© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen Noord

Nieuws van wat langer geleden …

---------------------------------------------- 14.03.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Caputsteenpark wordt uitgebreid

Maandagavond keurde de gemeenteraad de aankoop goed van een perceel grond van circa 25 are dat grenst aan het Caputsteenpark. Het perceel is gelegen aan de kant van de Populierendreef en het was de eigenaar zelf die het aan de stad had aangeboden. De stad was al langer geïnteresseerd en met de aankoop ervan kan het park merkelijk uitgebreid worden. Hoe de invulling van het bijkomende stuk park zal gebeuren is nog niet geweten maar de stad wil dit samen met de buurt bekijken. Het Caputsteenpark zal dit jaar vijf jaar geopend zijn en wordt, zeker bij mooi weer, druk bezocht. Tijdens deze coronapandemie is het in ieder geval een welgekomen afwisseling om met de kinderen een bezoek te kunnen brengen aan het park. Het nieuwe gedeelte zou met zijn toch al grotere bomen een rustige plek kunnen worden om tijdens warme zomerdagen te kunnen genieten van de schaduw en eventueel te kunnen picknicken daar waar er voor de rest in het park toch weinig schaduw te vinden is. En als de komende zomers beloven te worden zoals de twee voorbije zomers zal dit meer dan welkom zijn.

---------------------------------------------- 14.03.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Verdienstelijke Mechelaar Bob Peeraer overleden

Zaterdagochtend is E.H. Bob Peeraer op 91-jarige leeftijd overleden. In 1954 kwam hij als onderpastoor terecht in de O.-L.-Vrouwparochie alwaar hij tot aan zijn 75 levensjaar priester was. Na zijn pensioen ging hij nog regelmatig voor in vieringen en verzorgde hij uitvaartdiensten. In 1996 werd hij door het Kon. Verbond der Mechelse Geburenkringen uitgeroepen tot ‘Verdienstelijke Mechelaar’ dit voor zijn verdienste als oprichter van het O.-L.-Vrouwkoor. E.H. Bob was een bezielende priester met een groot hart die een nieuwe wind deed waaien in de Kerk. Meer over E.H. Bob Peeraer kan je lezen op www.mechelenblogt.be

---------------------------------------------- 2.03.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Vernieuwing Liersesteenweg

Van de vernieuwing van de Liersesteenweg is al veel langer sprake maar dit lag altijd moeilijk daar de weg een gewestweg was en onder de bevoegdheid lag van de Vlaamse Regering. Sinds juli vorig jaar werd de bevoegdheid van het beheer ervan overgeheveld naar de stad Mechelen. Zo konden er door de stad Mechelen plannen gemaakt worden voor de heraanleg van de Liersesteenweg en de nodige budgetten voorzien worden. In haar meerjarenplanning heeft de stad 3,5 miljoen ingeschreven om de steenweg onder handen te nemen. Op de gemeenteraad van maandagavond werd het ligt op groen gezet om te starten met een studie voor de heraanleg van het eerste gedeelte van de Liersesteenweg tussen de vesten en de Ieperleestraat. Dit omvat de volledige herinrichting ervan en de aanleg van nieuwe riolering. In het ontwerp moet er plaats zijn voor verhoogde fietspaden langs beide kanten van de straat, veilige oversteekplaatsen en toegankelijke haltes voor het openbaar vervoer. Belangrijke aandachtspunten zijn het beperken van verhardingen en het maximaal behoud van de bestaande bomen. Waar mogelijk wil de stad vergroenen. Natuurlijk zal deze vernieuwing zijn voor- en nadelen hebben. Positief is dit naar de zwakke weggebruiker/fietsers toe maar negatief is dit dat er ontegensprekelijk parkeerplaatsen zullen moeten verdwijnen. Er zal dus moeten uitgekeken worden naar alternatieve parkeerruimte. Als alles volgens plan verloopt zal er midden 2022 kunnen gestart worden met de werken.

---------------------------------------------- 1.03.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Avontuurlijke wandelzoektocht

Vanaf 1 maart kan iedereen op om het even welke dag op speurtocht met de avontuurlijke wandelzoektocht van de GO! basisschool Lyceum. Tijdens de wandeling gaat men op zoek naar een geheim woord. Ondertussen ontdekt men interessante weetjes en kunnen er leuke opdrachten uitgevoerd worden. De wandelzoektocht loopt doorheen gans Mechelen en er kan gekozen worden voor een lange of een korte tocht. De wandeling vol avontuur kan ieder op zijn eigen tempo -alleen of in gezinsbubbel- doen. Het gevonden geheim woord dient uiterlijk tegen 18 april ingezonden te worden. Hierbij ken men één van de drie prijzen winnen. De prijsuitreiking heeft plaats op 23 april. Door deel te nemen aan de wandelzoektocht kan men ook ‘Kom op tegen Kanker’ steunen. Men kan het Team Chemsedine (100 km Run) steunen door een vrije bijdrage te storten op rekeningnummer BE56 7360 3575 6688 met de mededeling ‘ACTIE 340082650’. Voor deelname aan de wandelzoektocht stuurt men een mailtje naar wandelingzoektochtkotk@bslyceum.be of men kan terecht op de website van de school www.bslyceum.be . Het zoektochtboekje kan men in een papieren of digitale versie aanvragen.

---------------------------------------------- 21.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Nieuwe voorrangsborden

De wet, die toelaat dat fietsers in sommige gevallen het rode of oranjegeel licht voorbij mogen rijden, hetzij om rechts af te slaan, hetzij om rechtdoor te rijden, bestaat al langer maar werd pas sinds 2020 ingezet op gewestwegen. Vele fietsers zullen het gemakshalve op bepaalde plaatsen reeds toegepast hebben maar officieel kon het nog niet daar de nodige verkeersborden ontbraken. Het gaat om de voorrangsborden B22/B23 (rechtdoor/rechtsaf vrij voor fietsers). Op 13 kruispunten, die belangrijke invalswegen vormen naar de stad, heeft Mechelen gekozen voor een opstelling van deze voorrangsborden. Zo mogen fietsers op die plaatsen door het oranje of rode licht rijden om hun weg voort te zetten maar wel met in acht name van het voorrang verlenen aan overstekende voetgangers. Zo wordt vermeden dat fietsers onnodig voor het rode licht moeten wachten en zo dus tijd winnen bij hun verplaatsing. Dit moet het fietsen efficiënter en aantrekkelijk maken. 3 aangepaste kruispunten liggen op de Liersesteenweg waarvan er 2 in onze wijk. Deze zijn het kruispunt Liersesteenweg met de Caputsteenstraat en Liersesteenweg met de Gasthuisveldstraat/Kerkhoflei. De nieuwe verkeersborden zullen er geen negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Mechelen wil hiermee als fietsstad op lokaal niveau de doorgang voor fietsers op bepaalde plaatsen versoepelen. Na een jaar zal de stad evalueren of de borden een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid

Mechelse gevangenis overvol

Mechelse gevangenis aan de Liersesteenweg zit propvol. Cipiers en de directie heeft hiervoor aan de alarmbel getrokken en het Gevangeniswezen zou aan een oplossing werken. De overbevolking in de Mechelse gevangenis is al langer een probleem maar de laatste tijd is het zorgwekkend. Zou zouden gedetineerden met een matras op de grond moeten slapen omdat er gewoon geen plaats meer. Normaal gezien heeft men er plaats voor 85 gedetineerden, maar die maximumcapaciteit wordt op dit moment ruim met het dubbele overschreden. De coronacrisis maakt het er ook niet gemakkelijker op door de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Komt daarbij dat de gevangenis van Mechelen ook een arresthuis is waar gedetineerden in opgesloten worden in afwachting van hun proces. De laatste week was er dan nog eens een stijging van binnenkomende gedetineerden met zo’n 10 procent ten opzichte van andere weken. De overbevolking in de gevangenis heeft niet enkel gevolgen voor gedetineerden, maar ook voor de cipiers. De situatie zorgt uiteraard voor extra werkdruk bij de penitentiair bewakingsassistenten. Het Gevangeniswezen zal proberen de situatie zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

---------------------------------------------- 16.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Nieuwe invulling Nekkerspoelstation

Nadat eerder werd bekend gemaakt dat in de loop van dit jaar de loketten in het gerestaureerde station van Nekkerspoel zullen dichtgaan, werd vandaag bekend gemaakt wat de nieuwe invulling zal worden van het gebouw. Uitgeverij Baeckens, die momenteel haar burelen heeft in de gebouwen van het Pastoraal Centrum in de Fr. de Merodestraat, heeft het station gehuurd en neemt er vanaf half april de intrek in haar nieuwe burelen. De uitgeverij, bekend van populaire kinder- en tienerboeken, zoals Geronimo Stilton en Warrior Cats, heeft echter nog meer plannen met het gebouw. In de historische stationshal wil Baeckens volop inzetten op leesbevordering en de jeugd motiveren om te lezen. Zo wil men er op termijn vertelmomenten, kleine expo’s, kinderanimatie en andere activiteiten op touw te zetten. De stationshal kan dan vooral tijdens vakantieperiodes omgevormd worden tot een leesparadijs en een hotspot voor culturele activiteiten. Voor haar activiteiten wil de uitgeverij ook intens samenwerken met buurtbewoners. Een impressie van de mogelijke invulling kan men bekijken op de foto. Uitgeverij Baeckens is een door en door Mechels familiebedrijf dat opgericht werd in 1990 door Jos Baeckens onder de naam Bakermat. Hun focus ligt vooral op kinder- en jeugdliteratuur. Naast de jaarlijkse uitgave van zo’n tweehonderd titels hebben zij ook een klein aanbod speelgoed en dvd’s. Hun verkooppunt op de IJzerenleen ‘kinderboekhandel Pardoes’ verhuist niet mee naar Nekkerspoel en blijft behouden in het stadscentrum.

