hiermee hoopt men om sneller aan dit project te kunnen beginnen. Intussen werd er al een € 4000 van de beoogde € 6500 bijéén gebracht. Het project steunen kan vanaf € 10. Voor meer info over het project of deelname aan de crowdfunding kan men terecht op hun website www.growfunding.be/nl/projects/gumm . Hen contacteren kan ook altijd op info@gumm-cohousing.be .

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

Nostalgie ??

De oude website blijft is nog steeds bereikbaar !