---------------------------------------------- 10.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Activiteitenpagina aangepast !!

---------------------------------------------- 08.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Deze mannetjes mogen nog eens buitenkomen

Het is weer even geleden maar het huidige winterweer, dat de komende week nog even zal aanhouden, zorgt ervoor dat de sneeuwmannetjes nog eens kunnen buitenkomen. Dit exemplaar werd gespot in het Caputsteenpark en is maar wat blij en euforisch dat hij erbij mag zijn.

Lourdesgrot

De uitzending van Reizen Waes waarin TomWaes in Vlaams-Brabant een bezoek bracht aan een Lourdesgrot in een privétuin was dit weekend de aanleiding om in de rubriek ‘Weekendverhalen’ van de Gazet van Antwerpen een artikel te vinden over Lourdesgrotten in Vlaanderen. De oorsprong van al deze grotten vinden we in het Franse stad Lourdes in het departement Hautes-Pyrénées. Op 11 februari 1858 ging een 14-jarig meisje Bernadette Soubirous met haar zusje Toinette en vriendin Jeanne hout sprokkelen. Toen ze de rivier de Gave wilden oversteken, zag ze aan de overkant in de grot van Massabielle een in het wit geklede dame met een rozenkrans verschijnen. Tussen dan en 16 juli waren en 18 verschijningen aan haar. Naderhand groeide Lourdes uit tot het grootste Mariale bedevaartsoord in de Franse Pyreneeën. Traditioneel is 11 februari nog steeds de herdenkingsdag van de eerste verschijning aan Bernadette. Ook uit ons land trokken/trekken vele gelovigen op bedevaart naar Lourdes waardoor er in de loop der jaren talrijke Lourdesgrotten verschenen in ons land. Ook in onze stad vinden we er een aantal terug. Eén van de merkwaardigste grotten die in het artikel terug te vinden was, is een grot die zich in onze wijk bevindt. Het moment dus om er even bij stil te staan. Deze Lourdesgrot bevindt zich op de Liersesteenweg tussen de huisnummers 143 en 145 en staat boven een garagepoort. Het is de huidige buurman, de 92-jarige Désiré Meel, die nog heel wat weet over het ontstaan van de grot. Het huis waarin hij woont werd gebouwd in 1896 door Jozef Diedens, die agent was van de Antwerpse Hypotheekkas. In 1906 bouwde hij ernaast ook nog een statig herenhuis en die later dienst zou doen als dokterswoning. Tussen de twee woningen was er een toegang, met een smeedijzeren poort, naar de achterliggende tuin. Het was in 1910 dat het Mariabeeld, dat aangekocht werd met giften van de parochianen, ingezegend werd. Dit gebeurde ter gelegenheid van een missieprediking in de Sint-Janskerk door de paters Passionisten. Een oude foto van deze inhuldiging op de Liersesteenweg is terug te vinden in het boek “Memoires van een stad “ van Frans Vermoortel. Een jaar later, in 1911, werd dan de grot gebouwd en werd het beeld in een smeedijzeren bloemenkrans gezet. De grot bevond zich toen boven de smeedijzeren toegangspoort. Later toen de toenmalige dokter een garage wou is de smeedijzeren poort vervangen door een garagepoort waardoor de grot zich nu boven op een garage bevindt. Wie de grot bouwde is niet geweten. Ze is er in ieder geval gekomen in opdracht van de familie Diedens maar het zou, volgens familieverhalen, ene zekere meester-metser Petrus Joannes De Groen (1862-1949) en toen wonende op de Liersesteenweg zijn die de grot gebouwd heeft. De Lourdesgrot is wel niet beschermd als monument, maar staat wel op de lijst van onroerend erfgoed. Een merkwaardig weetje is dat er zit een stukje rots uit Lourdes in verwerkt is, aangeduid met een gouden ster. Vroeger stond er in oktober ook altijd een rustaltaar onder de grot ter gelegenheid van de jaarlijkse parochieprocessie. Maar deze processie is ondertussen reeds jaren verdwenen. De grot zou wel een opkuisbeurt kunnen gebruiken. Buurtbewoners die eventueel nog iets zouden afweten van de geschiedenis van deze grot of oude foto’s bezitten mogen dit steeds laten weten via ons info-adres.

---------------------------------------------- 02.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Proficiat Georges !

Op 9 februari mag oud-burgemeester Georges Joris 100 kaarsjes uitblazen. Van geboorte was hij afkomstig van de Maurits Sabbestraat. Heden woont hij al sinds enige jaren in het WZC Zonneweelde in Rijmenam. Nadat hij vier jaar schepen van onderwijs geweest was, werd hij in 1986 burgemeester van onze stad tot aan de verkiezingen van 1988. Boven de partijbelangen uit heeft hij altijd getracht om burgemeester te zijn van ‘alle’ Mechelaars. Langs deze weg willen wij hem dan ook feliciteren met zijn honderdste verjaardag! Wie meer wil weten over Georges Joris verwijzen we graag naar een interview van Jan Smets op Mechelen-blogt: www.mechelenblogt.be/2015/09/oud-burgemeester-joris-ik-heb-mooi-leven-gehad

---------------------------------------------- 02.02.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Nekkerspoelstation…..

Op de dag dat de treintarieven ook de hoogte ingaan maakt de NMBS bekend dat zij in 44 van hun stations de loketten gaan sluiten en in 37 stations de openingsuren van de loketten drastisch gaan terugschroeven. Volgens de NMBS gaat het over een noodzakelijke ingreep en gaat het vooral om kleinere stations die slechts 5 procent van de ticketverkoop vertegenwoordigen. Als argumentatie wordt aangehaald dat alsmaar meer tickets via digitale weg worden verkocht en de NMBS als openbare dienstverlener haar financiële middelen efficiënt en juist moet inzetten. Begrijpen wie kan maar Nekkerspoelstation is één van de 44 stations waar de loketten worden gesloten. Vorig jaar werd nog met veel blijdschap de opening aangekondigd van het vernieuwde station aan Nekkerspoel en dat meer dan twintig na sluiting. Na een restauratie en renovatie van het gebouw gedurende vier jaar was er terug een volwaardig station voor de reizigers. Er werden de afgelopen jaren miljoenen euro’s in de aankoop en de restauratie van het stationsgebouw geïnvesteerd. En met meer dan 2000 reizigers per dag kan men in Nekkerspoel toch ook niet spreken van een klein stationnetje. Het is misschien wel zo dat de digitalisering ervoor gezorgd heeft dat de ticketverkoop drastisch is afgenomen en er door corona veel minder met de trein gereisd werd maar is het niet opportuun dat er nog enige dienstverlening behouden blijft wanneer er straks, als alles terug wat genormaliseerd is, weerom meer zal gereisd worden. Volgens woordvoerder Bart Crols blijft het reizigersgedeelte van het station -wachtzaal en toiletten- wel open. De rest van het gebouw moet nog een invulling krijgen. Camera’s en Securail-personeel moeten de veiligheid van de reiziger in de lege stations garanderen. Maar is dit voldoende? Een loketbediende is trouwens toch meer dan een ticketverkoper. Hij zorgt er mee voor dat de reizigers terecht kunnen voor informatie en er terwijl ook voor zorgt dat er bij de reizigers een veiligheidsgevoel heerst in de stations. Is het geen verkeerd signaal van de spoorwegmaatschappij om eerst miljoenen uit te geven aan een nieuw station - Nekkerspoel is hierbij geen alleenstaand geval- en daarna de loketten te sluiten? Het zijn nu inderdaad moeilijke tijden waarbij besparingen zich opdringen maar moet dit ten koste gaan van de dienstverlening? Niet iedereen is thuis in de digitalisering, zeker niet de generatie die nu meer dan ooit verplicht is in zijn kot te blijven. ---------------------------------------------- 16.01.2021 -----------------------------------------------------------------------------

Buurtnieuws uit de Kalkovenstraat

In 2020 was het 20 jaar geleden dat de huizen in de Kalkovenstraat gebouwd werden. Dat er toch wat leeft bewijzen de jaarlijkse activiteiten zoals de organisatie een straatbarbecue in de zomer en een winterdrink. Men had gehoopt om van 2020 een feestjaar te maken om dit jubileum te vieren. Om het wat feestelijker te maken had men in gedachte om t.g.v. de jaarlijkse straatbarbecue het aperitief te nuttigen tijdens een ‘Plezante boottocht’ op de Binnen-Dijle van onze prachtige stad. De coronapandemie stak er echter een stokje voor. Zo ook diende de jaarlijkse winterdrink, in het begin van de maand, vervangen te worden door een alternatief. Zo werd er met de buren vanop afstand, ieder in zijn eigen bubbel en met zijn eigen glas, geklonken op het nieuwe jaar 2021. Zo hoopt men er dit jaar in de zomer terug een feest van te kunnen maken in een ongedwongen, coronavrije sfeer. Men kijkt er alvast naar uit.

---------------------------------------------- 13.01.2021 -----------------------------------------------------------------------------

© Buurtcomité Caputsteen
Buurtcomité Caputsteen Mechelen- Noord

----------------------------------------------- sept 2020 ---------------------------------------

---------------------

Zware brand in de Vrouwvlietstraat

In de nacht van donderdag op vrijdag woedde een zware brand in een woning in de Vrouwvlietstraat. Het was kort na middernacht dat de bewoners – de familie El Alali – gewekt werden door een luidde knal en het afgaan van de rookmelders. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweer kreeg de uitslaande brand, die gepaard ging met een hevige rookontwikkeling, snel onder controle. De bewoners konden de woning tijdig verlaten en werden opgevangen door de buren. Er raakte gelukkig niemand gewond. Wel richtte de enorme vlammenzee heel wat schade aan en werd de woning onbewoonbaar verklaard. In de loop van vrijdagvoormiddag kwam het labo van de politie ter plaatse voor de nodige vaststellingen. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend maar vermoedelijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak.

----------------------------------------------- sept 2020 ---------------------------------------

---------------------

Kruispunten fietsostrade

Een ongeval met een fietser t.h.v. het kruispunt van de fietsostrade met de Kleine Nieuwedijkstraat – gelukkig zonder al te ernstige gevolgen – doet bij sommige buurtbewoners de gemoederen weer oplaaien. Zij klagen andermaal de gevaarlijke toestanden aan die de oversteekplaatsen aan Kleine Nieuwedijkstraat en Caputsteenstraat met zich mee brengen. Als automobilist heb je, ondanks de spiegels, een slecht zicht op het aankomen van de fietsers. Deze laatsten moeten dan wel stoppen aan de kruispunten maar toch zijn er heel wat fietsers die dat aan hun laars lappen. Zelfs voetgangers moeten dan uit hun doppen kijken om niet omver gereden te worden. Alhoewel de provincie voorstander is om de fietsers over de volledige fietsostrade voorrang te verlenen blijkt de aanleg van overbruggingen een te dure investering en heeft men er geen middelen voor. Om de circulatie in de buurt aan te passen werkt de provincie ondertussen aan een nieuw voorstel en zijn zij daarover in overleg met de stad maar details worden niet gegeven. Hopelijk komt men met goede voorstellen, waarbij het gezond verstand primeert en zodat iedereen zich hierbij kan tevreden stellen en zeker niet terug de gemoederen zou verhitten tussen de buurtbewoners zoals vijf jaar geleden.

----------------------------------------------- sept 2020 ---------------------------------------

---------------------

Mondmaskerplicht

Nu de gouverneur de algemene mondmaskerplicht heeft opgeheven heeft de stad Mechelen een nieuwe zone afgebakend waarbinnen een mondmaster te alle tijde dient te worden gedragen. In het handelscentrum van de stad en een aantal belangrijke toegangswegen naar het centrum blijft het dragen van een mondmasker verplicht (zie kaartje). Deze zone zal met signalisatie worden afgebakend. Als er zich op bepaalde plaatsen problemen zouden voordoen, zal men niet aarzelen om bijkomende zones af te bakenen in functie van de gezondheid van alle Mechelaars. De politie zal wel toezien op de correcte toepassing van de regels maar zal dit steeds doen met het nodige gezond verstand. Voor meer info en een gedetailleerd stratenplan kan men terecht op www.mechelen.be/coronavirus/mondmasker

----------------------------------------------- 26.08.2020 --------------------------------------

---------------------

Station Nekkerspoel: terug van

weggeweest

De trein is altijd een beetje reizen maar wat is een treinreis zonder station ? Na meer dan 20 jaar opende het station Nekkerspoel vorige maandag opnieuw de deuren. Nadat de NMBS het station verkocht had in 1997 kochten zij het in 2009 terug aan om het te vernieuwen en terug in gebruik te nemen als station. In het voorjaar van 2016 gingen de werkzaamheden van de restauratie van start. Nu zijn de werkzaamheden achter de rug en is het station gedeeltelijk terug in gebruik genomen. Vooreerst openen de loketten, de wachtzaal en de toiletten en kunnen de reizigers er opnieuw terecht. Voor de resterende ruimtes op het gelijkvloers en de eerste en tweede verdieping is de spoorwegmaatschappij al langere tijd op zoek naar een concessienemer. De loketcontainers, waar de afgelopen 20 jaar de reizigers terecht konden voor hun tickets, kunnen nu eindelijk verdwijnen. Er zijn ook plannen om het plein voor het station (Ontvoeringsplein) her aan te leggen en daar kan de stad nu werk van maken alhoewel dat niet voor meteen zal zijn. Er zijn serieuze budgetten ingeschreven voor zowel het plein als voor de verbinding van de fietsostrade met het tangentfietspad, maar de opstart van beide dossiers moet nog gebeuren. In de buurt van station Nekkerspoel staan nog andere projecten in de steigers. Zo zijn er plannen om de site van de Novatoren (Speelgoedmuseum) en van de vroegere meubelzaak Senam onder handen te nemen maar voorlopig lijkt daar weinig schot in de zaak te komen. Onze wijkgids Marc Nauwelaers, die al ruim 30 jaar de trein neemt op Nekkerspoel, kijkt met weemoed terug naar vervlogen tijden en haalt er herinneringen op aan vroeger. Je kan het volledige artikel lezen op Mechelen-blogt: www.mechelenblogt.be/2020/08/station-nekkerspoel-terug-van- weggeweest

----------------------------------------------- 23.08.2020 --------------------------------------

----------------------

Buurtwandeling van Afleidingsdijle tot

Caputsteen in september

De coronapandemie maakt het ons niet gemakkelijk om terug enige activiteit in de buurt te brengen. Daar waar we eerst dachten om in augustus een kleinschalige activiteit te organiseren dienden we dit in laatste instantie te annuleren daar er weerom verstrengde coronamaatregelen in voege kwamen. Laat ons dan ook hopen dat er eind deze maand terug een versoepeling mag komen. Stadsgids en buurtbewoner Marc Nauwelaers wil in september, om toch enig leven in de brouwerij te brengen, de eerste buurtwandeling van vorig jaar hernemen. Voor wie er toen niet bij kon zijn een kans om te ontdekken dat onze stad ook buiten de vesten een verhaal te vertellen heeft. ======> MEER INFO : zie onze ACTIVITEITENPAGINA !!!

Proefproject ‘Schoolstraat’ Kleine

Nieuwedijkstraat

Na de krokusvakantie ging begin maart het proefproject ‘Schoolstraat’ van start in de Kleine Nieuwedijkstraat. Door de coronapandemie kwam er onverwachts een einde aan het proefproject. Hierdoor kon er ook op het einde van het schooljaar geen evaluatie gemaakt worden van het project. Daarom heeft de stad Mechelen beslist om het proefproject te verlengen van 1 september tot en met 18 december. Hierdoor blijft het gedeelte van de Kleine Nieuwedijkstraat t.h.v. de schoolomgeving van de basisschool Lyceum deels autovrij en dit tijdens de schooldagen bij de aanvang en op het einde van de schoolactiviteiten. Op het einde van dit jaar zal dan een evaluatiemoment worden voorzien. De buurtbewoners werden door de stad via een schrijven op de hoogte gebracht. Voor info, opmerkingen of suggesties kan men terecht op de dienst mobiliteit van de stad Mechelen op het tel.nr. 015/29.83.96 of via mail naar margotleysen@mechelen.be ----------------------------------------------- 16.08.2020 --------- ---------------------------------------------------

Zorgzame buren gezocht !!

Tijdens de voorbije lockdown-periode konden Mechelaars zich als vrijwilliger melden om buren te helpen om bvb. boodschappen te doen, de hond uit te laten of om een babbel te doen wanneer iemand daar nood aan had. De software achter het toenmalig vrijwilligersplatform werd gratis aangeboden door de organisatie Give a Day, maar die samenwerking liep af op 31 juli. Ook de gratis verzekering van VlaanderenHelpt eindigde toen. Om deze vorm van solidariteit – er stelden zich toen al zo’n duizend Mechelaars kandidaat om anderen te helpen – niet verloren te laten gaan start de stad nu een nieuw vrijwilligersplatform op waarbij Mechelaars zich kunnen registreren als ‘zorgzame buur’. Wanneer er een hulpaanvraag is dan wordt deze persoon in contact gebracht met iemand uit zijn buurt die hulp wil bieden. Dit project is een stap naar de oprichting van een structureel vrijwilligersplatform dat er op lange termijn zal komen en waar burenhulp een belangrijke rol in zal spelen en dat kadert in het postcorona-actieplan van de stad. Wil jij hulp bieden aan iemand uit jouw buurt om bijvoorbeeld boodschappen te doen, een babbel te slaan (op veilige afstand), de hond uit te laten, ... ? Registreer je dan online als zorgzame buur: www.mechelen.be/coronavirus/hulp-voor-mijn-buur-t. Heb je hulp nodig dan kan je terecht op www.mechelen.be/coronavirus/hulpnodig. Als het je digitaal niet lukt dan kan je tijdens de kantooruren altijd bellen op 0800 20 800. In tijden van crisis staan we samen sterker en zijn we er in Mechelen voor elkaar! ----------------------------------------------- 30.07.2020 --------- ------------------------------------------------

Verstrengde coronamaatregelen

Nadat vorig weekend reeds de mondmaskerplicht was ingevoerd voor de Mechelse binnenstad en op bepaalde plaatsen zijn er nog bijkomende maatregelen ingevoerd. Zo heeft de stad beslist om alle publieke en private evenementen te annuleren tot eind augustus. Ondertussen zijn zowel nationaal alsook door de provincie Antwerpen de maatregelen nog verscherpt. Zo is iedereen verplicht een mondmasker te dragen vanaf het moment dat men zich op openbaar domein begeeft. Verder is de sociale bubbel beperkt tot 5 vaste contacten per gezin en geldt er in gans de provincie een avondklok tussen 23.30 u. en 6.00 u. wat ook inhoudt dat de horeca sluit om 23.00 u. Volgens Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen is het belangrijk om de genomen maatregelen correct op te volgen. Het is in ons aller belang dat we het virus op korte termijn een halt kunnen toeroepen om een volledige lockdown te vermijden. Hij roept de Mechelaars op om de volgende weken de lokale handel en horeca te steunen. Natuurlijk met absoluut respect voor de nieuwe richtlijnen want onze hulp zal absoluut nodig zijn om deze moeilijke periode door te komen. Alle info i.v.m. de vernieuwde coronamaatregelen zijn te vinden op www.mechelen.be De coronapandemie zorgt er dit jaar spijtig genoeg voor dat het socio- culturele leven zowat stilgevallen is. Er staan op het ogenblik dan ook geen evenementen op de kalender. Desondanks alle beperkingen zijn er toch nog een aantal ontspanningsmogelijkheden, die in kleine bubbels of virtueel mogelijk zijn. Op onze ‘activiteitenpagina’ willen we dan ook een beperkte keuze uit het aanbod presenteren. Ook in eigen stad zijn er mooie dingen te beleven. Natuurlijk is er nog altijd de ‘kastelentocht’ die in onze buurt tijdens deze vakantieperiode met de kinderen kan gedaan worden. De info hiervan vind je eveneens op onze ‘activiteitenpagina’. ----------------------------------------------- 24.07.2020 --------- ---------------------------------------------------

Mechelen verplicht dragen van

mondmasker in binnenstad !!!!

Donderdag besliste de Nationale Veiligheidsraad, gezien de verontrustende toename van het aantal coronabesmettingen, om de vijfde versoepeling, die voorzien was voor volgende week, niet door te voeren en eerder terug strengere maatregelen in te voeren. Zo zal vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker ook verplicht worden op alle drukke plaatsen zoals winkelstraten, markten, cafés, restaurants, e.a. Bij horecazaken telt dit niet tijdens het consumeren, maar wel bij het binnenkomen, het bezoeken van het toilet en het verlaten van de horecazaak. Naast het verplicht dragen van mondmaskers gaan horecazaken vanaf zaterdag ook lijsten moeten bijhouden met daarop de contactgegevens van zijn bezoekers. In navolging van talrijke andere steden heeft de stad Mechelen vrijdagmiddag beslist om vanaf zaterdag 25 juli verscherpte coronamaatregelen in te voeren. Zo wordt het dragen van een mondmasker verplicht in de volledige binnenstad, het gebied binnen de vesten, en op de parkings van winkelketens. Verder is een mondmasker ook vereist tijdens markten, in wachtrijen aan winkels of afhaalzaken, en in de publieke ruimtes van alle openbare gebouwen. Daarnaast geldt deze maatregel ook bij verplaatsingen in fitnesscentra en in sporthallen en zwembaden. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen bij kampen van jeugdbewegingen of sportclubs, moeten ook een mondkapje dragen. Op alle andere plaatsen waar mensen samenkomen, zijn mondmaskers sterk aangeraden. “Deze extra maatregelen worden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan daar de landelijke stijging van het aantal besmettingen zonder meer verontrustend is. Het is nog niet te laat en door de regels strikt op te volgen, ook al zijn ze soms lastig, kunnen we erger voorkomen” aldus de burgemeester. Als bijkomende maatregelen zich opdringen, zal hij dan ook geen seconde aarzelen om in te grijpen. De gezondheid van de Mechelaars komt altijd op de eerste plaats. De politie en de gemeenschapswachten zullen in de eerste dagen dat de maatregel ingaat, sensibiliserend optreden. Nadien schrijven ze effectieve boetes tot 250 euro uit voor wie zich niet aan de regels houdt. Dinsdag hadden de drie Mechelse moskeeën, na gezamenlijk overleg, al beslist om de deuren te sluiten omwille van de nieuwe opmars van het Covid-19-virus en dit voor zeker twee weken. Het zal nu afwachten worden hoe alles verder zal evolueren.

Roze zak maakt op 1 januari plaats voor

uitgebreide pmd-zak

Ivarem maakte deze week bekend dat vanaf volgend jaar alle plastic verpakkingen in de pmd-zak mogen. De roze zak voor gemengde plastic verpakkingen zal vanaf 31 december 2020 verdwijnen en niet meer opgehaald worden. Ook op de recyclageparken worden zij dan niet meer aanvaard. Er komen nieuwe blauwe zakken maar de huidige PMD-zakken blijven geldig. Ivarem raadt mensen aan om van de roze zakken niet meer dan een rol meer tegelijk te kopen omdat de zakken niet worden teruggenomen, noch door de gemeente, noch door Ivarem.

Overschakeling naar een ander soort

aardgas

In een rondschrijven maakte Fluvius bekend dat vanaf 1 juni 2022 er een nieuw soort aardgas zal verdeeld worden in Mechelen. Zo zal men vanaf dan overschakelen van een energiearm gas naar een energierijk gas. Daarom wordt iedereen aangeraden om door zijn installateur of een technicus tijdig zijn gastoestellen te laten nakijken of deze geschikt zijn voor het nieuwe energierijk gas. Is dit niet het geval dan dient men zijn toestellen voor eind mei 2022 te laten aanpassen of eventueel zelfs te vervangen. Voor meer info kan je terecht op 078/35.35.34 of www.gasverandert.be ----------------------------------------------- 4.07.2020 --------------------------------------- ----------------

Laatstejaars lanceren digitale

tentoonstelling.

De coronacrisis stak stokken in de wielen van de leerlingen van de kunstafdeling van Campus Caputsteen. Hun jaarlijkse tentoonstelling werd geannuleerd, maar daar werd een mouw aangepast door de leerkrachten. De laatstejaars ‘Toegepaste beeldende kunst’ en ‘Architecturale en binnenhuiskunst’ waren enorm teleurgesteld toen bleek dat het eindresultaat van hun geïntegreerde proef, waaraan ze een jaar lang werkten, niet zou worden tentoongesteld. De kunstleerkrachten wilden dit niet zomaar laten gebeuren en sloegen, figuurlijk, de handen in elkaar. Via een digitaal alternatief kan men alsnog het werk van de leerlingen bewonderen. Op www.kunst.bacaputsteen.be kan men de digitale tentoonstelling bekijken.

----------------------------------------------- 9.06.2020 ---------------------------------------

----------------

Mechels verenigingsleven verliest

boegbeeld

Jarenlang was ons buurtcomité aangesloten bij het Koninklijk Verbond der Mechelse Geburenkringen tot zij er in 2017 mee ophielden wegens gebrek aan opvolging. Vandaag overleed Nini Tremerie, één van de boegbeelden van het verbond, na een moedig gedragen slepende ziekte. Zij was gewezen secretaris en opperdekenin van het KVMG en was daarnaast nog actief in tal van andere Mechelse verenigingen. Jaarlijks was zij ook present op onze Caputfieste of één van onze andere activiteiten. Het relaas van deze zeer geëngageerde dame vind je op http://www.mechelenblogt.be/2020/06/nini- tremerie-had-groot-hart-voor-mechels- verenigingsleven We willen hierbij haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toewensen in deze droeve dagen.

----------------------------------------------- 3.06.2020 ---------------------------------------

----------------

Verdeling gratis mondmaskers

Normaal gezien was de levering van de mondmaskers voorzien op 22 mei maar een vertraging van de levering zorgde ervoor dat de gratis mondmaskers van de stad Mechelen nog niet konden verdeeld worden. Wanneer alles naar wens verloopt zal iedere Mechelaar die ouder is dan zes jaar deze week nog een gratis herbruikbaar mondmasker krijgen. Vandaag woensdag zouden de mondmaskers moeten toekomen zodat ze vanaf vrijdag kunnen verdeeld worden onder de Mechelaars. Het is de bedoeling dat tegen het einde van het weekend iedereen zijn gratis mondmasker, die door vele vrijwilligers zullen verdeeld worden, in de brievenbus zal ontvangen hebben. Enkele weken terug was er al een eerste bedeling van mondmaskers aan de 65-plussers van onze stad. Zij zullen nu een tweede mondmasker ontvangen. Een deel van de kostprijs - zo’n 80% van de prijs van de maskers, die bij Think Pink besteld werden - gaat naar projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen. ----------------------------------------------- 28.05.2020 --------- --------------------------------------------

Speelpleinen terug open

Tegen het verlengd weekend dat in aantocht is zal ieder kind terug optimaal kunnen genieten de speelpleinen in onze stad. Gefaseerd gaan zij terug open zodat alle 78 speelpleinen op vrijdag terug open zullen zijn. Zo ook zijn de speelpleintjes in onze buurtparken van de Donkerlei en het Caputsteenpark terug open. Men moet wel rekening houden met een aantal regels. Zowel de kinderen als de ouders die toezicht houden dienen de nodige afstand te bewaren. Er zijn max. 20 spelende kinderen tegelijk toegelaten op de grotere speelpleinen. Er wordt ook gerekend op het gezond verstand van de mensen door niet te lang op het speelplein te blijven rondhangen zodat ook andere kinderen kunnen genieten van het speelplein. Waar nodig zal er eveneens toezicht georganiseerd worden. Aan alle speelplekken komen affiches met daarop de nodige richtlijnen in kindertaal.

----------------------------------------------- 16.05.2020 --------------------------------------

---------------

Kort buurtnieuws

Maandag start fase 2 van de corona-exit en worden de maatregelen terug wat soepeler. Nadat de winkels reeds hun deuren terug openden en nu ook de scholen gedeeltelijk terug opstarten wil men ervoor zorgen dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Daarom wordt de Bruul tijdelijk fietsvrij tijdens de autoluwe uren. D.w.z. dat van zondag tot vrijdag van 11 tot 18 u. en zaterdag van 7.30 tot 18 u. er niet mag gefietst worden in de Bruul. Vanaf maandag kan men ook terug een bezoek brengen aan dierenpark Planckendael. Voorlopig zijn het nog enkel de abonnees die toegang krijgen tot het dierenpark. Vanaf 1 juni is eveneens het grote publiek welkom. De voorbije week deden een aantal bewoners van de omgeving van de Mechelse gevangenis hun beklag over de overlast die zij er ondervinden sinds de aanleg van het Caputsteenpark. Gesprekken tussen gedetineerden en parkbezoekers, drugsproblematiek, lawaaihinder zijn maar enkele van de pijnpunten. Volgens het stadsbestuur wordt er aan oplossingen gewerkt. Binnen afzienbare tijd opent interieurzaak Rosemamuze een winkel op de benedenverdieping van kasteel Caputsteen. Zaakvoerster Astrid Mora bundelt daartoe de krachten met echtgenoot Hans Claeys, die talentencoach is. Wanneer de winkel zal opengaan is nog niet bekend daar de verbouwingen van het kasteel door de coronacrisis vertragingen oplopen. Voorlopig gebeurt de verkoop van duurzame en tijdloze designspullen online. Bij het supportersorgaan Malinwa is men op zoek naar alternatieven voor het gevaarlijk pyrotechnisch materiaal dat men uit het stadion van KV Mechelen wil bannen. Het krijgt voor dit project een toelage van de Koning Boudewijnstichting. -----------------------------------------------2.05.2020 ------------ -----------------------------------------

Nieuwe fiets- en parkeermaatregelen in

Mechelen

Vanaf maandag 4 mei treedt de eerste fase van de versoepeling in van de exit van de coronamaatregelen waarbij een heel deel van de bevolking terug aan het werk kan. De stad heeft nu bekend gemaakt dat de tijdelijke maatregelen, die genomen werden bij de aanvang van de coronamaatregelen, terug ingetrokken worden. D.w.z. dat er vanaf maandag terug zal moeten betaald worden om bovengronds te parkeren in onze stad op de plaatsen waar er parkeermeters staan. Ook de ‘blauwe zones’ treden terug in werking doordat er terug controles zullen zijn op het gebruik van de parkeerschijf. Een andere maatregel in het invoeren van nieuwe tijdelijke ‘fietsstraten’. Zo komen de Vaartdijk (tussen station en Plaisancebrug), Auwegemvaart (tussen Plaisancebrug en het jaagpad Komet), Geerdegemvaart (van de Colomabrug richting Hofstade), de Hanswijkvaart (tussen de Postzegelbrug en de Stationsstraat en tussen de Colomabrug en de start van het jaagpad) hiervoor in aanmerking. Hierbij rijden de fietsers in beide richtingen op de rijbaan en kunnen zij een veilige 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het pad langs de waterkant wordt hierdoor helemaal vrijgemaakt voor wandelaars en wordt dus exclusief als voetpad benut. De nieuwe fietsstraten worden aangegeven met de wettelijke signalisatieborden en met logo’s op de rijweg, extra communicatieborden en tekstkarren.

-----------------------------------------------30.04.2020 --------------------------------------

---------------------Kastelentocht

Ondertussen werd de lockdown verlengd tot 3 mei en nu het nog een paar dagen ‘zomer’ is willen we jullie een activiteit brengen, die met de kinderen kan gedaan worden. Om op een aangename manier met de kinderen bezig te blijven en nu de beren misschien al allemaal geteld zijn hebben we een heuse kastelentocht in onze wijk en wijk Nekkerspoel samengesteld. Met dank hiervoor aan onze gids uit de wijk, Marc Nauwelaers. De nodige info en bijhorend plannetje kan je downloaden op onze ACTIVITEITENPAGINA. Alvast veel plezeier en wandelgenot !

Komisfeu kookt voor jullie

Net zoals alle andere horeca-instellingen heeft Komisfeu aan het

Ontvoeringsplein zijn deuren moeten sluiten wegens de coronacrisis.

Zij zijn niet bij de pakken blijven zitten

en starten vanaf 1 mei met take-away. Zo kan je een stukje van hun

keuken bij hen afhalen of eventueel thuis laten bezorgen. Je dient wel 1

dag op voorhand te bestellen via mail of telefonisch en het afhalen kan

van donderdag tot zondag tussen 16.00 en 19.00 uur.

Voor meer info kan je terecht op hun website: www.komisfeu.com of je klikt op het sponsorlogo op onze sponsorpagina.

Ook KVM gaat mondmaskers verkopen

Nadat KV-Mechelen reeds eerder bekendmaakte dat zij een solidariteitsbijdrage van € 100.000,00 ging schenken aan de Mechelse zorgsector, gaan zij binnenkort ook herbruikbare mondmaskers te koop aanbieden. Tot woensdagmiddag konden de Malinwa-supporters via de facebookpagina van KVM hun stem uitbrengen op het ontwerp naar hun keuze. Binnenkort zullen de mondmaskers beschikbaar zijn op de webshop van Malinwa. Zij zullen € 9,99 kosten en hiervan gaat er € 5,00 naar de Mechelse zorgsector. Hou dus hun kanalen in het oog zodat je te weten komt vanaf wanneer de mondmaskers kunnen besteld worden. -----------------------------------------------23.04.2020 ---------- --------------------------------

Marters gesignaleerd in onze buurt !!

Nadat een buurtbewoner uit ’t Eitje vorige week opgemerkt had dat er iemand bloemen en plantjes vernietigde in hun plantenbak aan de straatzijde dacht hij eerst aan kwajongensstreken. Deze week betrapte hij echter de vandalen op heterdaad. Het waren een koppel marters! Ook in de Sint- Gommarusstraat zou er een bloemenperkje aangepakt geweest zijn door deze beestjes. Hij stelde daarom de omringende straatbewoners op de hoogte omdat geparkeerde auto's mogelijks een doelwit kunnen zijn van deze beestjes. Op zicht zijn marters mooie, lieve diertjes die zich ook graag in holen terugtrekken. De motorruimte van en auto is voor de marter dus heel aanlokkelijk daar dit voor hen een hol is dat heel toegankelijk, droog en dikwijls ook lekker warm is. Door hun speelse nieuwsgierigheid is er echter niets nog veilig in de motorruimte. Door de schade, die zij daar aan de leidingen kunnen aanbrengen, betekent dit een gevaar voor de motor en auto.

Samen zingen op vrijdagavond

Voor vele mensen duurt de lockdown al te lang. Ze worden het moe en het lukt allemaal niet meer zo goed. Ook de applausacties worden minder, wat na verloop van tijd normaal is. Sabine Schoevaers had daarom het idee opgevat om iets extra te doen om mensen en buurten bijeen te brengen. Zij wil de Mechelaars aan het zingen krijgen. Ze deed daarom beroep op regisseur Pier De Kock, die in dat soort zaken toch wel enige ervaring heeft, om deze actie mee op poten te zetten. Het zal nml. een hele uitdaging worden om alle straten mee te krijgen. Hun oproep luidt om in elke straat op zoek te gaan naar een muzikant en om vervolgens elke vrijdagavond, na het applaus om 20 u., met al je buren ‘Ik hou van u’ van Noordkaap te zingen. Het is een gemakkelijk nummer, dat iedereen kan meezingen. Achteraf is het de bedoeling om, van zodra het mag, met alle Mechelaars het lied te zingen op de Grote Markt. ------------------------------------------22.04.2020 --------------- ------------------------------------

Paasactie

De paasactie die we op het laatste moment in de week voor Pasen lanceerden heeft spijtig genoeg niet heel veel respons gekregen. We vroegen om een paaswens voor het raam te plaatsen met de door ons aangeleverde afbeeldingen waarvan er één kon ingekleurd worden door de kinderen. Toch hebben we vijf families kunnen plezieren met een paaspakketje dat zij konden afhalen bij bakkerij De Ruyter op de Liersesteenweg. De vijf gelukkige families waren: fam. Mertens, fam. De Vos – Dehert, fam. Vanparijs, fam. Huyck en fam. Weyers. Aan allen een welgemeende proficiat.

Mondmaskers voor elke Mechelaar

Sinds de Nationale Veiligheidsraad vorige week stelde dat

mondmaskers een cruciale rol gaan spelen in de afbouw van de

coronamaatregelen worden, volgens de Vlaamse Vereniging van

Steden en Gemeenten (VVSG), de lokale besturen overstelpt met de

vraag naar mondmaskers.

Intussen is het echter wachten op coördinatie van hogerhand op ofwel het Vlaamse dan wel op het federale niveau. De mensen zijn echter ongerust en op heel wat plaatsen wil men op eigen initiatief mondmaskers voor hun inwoners gaan uitdelen. Net zoals in vele andere steden en gemeenten wil ook Mechelen als stad klaar zijn op het moment dat de maskers een onderdeel worden van de exit- strategie. Daarom nam het college van burgemeester en schepenen de beslissing om elke inwoner een herbruikbaar mondmasker te schenken. Zij willen tevens een groepsaankoop lanceren voor wie er meer wil. Het gaat niet om medische mondmaskers maar om herbruikbare, wasbare maskers, die nuttig kunnen zijn in de komende periode van afbouw van de maatregelen. In de eerste helft van mei is de levering en bedeling aan de Mechelaars gepland. Hierbij zal men het vrijwilligersnetwerk inschakelen om de mondmaskers tot bij de bewoners te brengen. De maskers zullen een herkenbare link met Mechelen krijgen. Naast de bedeling lanceert de stad ook een groepsaankoop voor mondmaskers waarbij zijzelf als opdrachtencentrale zal functioneren. Wie meerdere maskers wenst of nodig heeft, zal via dit systeem aan voordelig tarief extra maskers kunnen aankopen. De stad zal hierover binnenkort meer informatie brengen.

Uitbreiding freinetonderwijs Campus

Caputsteen

De Vlaamse regering zette voor het Busleyden Atheneum campus Caputsteen het licht op groen voor de inrichting van twee extra studierichtingen die op 1 september van start gaan. In het aanbod van het Freinetonderwijs komt er een KSO-studierichting Beeldende en architecturale vorming en een TSO-richting Lichamelijke opvoeding en sport bij. Volgens directeur Katie Steemans is er een grote behoefte aan een richting met minder exacte wetenschappen en meer focus op sport en beweging. Binnen het kunstonderwijs is de motivatie precies andersom. Daar wil men er juist meer wetenschappen en wiskunde aan toevoegen. In het tweede leerjaar A-stroom worden de basisopties verdubbelt van drie naar zes. Hieruit kunnen de leerlingen kiezen ter voorbereiding op hun overstap naar de desbetreffende studierichting in de tweede graad. De nieuwe basis opties zijn Sport, Maatschappij & welzijn en Onderzoeksproject. Meer info over het methodeonderwijs op de campus Caputsteen vindt men op: https://busleydenatheneum.be/over-campus- caputsteen

----------------------------------------------13.04.2020 --------------------------------------

Witte vuilniszakken en verjaardagwensen

Normaal zou de termijn voor het gebruik van de witte huisvuilzakken eind deze maand aflopen en dienden vanaf 1 mei de nieuwe goudkleurige vuilniszakken gebruikt te worden. Maar door de coronacrisis heeft de stad Mechelen nu beslist om de termijn om de witte vuilniszakken te gebruiken te verlengen tot eind dit jaar. Deze beslissing werd genomen als een extra bijkomende voorzorgsmaatregel om mogelijke onnodige winkelverplaatsingen voor vuilniszakken te voorkomen. Vorige week werd Remi Tassaert van de Frans Halsvest door zijn kleinkinderen verrast t.g.v. zijn 84 ste verjaardag. Door de coronamaatregelen konden zij hem niet persoonlijk een bezoek brengen om hem te feliciteren en maakten zij daarom een groot bord met verjaardagwensen erop. Andere familieleden en buren sloten zich daarbij aan om onder aan zijn raam samen voor hem te zingen. Ten gevolge van een val is Remi ook al een maand gekluisterd aan zijn woonst. Het werd voor hem de mooiste verjaardag die hij ooit meemaakte. -----------------------------------------------04.04.2020 ---------- --------------------------------------------------

Extra controles en ander coronanieuws

Met het goede weer in het vooruitzicht de komende dagen zal de stad Mechelen dit weekend en de komende dagen met man en macht controleren of haar inwoners de opgelegde maatregelen in de strijd tegen corona naleven. Om samenscholingen tegen te gaan zullen jongerenwerkers en gemeenschapswachten nadrukkelijk aanwezig zijn op het terrein, speelpleinen en speelbossen. Influencers zullen trachten hun volgers te overtuigen om binnen te blijven én de politie zal duidelijk aanwezig zijn in het straatbeeld en krijgt hiervoor versterking van twee paardenpatrouilles. Ook de wijkagenten en het biketeam zullen op ronde zijn. Iedereen die de maatregelen niet naleeft zal worden aangesproken. Bij manifeste overtredingen wordt een pv opgesteld. Door nog even op onze tanden te bijten kunnen we ervoor zorgen dat we binnenkort met zijn allen terug volop kunnen genieten van de parken, tuinen en terrassen. Als we dat nu niet beseffen blijft de crisis alleen maar langer duren. De consultatiebureaus van Kind en Gezin hebben sinds 1 april de minimale fysieke dienstverlening herstart. De focus ligt op de geplande en reeds in te halen vaccinaties. De reden is dat vaccinaties bij kinderen niet volledig mogen stilvallen, anders zitten we binnenkort met een ander virus dat vooral onze kinderen treft. Gezien de huidige sluiting van het Sociaal Huis wordt het consultatiebureau tijdelijk gehuisvest in het gebouw van 38 Volt in de Caputsteenstraat in Mechelen. Stad Mechelen koos voor dit gebouw omdat het tijdelijk vrij staat, gezins- en kindvriendelijk is en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die worden opgelegd aan de consultatiebureaus die nu heropstarten. Kind & Gezin neemt zelf contact op met de gezinnen die dienen langs te komen. Wie met vragen zit kan terecht op de Kind en Gezin-lijn 078 150 100. Meer informatie over de heropstart van de dienstverlening van Kind en Gezin en de bijhorende covid-19-gezondheidsmaatregelen vind je op https://www.opgroeien.be/veelgestelde-vragen-coronavirus/kind-en- gezin-start-opnieuw-met-consultaties-vanaf-1-april-wat-betekent-dat Sinds enkele dagen is de Mechelse vlag op de Sint- Romboutstoren vervangen door een witte vlag. De witte vlag is een saluut aan de zorgverleners, maar ook een gemeende dankjewel aan de vele vrijwilligers en alle Mechelaars die de richtlijnen plichtbewust opvolgen. Het komt er nu op aan vol te houden. De vlag symboliseert ook hoop. Ze blijft hangen tot de coronacrisis bedwongen is. -----------------------------------------------31.03.2020 ---------- ----------------------------------------2800love en ander coronanieuws Het stadsbestuur van Mechelen heeft een platform m.n. ‘2800love. Ga viraal uit uw kot’ gelanceerd waarop Mechelaars hun creatief ei kwijt kunnen. Door dit initiatief wil men mensen virtueel samen brengen. Met dit platform willen zij Mechelaars een plek aanbieden waar ze al hun creatieve en positieve vibes kunnen delen: ze kunnen stadsgenoten trakteren op een streepje muziek of hun lievelingsrecept delen. Wil je zelfs iets delen? Dat kan via de Facebookgroep ‘2800love’ www.facebook.com/groups/2800love die vanaf vandaag actief is. De coronacrisis dwingt er ons toe om met creatieve acties voor de dag te komen. Nieuwe initiatieven kunnen in deze coronatijd dan alleen maar toegejuicht worden. Zo was het de allereerste keer dat een correctionele zitting online plaatsvond. Hierdoor werd dan ook een stukje geschiedenis geschreven op de Mechelse rechtbank. Het concept werd al in 2019 gestart maar vandaag wil de stad deze dienst opnieuw onder de aandacht brengen. De rouwaula van Mechelen kan rouwplechtigheden livestreamen. Met de strikte maatregelen rond de coronacrisis is afscheid nemen enkel mogelijk in beperkte kring. Met het livestreamen kan elk familielid de rouwplechtigheid volgen, weliswaar vanop afstand. Weerom werden een aantal grote evenementen afgelast: De Buitenspeeldag van Mechelen Kinderstad op 22 april is geannuleerd. Drie dagen na de paasvakantie zal het nog niet mogelijk zijn om kinderen massaal en in groep te laten buiten komen om samen te ravotten. Men roept wel op om TE BLIJVEN SPELEN en BEWEGEN! Ook de vzw Hanswijk&Processie heeft beslist om dit jaar de Hanswijkprocessie , die voorzien was op zondag 17 mei, NIET te laten plaatsvinden. De volgende uitgave van de Hanswijkprocessie is gepland op zondag 9 mei 2021. Deze beslissing werd genomen in het algemeen belang van de bevolking en de veiligheid van de medewerkers en de vele figuranten , klinkt het. We willen dit nieuwsblok afsluiten met een positieve en muzikale inbreng en niet alleen uit onze buurt. Doordat mensen niet bij elkaar kunnen komen probeert men op een creatieve manier het leven op te vrolijken. Hierna een greep uit de talrijke vindingrijke en hartverwarmende initiatieven: Verschillende bewoners van de Kadodderstraat komen al een hele week om 20uur ’s avonds naar buiten om hun solidariteit te tonen aan de zorgsector. Maar ook om iedereen een hart onder de riem te steken en dit op de tonen van “You’ll Never Walk Alone”. https://www.hln.be/in-de-buurt/mechelen/hele- buurt-komt-samen-en-zingt-you-ll-never-walk- alone-hartverwarmend-in-sombere- tijden~a4ad03bd/ Het popkoor ‘Time2sing’ uit As heeft met haar leden een nummer ingespeeld en gezongen. Alleen niet in levende lijve, maar van thuis uit in allemaal in aparte opnames met hun smarthone. Hun versie van ‘Mag ik dan bij jou’ mag er zéker zijn. https://youtu.be/CnOuznHfxbs Fanfare De Vrije Vlaamse Zonen en jeugdfanfare SMIK uit Kapelle-op-den-Bos zag door de coronacrisis hun concert in het water vallen en dus besloten de leden om een virtuele versie van ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy in elkaar te knutselen. https://youtu.be/psONvZjT7lA

------------------------------------------------28.03.2020 -------------------------------------

-------------

Caputsteenstraat viert 100-jarige !!!

Ondanks de coronacrisis was het gisteren toch even feest in de Caputsteenstraat. Elvire Segers vierde vrijdag haar honderdste verjaardag. Haar woning was versierd met rode en gele ballonnen en kleurrijke vlagjes. Het is natuurlijk niet plezierig om op je eentje je eeuwfeest te moeten vieren maar haar buren verrasten haar – met respect voor de regels om afstand te houden – met talrijke gelukwensen. Zo werd deze verjaardag toch nog een onvergetelijke dag. Elvire zelf was heel erg aangedaan door al deze blijken van sympathie die ze mocht ontvangen. Elvire werd in het Waalse Bergen geboren op 27 maart 1920. Haar moeder overleed toen Elvire 5 jaar was op 25-jarige leeftijd. Na een tijdje in Antwerpen te hebben gewoond kocht haar vader een stuk bouwgrond in de Caputsteenstraat en bouwde er het huis waar Elvire nu nog steeds woont. Tijdens de tweede wereldoorlog verbleef Elvire ongeveer gedurende drie jaar in een concentratiekamp in Duitsland. Sinds 1992 is zij weduwe nadat haar man Georges, waarmee zij huwde na de oorlog, overleed op 69-jarige leeftijd. Dat haar eeuwfeest nu plaatsvindt tijdens de coronacrisis is wel een domper op de feestvreugde maar dit kleine feestje heeft haar dan ook veel plezier gedaan. Op een huldiging vanwege het stadsbestuur zal zij spijtig genoeg nog even moeten wachten tot alle coronaperikelen achter de rug zijn. Ook namens het buurtcomité willen wij Elvire van harte een Gelukkige 100 ste Verjaardag toewensen. Foto’s: Joren De Weerdt

------------------------------------------------24.03.2020 -------------------------------------

-------

Coronanieuws

Om haar inwoners te informeren verspreidde de stad intussen een folder met nuttige informatie en tips onder haar inwoners. Meer info vind je op www.mechelen.be/coronavirus . Ook werd ondertussen in Mechelen het betalend parkeren tijdelijk opgeschort. Eveneens wordt er geen controle uitgevoerd met betrekking tot het parkeren in de blauwe zone. Dit om tegemoet te komen aan de vele mensen die door de coronacrisis van thuis uit werken. Bij het niet naleven van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zal de politie hard optreden. Het is spijtig dat sommigen nog altijd de ernst van de situatie niet inzien en de veiligheidsmaatregelen flagrant aan hun laars lappen. De Politie Mechelen-Willebroek zal daarom blijvend het samenscholingsverbod controleren met inzet van extra patrouilleploegen en mensen die het verbod blijven negeren zullen geverbaliseerd worden. Ook niet naleving van de andere veiligheidsmaatregelen zullen bestraft worden. Die strenge aanpak zal men blijven hanteren zolang het nodig is. Nadat eerder reeds bekendgemaakt werd dat er geen misvieringen meer zouden doorgaan in de Mechelse kerken is er nu beslist om deze maatregel al te verlengen t.e.m. 19 april. Er zullen dus tijdens de Goede Week en t.g.v. Pasen geen vieringen plaatsvinden. Enkele kerken blijven wel geopend voor persoonlijk gebed. Tevens werd er een oproep gelanceerd om als teken van dank en hoop elke avond de klokken te luiden om 20 u. dit aansluitend bij het applaus dat elke avond gegeven wordt als blijken van dank en waardering naar alle hulpverleners toe. Info: www.kerknet.be In onze regio werden ondertussen de komende maanden ook al een reeks grote manifestaties afgelast. Hierbij zijn dit o.a. Posse Leest, de plantenbeurs in Hombeek, Lunalia 2020, de Kunstvestdagen, de 1000 km van Kom op tegen Kanker.

Inbraak in basisschool Lyceum

Het afgelopen weekend hebben dieven voor een tweede maal dit schooljaar ingebroken in basisschool Lyceum in de Kleine Nieuwedijkstraat. Het was de directrice van de Mechelse basisschool zelf die de inbraak vaststelde. De schade was groter dan de buit want die was minimaal. De politie kwam ter plaatse voor het nodige sporenonderzoek. De dader(s) zijn voorlopig spoorloos. Vermoedelijk sloegen ze op de vlucht nadat het inbraakalarm van de school in werking was getreden. Ondertussen werd de schade tijdelijk hersteld. Ondanks de ‘lockdown light’ blijft de basisschool gewoon geopend om de kinderen van onder meer zorgverleners op te vangen.

------------------------------------------------22.03.2020 -------------------------------------

-------

Dankbetuiging

Vorige week werd een oproep gedaan om op vrijdag een wit laken of handdoek uit het raam te hangen om alle hulpverleners, die zowel in de medische als andere sectoren actief zijn tijdens deze coronacrisis, een hart onder de riem te steken en hen met een daverend applaus te danken. Ondertussen is het een traditie aan het worden om elke avond om 20 u. deze hulpverleners te danken en een daverend applaus te laten horen. Het is de bedoeling dat dit initiatief de volgende dagen ’s avonds herhaald zal worden. Ook in onze buurt is er gevolg gegeven aan deze oproep. Met enkele foto’s hiervan hebben wij een collage gemaakt om op deze wijze, namens alle bewoners uit onze buurt, dank te betuigen aan de talrijke hulpverleners die, zowel op medisch als ander vlak, zorgen dat tijdens deze moeilijke periode het leven toch dragelijk wordt gehouden voor ons allen en zich ten volle hiervoor inzetten. Duizend maal dank aan al deze mensen. ------------------------------------------------19.03.2020 --------- ---------------------------------

Nieuwe maatregelen.

Via facebook richtte burgemeester Alexander Vandersmissen tot alle Mechelaars om alle maatregelen nauwgezet te volgen en niet te hamsteren. Bekijk dit filmpje via deze link: www.facebook.com/stadmechelen/videos/139111460828745/ Verder zijn er nog een aantal nieuwe maatregelen die in voege gaan: - Het Sociaal Huis wordt gesloten vanaf vrijdag 20 maart. Maatschappelijk assistenten blijven telefonisch bereikbaar. Noodzakelijke afhalingen, zoals prepaidkaarten, gebeuren via het Huis van de Mechelaar (op afspraak). - De consultaties van Kind & Gezin gaan vanaf donderdag 19 maart niet meer door. - Computers die afgeschreven zijn worden te beschikking gesteld van kinderen in functie van de huidige verwachtingen van de scholen dat kinderen digitaal bereikbaar zijn. Hier wordt vooraf nog een internetpakket aan gekoppeld. - De uitbreiding van de autoluwe binnenstad, waarvan we reeds in een vroeger artikel gewag maakten, wordt uitgesteld tot 1 juli. Tevens zullen de nieuwe schoolstraten niet opstarten na de paasvakantie. - De gemeenteraad op 30 maart gaat in beperkte bezetting door. De fractieleiders behandelen enkel de dringende punten via digitale weg. ------------------------------------------------17.03.2020 --------- -------------------------

Nieuwe info : Parken.

Ondertussen heeft het stadsbestuur van Mechelen de coronamaatregelen verstrengd. Alle speelpleinen, openluchtfitnesstoestellen en trapveldjes in parken werden afgesloten. Gezien de bijzondere situatie en de expliciete richtlijnen en eisen van de hogere overheid in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het virus werden deze strengere maatregelen genomen. De parken zelf blijven wel open zodat er nog door kan gewandeld worden maar elke vorm van recreatie is niet meer mogelijk. Alle locaties met spelmogelijkheden werden met linten en verbodsborden afgesloten. Ook in het Caputsteenpark en andere parken in de buurt is dit het geval. ------------------------------------------------16.03.2020 --------- ---------------------------- We kunnen er niet van tussenuit. Het coronavirus dat ons wereldwijd treft heeft ook hier bij ons geleid tot het nemen van verregaande maatregelen om het virus in te perken. We worden dagelijks overspoeld met berichten over de verspreiding en de gevolgen van dit virus. Enkele initiatieven willen we toch even in de kijker plaatsen daar de gevolgen van de genomen maatregelen voor vele mensen toch grote gevolgen kan hebben en daardoor heel wat mensen hulp kunnen gebruiken. Daarvoor wordt dan gerekend op tal van vrijwilligers. Zo breidt de Vlaamse regering de vrijwilligersverzekering uit naar alle burgers die de komende weken acties op poten zetten om buren en kwetsbaren te helpen tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen ook individuele personen zich verzekeren tegen ongevallen, BA en rechtsbijstand wanneer zij als vrijwilliger hulp willen bieden. Alle initiatieven kunnen op sociale media gedeeld worden via #VlaanderenHelpt. Op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be kan men terecht om zich aan te melden als vrijwilliger via #2800tegencorona. Men vindt op de website tevens alle info i.v.m. het coronavirus. Een ander initiatief werd genomen door de Mechelse bedenkers van het online platform Wetasker, waarop klussen die burgers voor elkaar kunnen doen geplaatst worden, heeft voortaan een ‘Veilig boodschappen brengen-knop’. Hiermee biedt Wetasker hulp aan mensen die hun boodschappen door anderen willen of moeten laten uitvoeren tijdens de coronacrisis. Het platform zoekt naast gebruikers ook nog naar personen die geïnteresseerd zijn om de boodschappen aan huis te leveren. Meer informatie via deze link. https://app.wetasker.be/boodschappenleveren/ Gezien de genomen maatregelen tegen het coronavirus – voorlopig tot 3 april – en we ook niet weten hoelang deze crisis zal duren heeft het buurtcomité de beslissing genomen om het jaarlijkse paaseirapen, dat gepland was op 13 april, dit jaar niet te laten plaatsvinden. Ook is al geweten dat de Kunstvestdagen, die op het programma stonden in de maand mei, naar een latere datum zullen worden verschoven. Laten we ons door deze crisis niet ontmoedigen en met in acht name van de getroffen maatregelen elkaar steunen en helpen waar nodig. Zo alleen kunnen we dit coronavirus bevechten en overwinnen.

Oud-burgemeester van Mechelen Jos

Vanroy overleden.

Vorige vrijdag 13 maart overleed, een week nadat zijn echtgenote Carla Scantamburlo (83) hem onverwachts ontvallen was, oud-burgemeester van Mechelen Jos Vanroy (84). Een Mechels monument is heengegaan, een echte burgervader, iemand met een heel sterk karakter. Twee grote realisaties tijdens zijn ambtsperiode waren de watertoren op Mechelen-Zuid en de Nekkerhal. Ook het recreatiedomein de Nekker werd onder zijn ambtstermijn aangelegd. Hij was burgemeester van Mechelen van 1977 tot 1982 en 1989 tot 1994. Meer nieuws over zijn persoon vindt men op www.mechelenblogt.be/2020/03/oud-burgemeester-jos-vanroy- overleden Foto Jos Vanroy: Jan Smets

Uitbreiding autoluwe zone in Mechelen.

Vanaf dinsdag 31 maart breidt de autoluwe zone in het Mechelse stadscentrum uit. Dan krijgen ook de IJzerenleen met een aantal zijstraten en een deel van de O.-L.-Vrouwstraat aansluiting op de reeds bestaande autoluwe zone. Door de invoering van het autoluw maken van deze straten zullen een aantal parkeerplaatsen verdwijnen en ondergaan de straten en ‘upgrade’ door de plaatsing van plantenbakken met zitelementen en boombakken. Voor de O.-L.- Vrouwstraat gaat dit over een tijdelijke inrichting daar deze straat zal heraangelegd worden in 2021- 2022. Verder worden er ook nog een aantal aanpassingen doorgevoerd in de omgeving van de Louizastraat en Lange Nieuwstraat. Meer info over de nieuwe autoluwe zone vind je hier. Heb je nog vragen? Je kan bellen naar 0800 20 800 of je kan terecht op de website van de stad Mechelen www.mechelen.be

====> Voorlopig uitgesteld doorde corona-

crisis !!!!

Aalle buurtbewoners nog een prettige vakantie gewenst.